ARTIKLER 4

ARTIKLER 4Kvinner i Forsvaret


Publisert 25. november 2021


Kvinneandelen blant de 1 081 nye rekruttene som i 2021 er innkalt for å gjennomføre verneplikten i Sjø- og Luftforsvaret, er på hele 46 prosent. Det er ny rekord.

Det er kjempebra mener Ronny Kristoffersen øverstkommanderende på KNM Harald Haarfagre. Kvinner i forsvaret gir et større mangfold. De har mye kunnskap og erfaring, og en fordeling av kvinner og menn gir et bedre læringsmiljø for Forsvaret.

Økende kvinneandel i forsvaret har lenge vært et politisk mål. Det finnes per i dag knapt noen som i offentligheten hevder at dette er en utvikling man bør være på vakt mot. Da står både ens karriere og gode navn og rykte i fare.

Men Anders Aandstad, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, antyder at dette ikke nødvendigvis er positivt i absolutt alle henseende. For selv om han oppskriftsmessig sier det er mange fordeler med en jevn fordeling av kvinner og menn i Forsvaret, påpeker han at det kan gå ut over den fysiske kapasiteten.

Verken Aandstad eller andre presiserer hva de mange fordelene med høy kvinneandel består i, annet enn at det gir mer «mangfold».

Få vil hevde at det å bytte ut menn med kvinner, er noe som automatisk gir økt kampkraft for en militær avdeling. Det måtte være hvis kvinner tilførte egenskaper og kompetanse menn ikke har, på områder som er avgjørende for avdelingers evne til å føre strid. Noe slikt er det vanskelig å finne dokumentasjon for.

Det derfor i hovedsak ikke Forsvarets objektive behov som begrunner satsningen på økt kvinneandel i Norge. Dette bygger mest på politiserte argumenter knyttet til «mangfold» og kvinners muligheter.

Imidlertid er det blitt betent og vanskelig både for befal og forsvarspolitikere å fremme noe annet syn enn at man bør få flest mulig kvinner inn i de væpnede styrker.


Derfor bør man snarest mulig starte en prosess hvor kvinnene fases ut av forsvaret.

-------------------------------------------------------------------------

Flertall med innvandrerbakgrunn


Publisert 15. november 2021


Våren 2020 var det en rekke alvorlige voldsepisoder i Oslo sentrum. I løpet av i underkant av ett år registrerte politiet 30 hendelser de koblet til en pågående konflikt mellom to grupper unge gutter med ulik landbakgrunn. Mange har flere år med kriminalitet bak seg. De fleste som begår kriminalitet år etter år, er registrert med saker hos politiet før de fyller 14 år. Det viser en undersøkelse av ungdomskriminalitet gjort av Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Grupperingene kjemper om å få kontroll over Norges største markedsplass for narkotika: området rundt Vaterlandsparken i Oslo sentrum. Det får media opplyst av flere politiansatte med kjennskap til miljøene. Nesten ni av ti som begår gjentatt kriminalitet over flere år har innvandrerbakgrunn og majoriteten er norske statsborgere.


Og her ligger noe av problemet. Myndighetene deler ut norsk statsborgerskap i hytt og vær slik at det ikke er lett å sende de kriminelle hjem til opprinnelses-landet. Hvorfor har vi ikke politikere og politi som kan rydde opp i innvandringen – og sette en stopper for denne samfunnsskadelige kriminaliteten?


--------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk Råd Norge


Publisert 7. november 2021


Mye av det som skrives mister totalt troverdighet når det kommer fra en organisasjon som Islamsk råd. Det er vel få - om noen som - har gjort mer for å hindre integrering - og skape inntrykket av at muslimer er farlige mennesker som lever i lukkede parallellsamfunn enn Islamsk råd.

Islamsk råd har oppgjennom årene bl.a. gitt støtte til fatwaen mot Rushdie, vist forståelse for drapet av en nederlandsk politiker, gått til angrep på ytringsfriheten i forbindelse med karikaturtegningene, uttalt at sharialoven står over den norske loven, jobbet for en rekke kvinneundertrykkende tiltak m.m. Er det noe som kjennetegner Islamsk råd de siste 30 årene er det kontroversielle uttalelser og støtte til ekstremister.

Det er vel en av grunnene til at Islamsk råd ikke engang har tillit blant store deler av de norske muslimene.

Her er et godt råd til Islamsk råd: Les teksten dere selv har skrevet og tenk over hvordan dere selv har ødelagt dialogen mellom muslimer og andre i landet de siste årene og hvordan det har vært med på å løfte frem slike som Manshaus.

-------------------------------------------------------------------------


Rettmessig kritikk


Publisert 30. oktober 2021


Jon Helgheim (FrP) mener muslimer er «selvmedlidende» etter debatt hos Islam Net i Islam Nets nye 63-millioners lokaler på Haugenstua i Oslo, der de skal starte «aktivitetssenter» for ungdom.


Helgheim kommer også med en kraftsalve mot det han mener er enkelte muslimers tendens til å ikke tåle kritikk. – Jeg diskuterer mye med muslimer i Norge og det er riktignok store forskjeller, men en gjenganger er at mange er svært lite mottagelige for kritikk og svært raske med å besvare kritikk med påstander om muslimhat. Sannheten er at få andre blir skånet og beskyttet så mye som muslimer i Norge. Nå er det på tide å ta seg sammen og tåle rettmessig kritikk uten å bli selvmedlidende!


Men var det ikke forutsetningen at disse muslimene skulle reise tilbake til sine fedreland – og ikke danne parallellsamfunn i Norge? Her har politikerne sviktet i så stort omfang at riksrett hadde vært på sin plass.


--------------------------------------------------------------------------------------


Hvorfor er dere kommet hit?


Publisert 22. oktober 2021


Under valgkampen formelig boblet venstresiden over av entusiasme, og et av yndlingsemnene var høyreekstremisme. Om man prøvde å antyde et fredelig tverrpolitisk samarbeide mot både høyre- og venstreekstremisme etter 22. juli, er det forlengst glemt, om noen i det hele tatt fikk det med seg.

Forstår ikke Islamsk Råd at mange av oss ikke oppfatter muslimske innvandrere som samarbeidsvillige. At de på mange områder forlanger særbehandling, og lett blir krenket om vi ikke er enige – jfr. Kongsberg-terroren. Dessuten er det et faktum at innvandringen koster betydelige beløp.

"Sosioøkonomisk rettferdighet" og "universelle menneskerettigheter" skaper kollektiv identitet - presenteres det så flott. Men er det virkelig så enkelt å smelte sammen Midtøstens middelalderske ideologi og gru med et rettferdig og moderne vestlig demokrati. Jeg bare spør. For hvorfor er dere kommet så langt hit i nord - hvis det er så mye dere ønsker å forandre?


----------------------------------------------------------------------------------


Bønnerop – og ansvar


Publisert 13. oktober 2021


Under Dagsnytt 18 sending på NRK tok nestlederen i Drammen KrF til orde for at moskeen i byen skulle få bruke høyttalere til sine bønnerop. Dette skulle være i tråd med landets religionsfrihet.


Men dette er i strid med grunnlovens § 2: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene» samt straffelovens kapittel 17: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser». Vi tror ikke muslimene kommer til å tolerere KrF og andre kristne når de får en maktposisjon i landet. Les mer på Norgesmotstandsbevegelse.no


--------------------------------------------------------------------------------------


Hijab på Stortinget


Publisert 5. oktober 2021


Islamsk Råd Norge takker av Solberg-regjeringen, og gratulerer norsk-somaliske Marian Hussein (SV) med stortingsplass. Hussein blir historisk som den første med kvinnelig og somalisk bakgrunn på Stortinget og er utrolig takknemlig for den tilliten hun har fått. Hussein er 34 år og jobber som vernepleier. Hun er født i Somalia og kom til Norge da hun var ti år gammel. Hun har vokst opp på Stovner. «Hussein har skrevet historie ved å bli den første minoritetskvinnen med hijab på stortinget. Du går foran som et godt eksempel på at hijab er ingen hindring for suksess i arbeidslivet og politikken» skriver Islamsk Råd Norge.


En forutsetning for å få asyl i Norge er at man reiser tilbake til hjemlandet når det er mulig. Det er mulig når det gjelder Somalia. Hvorfor har vi da stelt oss slik at antidemokratiske islamister inntar landets lovgivende forsamling. Dette burde få alvorlige, politiske konsekvenser både for SV og Høyre. 


--------------------------------------------------------------------------------------


Feminismen – en folkefiende


Publisert 29. august 2021


Feministiske kvinner (- og menn) har i dag overtatt vårt land fullstendig. I politikken er nesten alle - fra stortingspresidenten til statsministeren og de viktigste statsrådpostene - besatt av kvinner. I de offentlige institusjonene - som i staten og kommunene - er over 60 % av lederne kvinner. I media – som stort sett er finansiert av staten, enten direkte eller indirekte - er kvinnelige ledere dominerende. Noe av årsaken til feminismens fremgang, er den evig konspiratoriske og diskriminerende kjønnskampen, samt at mange mannfolk skal vise hvor prektige de er ved å gi kvinner ledende stillinger – nettopp fordi de er kvinner. Resultatet av vanstyret er mellom anna en innvandring som fører landet mot undergrunnen, jfr. Afghanistan. At dette har gått noenlunde bra så langt skyldes ene og alene inntektene fra oljefondet. Det er på tide med nødvendige endringer i samfunnet – før fondet er tomt. Jfr. Feminismen.no


--------------------------------------------------------------------------------------


Hjertevarme – nei takk


Publisert 21. august 2021


Jeg var tidligere en veldig, veldig snill, hjelpsom og hjertevarm nordmann. Jeg ga alltid penger, jeg hjalp når jeg kunne og jeg gjorde min del for å hjelpe migrantene. Men så måtte jeg bo i Oslo i noen år og jeg møtte disse folkene som dere nå vil gi hjertevarme. Og de gjorde livet mitt til et helvete. Og de brukte opp all den norske godheten min. Jeg har ikke mer, de har brukt det opp. Så nei, de får ingen hjertevarme av meg fordi de utnyttet meg og brukte opp alt jeg hadde.


Dette er ikke nordmenns feil at vi er kommet i denne situasjonen. Dere kan ikke kreve at vi skal være snille og ha hjertevarme etter å ha blitt lurt, løyet til og utnyttet i 40 år. Det hadde vært galskap, mental sykdom. De får ingenting av meg - annet enn kritikk.


--------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk Råd Norge


Publisert 13. august 2021


Et nytt styre er valgt i Islamsk Råd Norge; Abdirahman Diriye (styreleder), Zahib Sadiq (nestleder), Mustafa Mahmood (informasjonsansvarlig), Abubaker Bhatti (økonomiansvarlig), samt styremedlemmer Hassan Ali, Mohammad Adnan, Naeema Saeed, Zeliha Acar og Osman Chaudry.

Styrelederen er gjenvalgt, og ser det som en tillitserklæring. Likevel er det mye jobb som venter, mener han. – Vi har økt antallet styremedlemmer fordi jobbmengden vår har økt betraktelig, Handlingsplanen mot muslimhat er et av arbeidsområdene som vil oppta styrelederen og styret. Handlingsplanen er viktig for å motvirke stadig mer hets og hat mot muslimer i Norge. Her har vi et samfunnsproblem som vi vil måtte jobbe med langsiktig forteller han.


Parallellsamfunnet i "Norge" blomstrer.


--------------------------------------------------------------------------------------


Røde Kors i Middelhavet


Publisert 4. august 2021


Røde Kors skal sende mannskap til redningsaksjoner i Middelhavet, opplyser hjelpeorganisasjonen.

Dette har ingen ting med redningsaksjoner å gjøre, dette er rett og slett å bistå migrasjonsmafia med å bringe folkevandringer fortsatt til Europa og derved bryte Europas grensekontroller - om noe sånt ennå finnes annet enn gjennom tv-programmer.

Denne trafikken redder ikke liv, men lokker mennesker ut på havet der endel lider drukningsdøden. Røde Kors tigger altså penger til fergetrafikken i Middelhavet for så å drukne oss i migranter.

Men dette er sånne tiltak som Røde Kors dessverre mer enn gjerne deltar i, for slike organisasjoner skal jo leve av krig og konflikter og da kan jo konflikt i eget nærområde også være en måte å tjene penger på - og med hykleri få våre hjemlige enfoldige til å gi penger til. Min støtte til Røde Kors stoppet for mange år siden da de begynte å drifte asylmottak.


--------------------------------------------------------------------------------------


Konvertert til kristendom


Publisert 31. juli 2021


Regjeringen har bestemt at fra 1. august 2021 kan alle avviste asylsøkere som konverterer, typisk til kristendommen, klage på avslaget. Regjeringen gir dem rett til å møte i full nemnd med bistand fra den lokale menigheten. Dette gjelder imidlertid ikke dem som var forfulgte kristne før de kom til Norge. Altså tilrettelegges det spesifikt for muslimske asylsøkere.

Det er jo åpenbart at mange vil strekke seg langt for å overbevise om at de har konvertert til kristendom, for å sikre seg permanent opphold, som regel statsborgerskap og dermed fulle rettigheter til alle våre trygde- og pensjonsordninger, med penger regelmessig inn på konto hver måned, gratis bolig og endeløst med rettigheter og få plikter som i realiteten må oppfylles. Og det er jo også i praksis fritt fram til å konvertere tilbake til islam etter en tid, ettersom det ikke er noen kontroll vedr. dette og vi har jo livssyns- og religionsfrihet. Nyheten er nok allerede godt kjent rundt om i MENA-land.


--------------------------------------------------------------------------------------


Gigantmoské


Publisert 27. juli 2021


Den muslimske befolkningen i Bergen har blitt så stor at den har vokst ut av lokalene de bruker i dag. – Vi har primært plassmangel, og ønsker en løsning som rommer et voksende antall medlemmer, samt våre samfunnsaktiviteter, sa Badreddine Maizi, styreleder i moskeen i februar

Når byrådet i Bergen nå går videre med planene om gigantmoské i Jekteviken, er det til stor fortvilelse for naboene i området. De har på ingen måte lyst til å huse moskéen og dens 1500 medlemmer, men ønsker at området skal forbli et parkområde.


Fungerende byrådsleder i Bergen er Lubna Boby Jaffery (Ap) – det sier vel sitt.


--------------------------------------------------------------------------------------


Den 22. juli – hvorfor?


Publisert 22. juli 2021


Igjen blusser debattene om årsaken til tragedien på Utøya opp igjen. Men er nå dette så vanskelig da? Den bakenforliggende årsaken er jo åpenbart manglende demokrati og ytringsfrihet i landet - kombinert med sensur og utestengelser. Bakteppet inkluderer også feminiserte og venstrevridde media. Resultatet ble at terroristen ikke fikk gi uttrykk for sine meninger på normal måte - og valgte til slutt fatale ugjerninger som en måte å få uttrykke seg på. Er det dette Arbeiderpartiet og Norge skal minnes på sitt minnested.


Men det avgjørende spørsmålet for fremtiden er om situasjonen er noe bedre i dag – 10 år etter?


--------------------------------------------------------------------------------------


Minoritetsspråklige interesser


Publisert 18. juli 2021


I mai 2021 skrev en gruppe lektorer i den videregående skolen et innlegg der de taler for en separat læreplan i engelsk for minoritetsspråklige. Vi takker for engasjementet og for innspillet. Vi ser det som positivt at lærerne løfter fram denne elevgruppas behov og tar med oss forslaget i videre arbeid skriver Hedda Birgitte Huse, avdelingsdirektør i Utdannings-direktoratet (Udir).


Det er utrolig hva feministiske og overtallige kvinnelige ledere i staten er villig til å gjøre for innvandrere – som ikke engang kan norsk. Dette ligner på svik mot landets innbyggere som mer eller mindre frivillige har tatt i mot innvandrerne i den tro at de vil integrere seg. Ikke stem på noen av de partiene som i dag sitter på Stortinget.  


--------------------------------------------------------------------------------------


En historisk omveltning


Publisert 12. juli 2021


Det som blir mer og mer tydelig, er at det nå pågår en form for rasistisk trakassering av den etniske hvite norske befolkning. Dette er et utspekulert forræderi mot landets opprinnelige innbyggere. Politikerne er de hovedansvarlige, da godt hjulpet av en løgnaktig presse. Ja, det virker faktisk som landet ikke lenger tilhører de som gjennom generasjoner har bygget det? At de mer og mer feminiserte og venstrevridde domstolene også er begynt å dømme til "den importerte berikelsen" sin fordel? Det er en meget farlig utvikling. Vi ser nå dette i hele Vesten - både kristendommen og de vestlige demokrati er under angrep, og en importert fascistisk ideologi + den nye Woke-galskapen er på fremmarsj. Det vi er vitne til, er en historisk omveltning. Jeg har en mening om hva dette er, uten jeg her skal utdype det nærmere.


--------------------------------------------------------------------------------------


Annengenerasjons innvandrere


Publisert 4. juli 2021


Innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn i 123 av 128 typer lovbrudd. Overrepresentasjonen var svært kraftig når det gjelder ran, vold, grov vold, drap og voldtekt viser tall fra SSB. Innvandrere fra ikke-vestlige land domfelles nesten fem ganger hyppigere enn nordmann for ran og utpressing, nesten fire ganger hyppigere for voldtekt, og 3,6 ganger hyppigere for grov kroppsskade (tidl. grov vold), drap og drapsforsøk.

Men det går seg ikke til: Tallene viste også at barn av innvandrere begår mer kriminalitet enn dem som selv innvandret. Mange av dem som dømmes for nettopp ran, vold og voldtekt er annengenerasjons innvandrere. De er født her, og er norske statsborgere.


--------------------------------------------------------------------------------------


Høyre - og fremmedspråk


Publisert 28. juni 2021


Koronapandemien har vært en tankevekker som viser hvor viktig det er å nå hele befolkningen med god og korrekt informasjon skriver Norunn Tveiten Benestad, stortingsrepresentant for Høyre.


Bruk av tolker uten god nok fagkunnskap har svekket folks tillit til tolkene, og sådd tvil om både habilitet og taushetsplikt. I 2019 var det så ille at over seksti prosent av oppdragene var utført av ukvalifiserte tolker. Det er svært alvorlig for Norges rykte som et land med sterke demokratiske tradisjoner og sterkt rettsvern. Dersom vi svikter mennesker uten godt nok norsk til å forstå hva de blir spurt om, lykkes vi heller ikke med å yte gode og forsvarlige tjenester. Dette gjelder også ofte mennesker i sårbare situasjoner. Mange innvandrere kommer fra land der tilliten til det offentlige med rette er lav. Da betyr det alt å kunne stole på egen tolk.


Ja - hva er det ikke kollaboratørpartiet Høyre vil gjøre for migranter - som snart skal returneres til hjemlandet.


--------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner på toppen - alltid


Publisert 23. juni 2021


EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.

Stortingets presidentskap har i juni 2021 innstilt Astri Aas-Hansen som ny leder i EOS-utvalget. Kristin Krohn Devold er foreslått som ny nestleder.

Vi har sikret kandidater med solid og bred erfaring til disse viktige vervene, sier Tone Wilhelmsen Trøen. Astri Aas-Hansen er dommer i Oslo tingrett og i dag nestleder for EOS-utvalget.

Oppsummering: Stortingspresidenten er kvinne, statsministeren er kvinne, justisministeren er kvinne, EOS-lederen er kvinne, politidirektøren er kvinne etc. etc. Konklusjon: Mindre dyktige, men sterkt feministiske kvinner overtar mer og mer i staten og politikken. Dette må det bli slutt på!


--------------------------------------------------------------------------------------


Netthets til Stortinget


Publisert 19. juni 2021


Politikere og samfunnsdebattanter skal bruke tida si på debatt og politikk, ikke å vurdere sin egen trusselsituasjon, sier Lan Marie Berg. Nå legger MDG fram tolv punkter for Stortinget for å bekjempe netthets.


– Det er på høy tid at dette problemet får større oppmerksomhet. Det bør udiskutabelt få konsekvenser når noen kommenterer at man skal skade deg - slik Berg har opplevd i sine kommentarfelt. Det skal ikke stå uimotsagt, sier MDG-politiker Ulrikke Torgersen til Dagbladet.

Kanskje også Stortinget burde bruke tiden på debatt og politikk – og ikke konspirasjon fra MDG?


--------------------------------------------------------------------------------------Et gjennomfeminisert politi og rettsvesen


Publisert 15. juni 2021


Du kan slippe unna med samfunnsstraff for gruppevoldtekt, men risikerer fengsel for å si noe stygt om gjerningsmennene. Dette er status i dagens rettsvesen. Reaksjonene er sterke etter at seks unge menn med innvandrerbakgrunn ble dømt til noen ukers fengselsstraff og samfunnstjeneste for gruppevoldtekter mot 15-årige Beate. Alle seks var mindreårige da voldtektene skjedde. Men vokt dine ord. Du risikerer å ende opp med en nesten like lang fengselsstraff hvis du uttrykker noe stygt (les: hatefullt, rasistisk) om gjerningsmennene og deres bakgrunn.

Noen mener at dette skyldes et gjennomfeminisert rettsvesen. At påtalemyndighet og domstoler fylles opp av kvinner med i overkant mye moderlig medfølelse for gjerningsmennene, særlig de unge, men kanskje også for kriminelle innvandrere? De tilhører jo en «utsatt gruppe» med særlige behov for omsorg, ikke sant? Skal det bli orden på dette må alle feminiserte kvinner ut av nettopp domstolene og politiet.


--------------------------------------------------------------------------------------


Dyrere strøm i Norge


Publisert 9. juni 2021


Norge produserer ca. 17 % mer vannkraft enn landet forbruker. Likevel åpner forbundskansler Angela Merkel og statsminister Erna Solberg den nye kraftkabelen mellom Norge og Tyskland. Det er dermed klart for å sende store mengder strøm frem og tilbake mellom Norge og Tyskland.

Kabelen koster ca. 18 milliarder kroner. For en husholdning med et gjennomsnittlig forbruk betyr dette 300–500 kroner mer på strømregningen i løpet av et år, regnet før moms. Omregnet til alle norske husholdninger kan det bety en ekstra regning på omkring 1 milliard kroner i året.

Kabelen gir fordeler for begge landene sier Statnetts konsernsjef Hilde Tonne. Det som slår en her er at det er tre globale feministiske kvinner som påfører norske husholdninger unødvendige kostnader. Jfr. Feminismen.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rasisme – hva er det?


Publisert 5. juni 2021


Problemet er at definisjonen på rasisme stadig blir utvidet, og det er de som mener de blir utsatt for rasisme som får bestemme hva de synes er rasisme. Det virker snart som om alt hvite sier til "ikke-hvite" er å betrakte som en eller annen form for rasistisk, men ikke omvendt.. Det verste er at helt vanlig religions- og kulturkritikk er i ferd med å bli rasismestemplet, og vi kan jo bare tenke oss hvilke konsekvenser det vil få. Tenk litt på fremtiden og forestill dere litt forskjellige scenarioer, med og uten kritikk av ting som er kritikkverdige.


-------------------------------------------------------------------------


Ikke snakk norsk


Publisert 1. juni 2021


Kystverket har utarbeidet en ny forskrift for sjøtrafikk. Forslaget innebærer at det ikke blir lov å kommunisere på norsk til og fra sjøen i norsk farvann. Kun i nødsituasjoner kan norsk eller skandinavisk språk brukes. Det eneste lovlige språket ellers vil bli engelsk, også mellom båter der begge parter er norske - om politikerne vedtar forskriften.

Som om ikke det var nok, inne i forslaget ligger det også at man kan straffes for å bruke norsk eller annet skandinavisk språk, dersom språkbruken vurderes som unødvendig for sikkerheten. Seks forbund, som alle organiserer norske sjøfolk og folk som jobber med sikkerhet langs leia, sier bastant nei til dette. Dette er ikke annet enn rasisme mot det norske folk. Kystdirektør er Einar Vik Arset. 


--------------------------------------------------------------------------------------


Maktmisbruk


Publisert 16. mai 2020


Kampen for ytringsfrihet må vinnes hver dag skriver Guri Melby, Kunnskaps- og integreringsminister (V) i oktober 2020 - etter drapet på læreren Samuel Paty i Frankrike.

Men i går klistret en bekjent av meg en A4-print av en velkjent Mohammed-karikatur utenfor en videregående skole. Han ble et par timer senere oppsøkt av fire (4!) uniformerte politimenn i to uniformerte biler, som parkerte meget synlig foran huset hans. Familien ble vettskremt. De skulle åpenbart skremme ham fra å utøve sin ytringsfrihet. De forsøkte å snakke ham til rette i en halvtime. Dette er helt feil bruk av politiet og et maktmisbruk. Politiet skal jo beskytte ytringsfriheten! Dette er Norge - ikke Saudi-Arabia.


--------------------------------------------------------------------------------------


Ureturnerbar? – da får du bli her


Publisert 12. mai 2021


Eldre, ureturnerbare asylsøkere som har vært i Norge i 16 år eller mer, og som har fått endelig avslag på asylsøknadene sine, får nå allikevel bli i Norge. Dette har regjeringen bestemt. Vedtaket frontes av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), men selve gjennomføringen vil ligge under Justis- og beredskapsdepartementet. På denne måten belønnes utlendinger som i årevis har trenert behandlingen av sine asylsøknader. Dette kan selvsagt få en smitteeffekt, ved at andre som får avslag på asylsøknaden bare sørger for å trenere utsendelse så lenge som mulig, så får de nok opphold til slutt.

Denne avgjørelsen oppfatter jeg som svært avslørende. At den store innvandringen er et massivt problem på omtrent alle målbare variabler er et faktum, og da velger regjeringen å dele ut amnesti!?

Ei heller får saken noen behandling i Stortinget, ikke at det hadde endret stort, men da hadde beveggrunnene for avgjørelsen blitt bedre belyst. Her stikker noe under. Er det pay back time? Eller noe sånt? Hvilke land ga Norge sin tilslutning til plassen i sikkerhetsrådet?


På hvilken måte er dette en løsning på landets problemer med innvandring, attpåtil illegal sådan? Kanskje på tide med riksrett – (riksrett.no)


--------------------------------------------------------------------------------------


Veldig på overtid


Publisert 3. mai 2021


Den terroren som foregår i hverdagslivet i gater og skoler fra visse nye landsmenn skal man ikke bare tåle, men man skal til og med "hylle" dem?
Det finnes tusener av gode nye landsmenn, - og mange av dem er også gode norske nasjonalister - de tør bare ikke si det.

Det finnes også tusenvis av barn som fødes inn i en ideologi som på ingen måte harmonerer med vestlige verdier og kultur -og ødelegger land, folk, kultur og økonomi. Det skal ikke prates om - da er man rasist? Disse har ikke noe valg - de er født inn i det -og der må de bli - selv om jeg vet om flere som ønsker nasjonalt forbud mot ideologiske "plagg" som de påtvinges! Sharialover, tvangsbekledning og tvangsgifte - og shariapoliti på hvert gatehjørne - også på skolene eksisterer i fullt monn - selv politiet innrømmer dette. Politiet sier også at vold og kriminalitet har økt med 350 % siste år, - og så er det tilsatt bare ca. 1000 nye politifolk - når de burde vært 20.000?


Alle som har hage vet at man må luke og stelle hagen, - fjerne ugress og inntrengere som "tar over" - slik må også politikerne gjøre - de er veldig på overtid!


--------------------------------------------------------------------------------------


KRAV OM RIKSRETT


Publisert 28. april 2021


Norsk Folkeparti har sendt følgende brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget: Norsk Folkeparti krever med dette at involverte statsråder de siste 20 årene stilles for riksrett for brudd på sine konstitusjonelle plikter – jfr. Grunnlovens §§ 86 og 87. Dette gjelder mellom anna brudd på Grunnlovens paragraf 115 og straffelovens kapittel 17.​1 Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser

I 1975 innførte Stortinget formelt innvandringsstopp i Norge, vedtatt av et enstemmig Storting 10. desember 1974. Men nesten 33 prosent av Oslos befolkning er nå definert som innvandrere og barn av innvandrere. Som helhet er det 16,3 prosent av befolkningen i Norge som er første eller andre generasjons innvandrere – ca. 1 million. Et slikt resultat er ikke annet enn landssvik. Parallellsamfunnene, kriminalitet og trusler vokser i rekordfart og utgjør en fare for eksistensen av kongeriket Norge. 

Deler av rettsgrunnlaget for en riksrettssak finnes på internettsiden Riksrett – (riksrett.no).

Vi ber om at Kontroll- og konstitusjonskomiteen snarest engasjerer Ansvarskommisjonen i arbeidet med å ta ut tiltale.


-------------------------------------------------------------------------


Ta vare på det vi har


Publisert 23. april 2021


Alle sivilisasjoner går til slutt under, også vår egen - selv om det er den mest fantastiske sivilisasjon som har eksistert. Men det er helt opp til oss selv når det vil skje. Vi har skapt en fantastisk kultur med musikk, kunst og litteratur. Vi har utviklet en vitenskap som har bragt enorme fremskritt ikke bare for oss selv, men for alle på kloden. Og vi har vedtatt menneskerettigheter som vi selv anser å være universelle, selv om slett ikke alle utenfor Vest-Europa er enige i det.

Men vi må være villige til å forsvare alt vi har oppnådd mot både indre og ytre fiender. Og vi må bruke de midler som må til - derfor er riksrett mot svikaktige politikerne og repatriering av innvandrerne et must.


-------------------------------------------------------------------------


Et multikulturelt samfunn


Publisert 18. april 2021


Jeg etterlyser politikere og kirkeledere som kan si klart fra at: Det er ikke like bra hva slags kultur vi har i samfunnet. Et multikulturelt samfunn er ikke bra for fremtiden! Det ødelegger mer enn det tilfører. I Romerriket måtte de kristne bøye kne for keiseren og adlyde ham. Det ser ut som kirken og folket i dag bøyer kne for statens gud – det politisk korrekte! Vi skal gjerne hjelpe de svake blant oss, men ikke med de konsekvensene det medfører for neste generasjon! For slik vi tar inn nye landsmenn i dag så har vi snart uthulet alt som heter norske tradisjonelle verdier – og gjort Norge til et mer utrygt sted å leve i.


--------------------------------------------------------------------------------------


Kvinnelig leder – i en norsk moske


Publisert 14. april 2021


Al-Nahi har lenge ønsket et oppgjør med mannsdominansen i moskeene. Hennes personlige ambisjon var en gang å bli den første kvinnelige lederen av en norsk moske. I 2019 hadde 71.64 prosent av norske moskeer kun menn i styrene. – Jeg tror unge norske muslimer er klar for at kvinner også skal ha lederverv og roller i moskeen, det er et viktig steg i kampen mot sosial kontroll og patriarkalsk ukultur. Den eldre generasjonen vil nok se på dette som en trussel, sa al-Nahi. – Derfor er det så viktig at vi har det norske storsamfunnet på lag, så vi ikke trenger å kjempe denne kampen alene.


Hva med å reise tilbake til hjemlandet - og kjempe for feminismen der?


--------------------------------------------------------------------------------------


Bare skriker og klager


Publisert 10. april 2021


Det går omtrent ikke en dag, uten at stats- og kvinnekanalen NRK klandrer hele den "fæle mannsbastionen", for at ikke det er overvekt av kvinner innen det meste – selv om de har overtatt både politikken og statsinstitusjonene. Senest i dag, som tilfelle nummer, kanskje fem hundre, var misnøyen; "at var alt for få kvinnelige forskningsrapporter som ble publisert". Sist var det vel misnøyen med for få kvinnelige popsangere i fjernsynsvignetter som var tema.

Tross det synges og hyles det fra jenter/kvinner i radio/tv morgen til kveld. Er noe med denne vulgærfeminismen: som et forvokst barn som aldri blir fornøyd. Bare skriker og klager. De burde for alvor moderere seg kraftig, for å unngå å bli oppfattet som fullstendig useriøse.


-------------------------------------------------------------------------


Med lavt melanininnhold


Publisert 5. april 2021


Vi har med all mulig tydelighet sett det massive hatet som ble bygd opp mot Trump fordi han stilte seg på de svake og foraktedes side. Det hatet vedvarer fortsatt. Sammen med den enorme støtten han har i det amerikanske småfolket.

Fra alle samfunnets institusjoner blir det kommunisert en konsensus om at det kun er en liten gruppe med utskudd, hovedsakelig lavutdannede sjeler i rurale strøk, gjerne av mannlig type med lavt melanininnhold, som fortsatt ikke klarer å holde sine foraktelige holdninger for seg selv. Det er kun denne gruppen som er problematisk, fordi de står opp imot både urettferdighet og fremmede makter.


--------------------------------------------------------------------------------------


Den evige offerrollen


Publisert 31. mars 2021


Hanne Bjurstrøm, advokat og tidligere politiker (Ap), ble likestillings- og diskrimineringsombud fra 2016. I 2019 anbefaler hun kursing for politikere for å unngå muslimfiendtlighet.

Men i Ungarn blir det ikke engang vurdert å holde slike dilldallkurs for politikerne. Der holdet det at de viser allmenn folkeskikk, og så er alt greit. Det trengs ingen særbehandling av folk ut ifra hvilken overtro eller ideologi de bekjenner seg til. Hiver man seg på denne galeien, kommer det snart også noen nazister med krav om at politikerne må lære seg av med nazihatet sitt. Eller kommunister, homser, samer, hedninger, bønder eller frappere.

Muslimer har en jobb å gjøre når det gjelder merkevarebygging. Den jobben må de gjøre selv. Utfører de den på en god måte, vil de kunne fungere akkurat like godt som hinduer, buddhister, katolikker og jøder. Det første steget er å tre ut av den evige offerrollen som fullstendig hjelpeløs. Det er haugevis av buddhister her til lands som det aldri har vært noe problem med. Det er bare å ta lærdom av de multikulturelle sjelene som har klart å tilpasse seg den norske kulturen. Der er det mer enn nok rollemodeller å ta av.


--------------------------------------------------------------------------------------


Islams ansikt utad


Publisert 26. mars 2021


Vi trenger en handlingsplan mot det omfattende hatet som utgjør en fare for liv, helse og trosfrihet for en religiøs minoritet, skriver Mohammad Usman Rana

Rana er en mann det lønner seg å forstå motivasjonen til, før man leser hva han skriver. Han er en av dem som taler islams sak uten å gi oss hele bildet, Han er et av islams ansikt utad i Norge og vet akkurat hva han skal si og akkurat hva det lønner seg å ikke si om islam i dette landet. Han er en garvet ringrev som vet akkurat hva han gjør. Hvordan gjennomskue det spillet han så temmelig profesjonelt bedriver? Bare les litt i koranen om hvilket hat og rasisme som pøses ut mot de som ikke ønsker å underlegge seg islam. Les om påbud om steining og avkapping av hender. Les om kvinneundertrykkingen og truslene og krig mot de vantro. Da vil det ikke hjelpe hva Rana prøver på av hvitmaling og forskjønning av en ideologi som har ført til flest drap i hele verden siden den startet for ca. 1400 år siden. Er man om så bare litt opplyst så gjennomskuer man det spillet som spilles, men som bare fungerer overfor dem som ikke har peiling på hva islam egentlig og etter egen beskrivelse i koranen, faktisk er.


-------------------------------------------------------------------------


Forskere med hijab


Publisert 21. mars 2021


Rektor ved OsloMet, Curt Rice, ønsker seg vitenskapelig ansatte med hijab - i en større artikkel om sterk vekst i antall ansatte med utenlandsk bakgrunn i universitets- og høyskolesektoren. - Jeg tror faktisk ikke vi har en eneste faglig ansatt ved OsloMet som bærer hijab, i hvert fall har jeg ikke lagt merke til det. Det er leit fordi en betydelig del av den kvinnelige befolkningen i Oslo bruker hijab og jeg vil også se dem blant våre vitenskapelig ansatte, understreker Rice.

Kan man klarere annonsere man ikke besitter døyten av kunnskap om islam og signalplagget hijab? Om vi bruker utbredelse av hijab som en indikator på personlig (og akademisk) frihet og rettsstatlige forhold, så vil stor utbredelse av hijab mer enn antyde at man har å gjøre med en religiøs politistat, med grove brudd på menneskerettighetene og den akademiske friheten. 

------------------------------------------------------------------------


Trump og MAGA-bevegelsen


Publisert 16. mars 2021


USAs president Donald Trump snakket i februar 2021 igjen til sine tilhengere under et Make America Great Again-møte (MAGA-møte)

Trump har fortsatt entusiasme og drive til å løfte MAGA-bevegelsen ytterligere. Skal Republikanerne ha noen som helst mulighet i 2024 må det være med enten med Trump i front, eller en av hans nærmeste støttespillere. I et redelig valg, og mot en så svak motstander som Harris, kan det gå veien. Men muligheten for et redelig valg virker ikke akkurat overveldende.

Trump har uansett revitalisert det amerikanske demokratiet så kraftig at det fortsatt finnes håp for dette landet som mer og mer ligner på en bananrepublikk. Det går mot høyst interessante tider hos de tidligere så frihetselskende amerikanerne. Kanskje norske politikere har noe å lære her?


-------------------------------------------------------------------------Hjulpet ut av Islams klør


Publisert 11. mars 2021


Nei, man skal ikke hate muslimer generelt, men det kan være gode grunner til å hate Islam, en religion og et samfunnssystem beskrevet i koranen og i hadithene og suraen. Å hate totalitære regimer er da ikke noe galt i - og Islam inneholder lover og regler som de fleste vil oppfatte som bestialske og totalitære.

Så er det heldigvis slik at bare et mindretall av de som betegner seg som muslimer, velger å stå for de deler av religionen Islam som kan oppfattes som bestialsk. Disse mennesker skal ikke hates, men heller søkes hjulpet ut av Islams klør. Men det kan være vanskelig for dem å vende Islam ryggen som følge av intern selvjustis i muslimske miljøer, der straffen for apostasi kan være temmelig hard. Ifølge koranen er straffen den ultimate.

Og denne religion støttes av Erna Solberg. Derfor må vi forby Islam


-------------------------------------------------------------------------Språk - et undervurdert problem


Publisert 6. mars 2021


Mangelfulle norskkunnskaper blant innvandrere utgjør en egen risiko i arbeidslivet.

Språkvansker har vært et sentralt tema i mange av det norske arbeidsmarkedet de siste 15 årene. Og fremdeles utgjør mangelen på språk en egen risiko i arbeidslivet – både for selve arbeidsplassen og innvandrerne selv.

I det norske arbeidsmarkedet er det fremdeles mange som ikke vil klare å holde en samtale gående, eller som lett vil misforstå kolleger, muntlig så vel som skriftlig. – Jeg vil si at språk på arbeidsplassen er undervurdert. Det gjelder på tvers av bransjer. Språk har en selvstendig betydning av organisering av arbeidet, arbeidsmiljøet og produksjon og sikkerhet, mener Fafo-forsker Anne Mette Ødegård.


-------------------------------------------------------------------------


Kirken hyllet Allah


Publisert 1. mars 2021


Olavsfestivalen inviterte i 2016 innvandrere i Trondheim til konsert med muslimske artister i Erkebispegården. De fikk blant annet høre religiøs, islamsk musikk med Noureddine Khourchid and the whirling dervishes of Damascus in Syria - som hyllet Allah med den kristne nasjonal-helligdommen, Nidarosdomen, som bakgrunnskulisse. Har kirken misforstått noe?


-------------------------------------------------------------------------


Barnefamilier i Oslo


Publisert 24. februar 2021


Barnefamiliene flykter fra Oslo sentrum, hevder Fremskrittspartiets Siv Jensen i Aftenposten 16. februar. Det stemmer ikke skriver Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo (Ap): - Tallene viser det motsatte: I perioden fra 2015 til 2020 er det blitt 24,7 prosent flere barn i skolepliktig alder i de fem sentrumsbydelene i Oslo. Befolkningsøkningen generelt i disse bydelene er på 12,7 prosent. Altså øker barnebefolkningen mer enn befolkningen for øvrig.


Fra kommentarfeltet: Til Raymond, dom ca. 25 % som du snakker om er vel innvandrere - eller? Hvor mange ghettoer er det i Oslo, heile byen kan vel snart beskrives som det. Dette forverres for hver time, og dette kan vi takke deg og den venstrevridde skrullepolitikken for. Alle vi som har noe imellom øra må og bør samle oss og føre et beinhard nei til innvandringspolitikk, før det er for sent, eller er det det allerede?


-------------------------------------------------------------------------Falske pass og ID-dokumenter


Publisert 20. februar 2021


Det var en femdobling av avslørte misbrukte ID-dokumenter ved Oslo lufthavn. I fjor ble 1.104 utlendinger avslørt med falske pass og ID-dokumenter her i landet, det høyeste tallet noen gang siden det kom statistikk om dette i 2012. Ifølge Aftenposten ble de 1.104 personene tatt med 1.167 falske dokumenter. Av dem som ble tatt, var 482 tyrkere.

- Oslo lufthavn avdekket nesten fem ganger så mange misbrukte ID-dokumenter i 2018 som i 2017. Det er også her de fleste tilfellene av ID-misbruk blant tyrkiske borgere ble avdekket da de ankom med fly, sier seniorrådgiver Mads Odnes Jensen ved Nasjonalt ID-senter. – For mange av dem har det vært nødvendig å bruke falske dokumenter for i det hele tatt å komme seg til Norge, hovedsakelig med fly. Men når de møter i Politiets utlendingsenhet og søker asyl, oppgir de sitt angivelig riktige tyrkiske navn og identitet, fortsetter han.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Med minoritetsbakgrunn


Publisert 16. februar 2021


Statistisk Sentralbyrå har publisert en artikkel om lavinntektsgrupper. Av artikkelen fremgår det at det først og fremst er familier med innvandrerbakgrunn som dominerer lavinntektsklassen. 

Andelen barn med innvandrerbakgrunn utgjør over halvparten av alle barn i lavinntektsfamilier. Videre fastslår SSB at barn i lavinntektsgrupper ofte kjennetegnes av å tilhøre barnerike familier hvor foreldrene har svak tilknytning til arbeidslivet. Færre unge bruker tid på skolearbeid, det er en økning i kriminelle gjengangere og ungdomskriminalitet knyttet til vold, og flere unge prøver rus enn tidligere. 


Likevel er det er store beløp som sendes ut av Norge av personer med minoritetsbakgrunn. Dette har innvirkning på fattigdommen minoritetene opplever.  Disse familiene prioriterer familie i hjemlandet fremfor barna sine her i Norge.


--------------------------------------------------------------------------------------


Kostbare høyreekstremister


Publisert 12. februar 2021


Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Etterretningstjenesten (E-tjenesten) holdt i februar en pressekonferanse for å fortelle hvordan det stod til med den nasjonale og statlige sikkerheten i landet. En rask konklusjon var at det var Russland, Kina og høyreekstremister innenlands som stod for de største truslene. Hele pressekonferansen var bare svada omkring kjente problemstillinger – men PST mente at pandemien ville føre til flere ekstremister på høyresiden – uttrykt også gjennom flere hatefulle ytringer.

Hva koster så dette oss: E-tjenesten fikk siste året 140 millioner mer enn året før, til sammen 2.3 milliarder. Antall ansatte er 830. NSM fikk 316 millioner i 2019 og har 227 ansatte. PST har 600 ansatt + ansatte i politidistriktene og 26 lokalkontorer. Budsjettet er på 600 millioner.

Det betyr at disse ca. 1600 menneskene bruker ca. 3.2 milliarder skattekroner på å spekulere omkring tema Russland, Kina - og høyreekstreme.  Vi er ikke imponert hverken av disse eller politikerne.


--------------------------------------------------------------------------------------


Angrep på ytringsfriheten


Publisert 6. februar 2021


Den som gir hat, trusler og trakassering en kanal bør ikke lenger kunne gjøre dette uten konsekvenser. Jeg foreslår at regjeringen setter ned en kommisjon, for å utarbeide en handlingsplan for å håndtere slike ytringer skriver Kjetil Ermesjø, lokalpolitiker og listekandidat for Ålesund Arbeiderparti.

Men det som truer Norge, er angrep på ytringsfriheten, som dette Ap-innlegget er et eksempel på. Innlegget truer dem som ytrer seg. Vi ser det hver dag. Det må være tindrende klart at intet demokrati og slettes intet fritt land eksisterer, uten fullstendig debatt om islam, en av verdens aller største og mest totalitære utfordringer, med en hellig bok, Koranen, som beviselig inneholder en overopphoping av trusler og drapstrusler mot kristne og jøder og mot dem som forlater islam blant sine egne. Disse koran-vers forkynnes i alle norske moskeer og de samme vers deklameres av selvmordsbombere før og når de utfører sin terrorhandling.


--------------------------------------------------------------------------------------


En politisk fallitt


Publisert 27. januar 2021


Av 7.000 nye førsteklassinger i Osloskolen i fjor klarte ikke 1.700 av barna å følge ordinær undervisning, altså rundt 25 prosent av samtlige nye skolebarn i hovedstaden.

25 prosent av førsteklassinger i Osloskolen kan altså ikke godt nok norsk – de klarer ikke å følge undervisningen. Over 15 år etter at problemet ble satt på dagsordenen, klarer heller ikke politikerne å bli enige om hvordan det alvorlige problemet skal løses. De vil ikke innse eller innrømme at det hele skyldes en hodeløs innvandring med påfølgende parallellsamfunn – en situasjon de selv har forårsaket. Tallene burde få politikerne til å skjemmes, men den gang ei: Tross den vanvittige fallitten disse tallene beviser, krangler politikerne enda om løsninger, akkurat som de kranglet om det samme for rundt 15 år siden. 


Det er ikke til å tro – eller?


--------------------------------------------------------------------------------------


Barneskoler – og innvandrere


Publisert 23. januar 2021

Av Fred Gløersen


42 lærere og ansatte ved Mortensrud barneskole i bydelen Søndre Nordstrand slår alarm om en skolehverdag med trusler og vold. I et innlegg i beskriver de situasjonen som prekær.

Lærerne ved Mortensrud er dermed den andre skolen i bydel Søndre Nordstand som slår alarm om uholdbare forhold. For en stund siden var det lærere og ansatte ved Lofsrud skole som brukte mediene til å rope høyt om hjelp (27 lærere roper varsku om trusler, vold og hevn- og æreskultur).

Lærerne varsler om en skolehverdag med trusler og vold. Det er barn som skolen ikke har ressurser og kompetanse til å hjelpe. Problemene starter lenge før ungdomsskolen forteller de. Kan det ha noe med innvandring å gjøre?Nye «norske» statsborgere


Publisert 19. januar 2021


Antall utenlandske statsborgere som er innvilget norsk statsborgerskap, har økt kraftig i løpet av 40 år. Det er særlig flyktninger fra Asia og Afrika som bytter statsborgerskap. Europeiske arbeidsinnvandrere beholder statsborgerskapet fra hjemlandet.

13 200 ble innvilget norsk statsborgerskap i 2019. Dette er noe flere enn året før da tallet var 10 300. De største gruppene som fikk norsk statsborgerskap, var somaliske og eritreiske statsborgere.

Åtte av ti personer som fikk norsk statsborgerskap i 2019 hadde bodd i Norge i åtte år eller mindre. For å få rett til norsk statsborgerskap må man som hovedregel hatt opphold i Norge i sju av de ti siste årene. Det kan derfor sies at de fleste av de som ble innvilget statsborgerskap ikke hadde ventet lenger enn nødvendig med å søke.

Siden 1999 har det hvert år vært noen flere kvinner enn menn som har fått norsk statsborgerskap. Dette var også tilfellet i 2019. 53 prosent av personene som fikk norsk statsborgerskap i løpet av dette året var kvinner.

Nettoinnvandringen av norske statsborgere i 3. kvartal 2020 var 12 042. Av disse var 9769 nye nordmenn som SSB og NTB uttrykker det. Da er det vel ikke noe rart at antall innvandrere i Oslo er på over 30 %? Ikke glem navnet på de politikerne som applauderer dette.Politiet, kvinner - og innvandring


Publisert 12. januar 2021

 

Det virker som om kvinnelige feminister har tatt hånd om politivesenet i Norge. Se på denne listen:


Tone Wilhelmsen. Stortingspresident

Erna Solberg. Statsminister.

Monica Mæland. Justisminister

Benedicte Bjørnland. Politiets øverste leder. Tidligere PST-leder.

Kristin Kvigne. Sjef for Kripos

Ida Øystese. Politimester i Øst-politidistrikt,

Gry Lene Sem. Nestkommanderende ved Enhet øst i Oslo politidistrikt

Nina Skarpenes. Rektor ved Politihøyskolen.

Over 70 % av politiadvokatene i Oslo er kvinner.

Over 80 % av politiadvokatene i Spesialenheten for politisaker er kvinner.

Etc. etc.


Det er dessuten kjent for de fleste at det står dårlig til med Norge – både i politikken og politiet. Innvandringen og dens medfølgende problemer er stadig økende. Kan feminismens sterke fremgang være årsaken til dette – og hva skulle feministene gjort uten oljefondet?Flyktning - ikke lenger flyktning


Publisert 5. januar 2021


Antall flyktninger i verden har nå oversteget 70 millioner. Det er det høyeste tallet siden annen verdenskrig, ifølge FNs høykommissær for flyktninger UNHCR.

Det er klart at antallet flyktninger stiger når flyktninger ikke lenger er flyktninger. Dette er klassisk kulturmarxisme. De tar et begrep som alle forstår innholdet på og endrer det. En flyktning er i dag en person som heller vil bo et annet sted. I gamle dager kalte man dette en emigrant. En lykkejeger. En som dro ut for å søke lykken et annet sted. Nå kalles han "flyktning" av våre myndigheter slik at vi får dårlig samvittighet og han kan importeres slik at vår stat kollapser på globalistenes ordre.

For betegnelsen flyktning gir god uttelling når det gjelder tilskudd fra det offentlige. Derfor finnes det menneskesmuglere som har flykningfabrikker. Dette er langt mer innbringende enn smugling av narkotika og belønnes rikelig av vestlige lands myndigheter og FN.Effektiv invasjon av Europa


Publisert 31. desember 2020


Rapporteringen av migrasjonens drama handler som oftest om spillet rundt NGO-skipene i Middelhavet, hvor det hele er så godt synlig, men alt dette berører svært få migranter sammenlignet med det totale antallet som kommer jevnt og trutt til Europa.

Mer enn 185.000 personer søkte om asyl i Tyskland i 2018, et antall som tilsvarer omtrent en fjerdedel av et tysk fødselskull, og tilstrømningen er ikke veldig mye lavere i 2019, med nesten 85.000 asylsøkere i løpet av årets sju første måneder.

Denne strømmen, som vedvarer på grunn av menneskesmugling og er i ferd med å avskaffe Tyskland, er i all hovedsak usynlig i nyhetsbildet. Hvordan skjer den?

Smuglingen involverer korrupte politifolk, den følger kompliserte ruter som involverer flyplasser, og den er blitt enda dyrere - går det frem av EU-dokumentene, som i hovedsak bygger på informasjon fra EUs asylbyrå EASO og fra kilder i politiet som har etterforsket og pågrepet menneskesmuglere.Offentlig sektor - fører sin egen politikk


Publisert 22. desember 2020


I en artikkel på Utdanningsetatens nettsider, skriver Oslo kommune om skolestart. Artikkelen er illustrert av et bilde av en gruppe barn, hvor en av jentene på bildet går med hijab.

Men dette er ikke noen overraskelse for mange. "Staten i staten", dvs. det offentlige byråkratiet, er fullt av folk som synes dette er nødvendig, berikende og fantastisk. Det finnes mange andre eksempler på akkurat det samme. Det virker som om store deler av offentlig sektor fører sin egen innvandringspolitikk - helt uavhengig av hvem som er valgt inn på Stortinget eller sitter i regjering. Det forklarer også hvorfor det er så vanskelig å få endret på ting. Trump kalte det "the swamp", og det er et svært godt begrep.


Mange mener det er feminismens gjennomslag med mer eller mindre innkvoterte kvinner i overordnede, offentlige stillinger som er hovedproblemet.Mannlige innvandrere


Publisert 17. desember 2020


Menn er kvinner tallmessig overlegne med til sammen 70 millioner i Kina og India.

Men Kina og India befinner seg åpenbart langt nok borte til at man gidder å sette søkelys på temaet - og man er lite interessert i å belyse det faktum at den innvandringsliberale, herskende klasse er i ferd med å importere samme problematikk i hele Vest-Europa. Men det er faktisk hva europeiske – og norske – politikere gjør. Riktignok i tallmessig mindre skala fordi europeiske befolkninger er mindre, men likevel i stor nok skala til at vi risikerer å bli sittende med alvorlige problemer hvis trenden fortsetter. Og de som vil få merke det først er den kvinnelige delen av befolkningen.


Og det hele skyldes at masseinnvandringen til Europa er sterkt mannsdominert. Mannsdominansen er i tillegg størst fra Afrika og det islamske Asia (som begge omfatter Midtøsten); såkalte R3-land som fra før av ikke utmerker seg med bevegelsesfrihet, rettigheter og likestilling for kvinner.


I en rapport fra Statistisk sentralbyrå i 2018 (SSB) fremgår det at tallet på «mannlige innvandrere var litt høyere enn antallet kvinnelige» (380 000 mot 345 000). Dette gir en kjønnsproporsjon på 91 kvinner per 100 menn. Så «litt» er nok noe av en underdrivelse, for 35 000 flere menn enn kvinner er ikke «litt» i en befolkning som totalt teller 5,3 millioner og særlig ikke når trenden ikke viser noen tegn til å være avtagende. Faktisk tilsvarer mannsoverskuddet nesten et helt Tromsø (39 000 innbyggere).Norsk statsborgerskap


Publisert 13. desember 2020


Hvorfor er det så om å gjøre å dele ut norsk statsborgerskap i hytt og pine til asylanter? Flyktningrettens regler sier at asyl skal være en midlertidig ordning - ikke permanent. Når hjemlandet blir trygt nok skal asylantene reise hjem igjen til sitt eget hjemland. De skal ikke bosettes permanent i Norge og få norsk statsborgerskap. Det må være en sjelden unntaksregel, ikke hovedregelen.


Nå må norske politikere begynne å føre en ansvarlig politikk. Befolkningen her i landet er jo i ferd med å bli skiftet ut. Slik man holder på å dele ut statsborgerskap i øst og vest, er det bare et tidsspørsmål før vi etniske nordmenn blir i mindretall i eget land! I Oslo så utgjør allerede andelen innvandrere mer enn 1/3 av befolkningen. Tilsvarende gjelder bl.a. Drammen, og i flere andre byer og tettsteder skjer tilsvarende utvikling. Som media skrev tidligere i år er nå 42% av alle nyfødte i Oslo barn av innvandrerforeldre. Prognosen er at i 2025 vil andelen være over 50% og i 2035 over 60%! Det er til å grine av.Politikerne skalker lukene


Publisert 8. desember 2020


Folket er ikke muslimhatere, men folket er imot at muslimene i kraft av såkalte velferdsimmigranter befolker kongeriket på bekostning av etniske norske. Politikerforakt kommer av samme grunn, politikere som styrer skuta mot folkets vilje. En Elite som opphøyer seg selv til å være dem som vet, vet hvordan vi skal ha det i riket vårt.

Vanlige folk, dvs. folk flest finner seg snart ikke lenger i dette. Mens folket blir pålagt flere avgifter for å finansiere dette (bompenger, by pakker hvor bilister betaler for bussene og syklene) så sitter Eliten med sine høye snitter og koser seg til subsidierte priser, eller tar en tur med limousinen i Oslo`s gater for å se ned på sitt folk. Statsministeren beordrer sine ministere til å bruke statens limousiner i ren beskyttelse mot egen befolkning.

Folket er lei av dagens politikere som er oppfostra som broilere uten arbeidserfaring og uten innblikk i vanlige folks hverdag. Folket vil slå tilbake, på samme måte som franskmennene stormet Bastillen.Globalisering


Publisert 26. november 2020


Jeg er mot utstrakt globalisering. Jeg ønsker å beskytte og bevare nasjonalstaten. En sterk og fri nasjonalstat sikrer demokrati og frihet i en turbulent og usikker verden. Jeg vil sikre kontroll over landets grenser.

Å være mot globalisering betyr på ingen måte at man isolerer seg eller er innadvendt. Som et lite land med en åpen økonomi er Norge avhengig av et vidt og godt samarbeid med andre land. Dette har vi deltatt i i mange år. Dagens vekt på utstrakt globalisering er ikke noen forutsetning for et slikt samarbeid. Utenrikspolitikken må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med Grunnloven. Norsk suverenitet må ikke avgis i strid med Grunnlovens paragrafer 1 og 115.

Jeg er også mot FNs globale migrasjonsplan. USA og flere andre land har holdt seg unna denne avtalen, men vår regjering har sluttet seg til den. Jeg oppfatter FNs migrasjonsplan som et skjult angrep på nasjonalstaten. Noen har argumentert med at FNs migrasjonsplan «vil gjøre det lettere å få til returavtaler» (med hjemlandene til personer som skal returneres etter endelig avslag på asylsøknad). Men alle land har en åpenbar moralsk plikt til å ta i mot egne borgere. Hvilken verden ville vi få hvis ingen land brydde seg om dette? Å nekte å ta i mot egne borgere er et brudd på alle prinsipper for internasjonalt samkvem. Det er gode grunner for å hevde at en slik holdning burde utløse sanksjoner fra andre land, for eksempel kutt i bistandspenger. Skal man få til et fungerende internasjonalt samarbeid, må alle bidra og ta ansvar. Det burde ikke være nødvendig å måtte inngå en internasjonal avtale i regi av FN for å få statsledere til å forstå dette. Vi har allerede internasjonale regler og praksis som dekker dette behovet.Hvem/hva er du?


Publisert 20. november 2020


I dette landet har det dessverre blitt slik at hvis du ikke er for å åpne grensene for alle som vil komme hit og tære på våre fellesgoder uten å yte noe tilbake, da er du rasist. Hvis du tillater deg å kritisere islam for å være en totalitær politisk religion, da er du islamofob, skal målbindes og er muslimkrenker. Hvis du tillater deg å stille spørsmålstegn ved alle oppleste og vedtatte «sannheter» omkring miljø og klima, for ikke å snakke om å kritisere Greta Thunberg som «klimaekspert», da er du klimafornekter. Hvis du ikke er helt med på all drittkastingen og utdritingen av Trump og antyder at han faktisk har gjort noe bra også, da er du komplett idiot. Hvis du tillater deg å mene at hijab, burka og niqab er kvinneundertrykkende plagg og symboliserer manglende vilje til integrering, da er du også rasist. Hvis du refererer til andre medier enn mainstreamene, hvor alt ovenfor er dagligdags, da er du høyreekstremist. Slik kan vi fortsette. Er fri debatt i ferd med å bli ofret på den politiske korrekthetens alter?SIAN, politiet og feminismen


Publisert 28. august 2020


I Aftenposten kunne man i dag lese en artikkel skrevet av Daniel Røed-Johansen med overskriften «Politiet vil vurdere om Sian skal få nei til å markere i boligområder». Årsaken er at Sian blir møtt av mange motdemonstranter - og det er derfor ikke sikkert at disse markeringene er egnet nær boligområder i fremtiden, mener Oslo-politiet, representert ved politiadvokat i Oslo politidistrikt, Kai Spurkland.

Men dette er jo å snu problemstillingen fullstendig på hodet. Det er ikke Sian som er problemet. Det er kriminelle og rabiate innvandrere som skaper ordensforstyrrelsene og begår lovbrudd. Representantene fra SIAN oppfører seg som folk skal gjøre.

Spørsmålet er så hvordan vi kan havne i en slik situasjon at det er etniske nordmenn som får skylden for at innvandrere oppfører seg som lovbrytere – og det er nordmennene som må nektes ytringsfrihet av et politi som svikter gang på gang i møte med innvandringsproblemene.

Det er nok ikke politisk korrekt å mene at dette har noe med feminisme å gjøre – men la oss se hvem som styrer i politinorge.  

Statsministeren er kvinne, justisministeren er kvinne, sjefen for politihøyskolen er kvinne, politidirektoratet blir ledet av en kvinne, politimesteren i Oslo er kvinne, det samme er politimesteren i øst-politidistrikt. På toppen av det hele er nesten 70 % av politiadvokatene i Oslo politidistrikt kvinner. Etc. etc. Og fremtiden ser ikke lysere ut – 51 % av studentene som begynner på Politihøyskolen i år er kvinner.

Bak det hele ligger også det faktum at alle organisasjoner som promoterer innvandring er dominert av kvinner – det samme gjelder de som reiser til Hellas og tar imot migrantene der.

Det er derfor god grunn til å tro at problemene landet har med innvandringen skyldes feministiske kvinners grep om politikken generelt og politiet spesielt.Norges skjebne er underordnet


Publisert 25. august 2020


Den lille minoriteten som promoterer innvandring, er meget høyrøstet og har klart å få det veldig ubehagelig i det hele tatt å stille spørsmål ved det de driver med. Det er de nødt til da det ikke finne gode argumenter for denne innvandringen. I starten ble vi fortalt at dette var velutdannede mennesker og at vi ville få mange nye matretter å kose oss med. Ingenting har vært sant. Det viser seg nå, at dette er i stor grad velstandssnyltere og EU har bekreftet at bare ca. 3% er reelle søkere med beskyttelsesbehov. Likevel kjører man videre i samme sporet. Ingen konsekvensanalyser gjøres, bortsett fra Brochmann rapportene som egentlig sa at dette var vanvidd. Ingen bryr seg om dem. Hvorfor? Jeg kan ikke se noen annen grunn enn ønsket om en personlig stjerne i FN/EU systemet slik at man ender i en skattefri jobb der. Norges skjebne er underordnet.Et privilegert lag i befolkningen


Publisert 4. august 2020


Det som skjer i våre dager, er at politikerne føler et trykk fra befolkningen. I den prosessen konsoliderer de sin makt. Dette er noe som ikke skjer når politikerne er vanlige folk som kommer fra vanlige jobber, men dagens politikere er så godt som alle politiske broilere, som til sammen utgjør et samfunn lignende Frimurerne, Jehovas Vitner, Legeforeningen etc. De er et eget, ytterst privilegert lag i befolkningen, og nå ser de behovet for å sikre sin maktbase. Det absolutt verste som kan skje, er at det kommer noen utenfra (som Trump), og tar makta fra dem.I USA


Publisert 11. februar 2020


I USA er det nå i ferd med å bli slik, at stygge, nedsettende og frekke uttalelser om landets president og den politikk, som fargede, fortrinnsvis kvinner, bringer til torgs, uansett hvor ekstrem og utopisk og skadelig den er, skal ikke kunne kritiseres eller imøtegås. Gjør man det, blir man med en gang stemplet som en "rasist", og for å sette disse fargedes liv i fare, ved angivelig å bidra til at de får døds-trusler. M.a.o. Disse menneskene skal gjøres urørlige, uansett hva de sier, eller gjør, grunnet sin hudfarge.
Rasismekortet og muslimenes taktikk med å påberope seg å være de egentlige "offer" for egne ugjerninger, blir utnyttet maksimalt.Hva er flerkultur?


Publisert 11. februar 2020


Av en eller annen grunn innbilte sosialistene seg at innvandrere og muslimer er postmodernister og ville bli multikulturelle når de ankom Europa, de ville være med på å skape "Det Nye Vi". Hvor man fikk denne vanvittige ideen fra, er umulig å få svar på, for muslimer shopper ikke kultur eller religion. De er monokulturelle med en eneste misjon: Spre islam. Dermed står vi i tåkeheimen om hva "flerkultur" faktisk er, hvordan den var ment å fungere, og hvor dette vanvittige samfunnseksperimentet har fungert tidligere. Ikke i USA i hvert fall, for USA er multietnisk - men ikke multikulturelt. Tvert om.Tilhørighet


Publisert 20. februar 2020


Paul Thomas og Abdul-Razak Kuyini Alhassan, begge førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Sørøst-Norge skriver i februar 2020: Vanskelig å føle seg norsk. Vi som har forsket på ungdom med innvandrerbakgrunn (og selv har en slik bakgrunn), savner en diskusjon i offentligheten om tilhørighet. I underkant av 40 prosent av barn i grunnskolen i Oslo har minoritetsbakgrunn. Da er det merkelig at ordskiftet fortsatt domineres av kriminalitet, vold, tvangsekteskap og lignende. Minoritetsungdom har fortalt oss at det er vanskelig å føle seg norsk når storsamfunnet ikke er villig til å la dem høre til.

Men kan tilhørighet være et problem når nesten 40 prosent av barn i grunnskolen i Oslo har minoritetsbakgrunn – da finnes et jo mange parallellsamfunn de kan føle tilhørighet til. Nå tallet kommer over 50 % er det jo etniske nordmenn som må finne en ny tilhørighet.Tro i takt med samfunnsutviklingen


Publisert 4. mars 2020


Forskjellen på religionene er dog at mens kristne alltid har forstått at Bibelen er skrevet av mennesker og også satt sammen og samlet «riktignok med inspirasjon av Den hellige ånd» så mener muslimene at Koranen er «uskrevet» (ikke skrevet av mennesker), men skrevet av Allah selv, og at originalen derfor ligger i «himmelen».

Denne forskjellen på ideen rundt de hellige skrifter er svært viktig, og gjør at kristendommen og islam har utviklet seg helt ulikt gjennom tiden.

Kristne med sin viten om at det er ulike mennesker «i tiden» som har formulert det som står skrevet, likeså at svært mye handler om brev fra apostler til ulike konkrete menigheter på den tiden, har derfor et stort tolkningsmonn ved at man kan tolke de ulike Bibeltekster også inn i det samfunn og den tid disse ble skapt. Dette gir åpning for å bringe troen mer i takt med samfunnsutviklingen.

Islam derimot står mye mer bom fast, da Koranen mye mer blir «låst» uten en slik fortolkningsramme. Dette har gjort at mens kristne og kristne samfunn har utviklet seg gjennom tidene, står muslimer mye mer fast i år 630.Politiske broilere


Publisert 4. mars 2020


Politiske broilere er et stort problem i samtiden ettersom det meste i livet dreier seg om detaljer og nyanser som man bare får gjennom praktisk erfaring, noe broilerne aldri vil få. Det andre og større problemet er at dagens politikere gjør alt for å skvise politiske dråper ut av hver sitron, karikere situasjoner og andres utsagn, vri og vende på alt til det ugjenkjennelige, bytte standpunkt avhengig av posisjon og vende sin kappe etter vinden. Ikke vet man lenger hvem de egentlig representerer, eller hva de finner på å mene rundt neste sving. Dermed er grobunnen sådd for politikerforakt og populisme og man sager på vårt demokratiske samfunns grunnpilarer. Det er et problem.