ARTIKLER 1


ARTIKLER  1

 

Ikke skyld på været


Publisert 27. november 2021


Det gjøres mange forsøk på å tåkelegge de administrerte problemene norske forbruker påføres av norske byråkrater og politikere.

Norge har valgt full integrering i det europeiske kraftmarkedet gjennom sitt Nord Pool medlemskap og Acer, selv om dette markedet langt fra fungerer på en akseptabel måte. Det europeiske kraftmarkedet vil i økende grad bli mer og mer ustabilt som følge av stans i produksjon av stabil fossilkraft og kjernekraft til fordel for ustabil vindkraft. Det er et strømmarked med noen ekstreme svingninger som ikke fungerer teknisk på en måte som tillater frislipp av markedskreftene.


Norge har bygd ut en enorm overføringskapasitet gjennom sine kabelutbygginger til Europa. Norge kan overføre bort imot halve sin kraftproduksjon. De ekstreme strømprisene norske forbrukere vil få til vinteren skyldes først og fremst feil politiske beslutninger, ikke været som alle liker å skylde på. Norge har et betydelig overskudd av fornybar kraft, og med fornuftig bruk av denne ville aldri Norge ha havnet i den situasjonen vi er i nå. For å produsere en kWh med vannkraft i Norge koster det 6-8 øre. Mange steder i Sør-Norge må man nå betale 2 kr/kWh for strømmen, nettopp pga. Norges integrering i det europeiske kraftmarkedet.


-------------------------------------------------------------------------


Modeller i markedsføringen


Publisert 17. november 2021


Jeg har i lengre tid undret meg over at nesten alle modellene i markedsføringen, reklamen etc. er mørkhudede – dvs. ikke er etniske nordmenn. Hvorfor?

Noe av svaret fikk jeg da jeg gikk inn på nettsidene til Kreativt Forum (Reklamebyråforeningen) og leste igjennom deres mangfoldsprosjekt. Her står det mellom annet: «Ha som mål å kalle inn minst én kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn til jobbintervju. Sørg for at flere kandidater med minoritetsbakgrunn blir med i bunken av søknader som vurderes for intervju. Bruk et ansettelsesutvalg som har mangfoldskompetanse og som er mangfoldig sammensatt»


Det Kreativt Forum glemmer er at forutsetningen for å få opphold i Norge er at man reiser tilbake til det opprinnelige hjemlandet når det er mulig. Kreativt Forums arbeid er derfor et svik mot lande og folk og er i strid med Grunnloven generelt (§2 Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv) og straffeloven - spesielt Kap. 17: Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser §§ 111 – 129.


I et brev til Kreativt Forum har jeg foreslått at selskapet i fremtiden bruker etnisk norske kvinner og menn i sin markedsføring - i Norge.


--------------------------------------------------------------------------------------


Feminisert ledelse - og gjengkriminalitet


Publisert 8. november 2021


Gjengkriminalitet er et konstant økende samfunnsproblem. Og da tenker jeg på såvel migrasjon fra islamske land, som overempatisk, rasjonalitetsresistent og lite innsiktsfullt tankegods som dagens feminiserte ledelse av offentlige etater er besjelet av. Flertallet av offentlige ledere er feministiske kvinner – over 65 %.

Den eneste forebyggingen mot barne- og ungdomsvold som med sikkerhet fungerer, er å holde trøkket oppe. Ukentlige hjemmebesøk i risikofamilier og foreldretreningsprogram på gruppenivå.
Gitt situasjonen vi er i, med stadig økende befolkning med lojalitet til islam og til Midtøstens voldskultur, blir spørsmålene: Har man studier av islamske og voldskulturelle miljø som viser at den nåværende forebyggingsstrategi, når det gjelder vold blant barn og unge, med sikkerhet virker i slike miljø? Er man villig til å antyde repatriering til "hjemlandet" som eneste utvei for slike familier, dersom junior ikke skikker seg? Lojalitet til islam lar seg ikke forene med lojalitet til vestlige samfunnsverdier, vestlig syn på voldsanvendelse og lovlydighet.


-------------------------------------------------------------------------


Norge - alle muslimers land


Publisert 1. november 2021


I en tåredryppende, rørende reportasje forteller NRK om lille Asia, fire år, som endelig ble gjenforent med pappa i Norge etter «besøk i Afghanistan».

For våre politikere og NRK er alle nordmenn. De snakker jo alltid om nordmenn som kommer fra muslimske land og hjem til Norge. NRK bruker bevisst muslimer i reportasjer hvor de skal henvise til saker om nordmenn. Barn er ekstra effektivt å bruke fordi ingen tør protestere når det gjelder barn, derfor brukes også de nå når velferden skal omstilles fra å gjelde syke og gamle til å brukes på integrering og barnefattigdom, folk forstår ikke hvor lurt de blir.


--------------------------------------------------------------------------------------


Savner innvandrere i regjeringen


Publisert 24. oktober 2021


At Arbeiderpartiet ikke består av arbeidere lenger, er ikke relevant for Dagsavisens politiske redaktør Lars West Johnsen.    

Han er mer opptatt av at det fargerike Norge ikke reflekteres i den nye regjeringen - I Norge er det ifølge SSB én million innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere. Svimlende få av dem er funnet verdig en plass i landets nye regjering. En regjering som springer ut av Arbeiderpartiet, landets tradisjonelt mest progressive parti.


Hadia Tajik, landets nye arbeids- og sosialminister, er den eneste av de 19 ved kongens bord som har bakgrunn fra et annet land.


West Johnsen mener det er et utrolig avvisende signal å sende, ikke minst til innvandrerungdom, om at makten i Norge er etnisk norsk, hvit om du vil, og at veien dit er veldig lang. Det nye Norge, det mangfoldige, sammensatte og flerkulturelle landet, er ikke representert i regjeringen. 

Regjeringens sammensetning avdekker et samfunnsproblem, frykter West Johnsen. Men ligner ikke dette initiativet mer på landssvik fra Johnsens side?


--------------------------------------------------------------------------------------


Kjernen til problemene


Publisert 16. oktober 2021


Barneombud Inga Bejer Engh forteller i juni 2021 at de har gått igjennom straffesaker der barnet eller ungdommen enten var satt i varetekt eller fengslet. Det heter at funnene «viser at det ikke er tilfeldig hvilke barn som begår alvorlige straffbare handlinger». De har som regel en annen etnisk bakgrunn enn norsk, altså innvandrerbakgrunn og de bor stort sett på Oslo øst, og begår kriminaliteten i Oslo. De bor også i «levekårsutsatte områder», altså innvandrertette områder.


Hva sier så Justisdepartementet som har fått et brev fra Barneombudet om deres undersøkelse? Jo, at «arbeidet med ungdomskriminalitet ikke alene kan overlates til justissektoren, men må involvere flere sektorer». Pekeleken er fortsatt populær i det offentlige, men for all del: ikke gå grundig inn på hva som er kjernen til problemene – nemlig ideologien som hersker i miljøene.


-------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet for innvandrere


Publisert 6. oktober 2021


Muslimen Begard Reza trakk seg nylig fra Statens utnevnte Ytringsfrihetskommisjon (YFK). Hun var sterkt kritisk til «latterliggjøring av transpersoner og Metoo». Hun ville ha en ytringsfrihet som ikke var «krenkende». Nå får hun en slags støtte fra muslimen Zahid som bare forverrer saken. Men det Sarah Zahid bringer til torgs til forsvar av den utflaggede Reza bør vekke bekymring blant de øvrige medlemmene av denne fritidsklubben. Hun går så langt som å påstå at hun aldri vil fatte og begripe "at det ikke falt regjeringen inn at det og først og fremst er behov for mørkhudede i vurderingen av rasismeparagrafens status i Norge".

Det er såpass brungrumsete å påstå at enkelte hudfarger er mer egnet enn andre til å vurdere juridiske problemstillinger at Zahid burde fått reisepass fra denne fritidsklubben for å fremsette hatefulle ytringer.


--------------------------------------------------------------------------------------


Afghanere som fosterforeldre


Publisert 1. september 2021


Norge har tatt imot ca. 630 barn fra Afghanistan. De evakuerte barna fra Afghanistan blir ivaretatt i egnede tiltak for barn og unge i krise, av omsorgsfulle voksne forteller Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat Region Øst. Det er Region øst som har oppdraget i Bufetat med å ivareta barn som kommer alene til Norge når de er under 15 år. Vi har lang erfaring med dette. Våre medarbeidere er spesialister på å ta imot barn i krise, også de som kommer alene fra utlandet.

Terje Watterdal i Afghanistankomiteen påpeker at det er viktig at barna får fosterforeldre som kjenner deres språk og kultur. Jeg har fått flere henvendelser fra afghanere i Norge som vil være fosterforeldre for de evakuerte barna, sier han. Terje Watterdal stiller gjerne opp for å formidle kontakt med fosterforeldre som kan snakke dari og pashto, inntil barna blir gjenforent med familiene sine. Norske myndigheter må samarbeide med internasjonale Røde Kors og Røde halvmåne for å finne foreldrene til barna. Familiene må komme til Norge og bli gjenforent her, sier han.


Det bor mange tusen Afghanere i Norge allerede – parallellsamfunnet vokser takket være naive politikere.


--------------------------------------------------------------------------------------


Ung norsk muslim


Publisert 23. august 2021


For kort tid siden møttes unge krefter og gikk sammen om å opprette en ungdomskomite under Islamsk Råd Norge (IRN). – I en tid hvor islamofobien øker og muslimske barn og unge i større grad opplever muslimhat og utenforskap, ser man behovet for å jobbe målrettet for å snu denne utviklingen, skriver IRN. Komiteen består av ti ungdommer. Sammen skal de jobbe for å endre narrativet og ta tilbake definisjonsmakten på det å være en ung norsk muslim. Ayesha Zaeem og Zakaria Hussain, ble valgt som leder og nestleder av komiteen.


Dette er enda et bidrag til parallellsamfunnene.


--------------------------------------------------------------------------------------


Høyre - og fremmedspråk


Publisert 15. august 2021


Koronapandemien har vært en tankevekker som viser hvor viktig det er å nå hele befolkningen med god og korrekt informasjon skriver Norunn Tveiten Benestad, stortingsrepresentant for Høyre – og fortsetter: Bruk av tolker uten god nok fagkunnskap har svekket folks tillit til tolkene, og sådd tvil om både habilitet og taushetsplikt. I 2019 var det så ille at over seksti prosent av oppdragene var utført av ukvalifiserte tolker. Det er svært alvorlig for Norges rykte som et land med sterke demokratiske tradisjoner og sterkt rettsvern. Dersom vi svikter mennesker uten godt nok norsk til å forstå hva de blir spurt om, lykkes vi heller ikke med å yte gode og forsvarlige tjenester. Dette gjelder også ofte mennesker i sårbare situasjoner. Mange innvandrere kommer fra land der tilliten til det offentlige med rette er lav. Da betyr det alt å kunne stole på egen tolk.


Ja - hva er det ikke kollaboratørpartiet Høyre vil gjøre for migranter - som snart skal returneres til hjemlandet.


--------------------------------------------------------------------------------------


Økonomisk svik


Publisert 10. august 2021


Velstående politikere i Uganda får utdelt biler, mens norske skattebetalere punger ut i statlig bistand. De 529 folkevalgte i Ugandas parlament fikk nylig cirka 500.000 kroner hver for å kjøpe seg bil. Dette til tross for at de allerede tjener tilnærmet like mye som sine norske stortingskollegaer, cirka 100 ganger så mye som lærere i landet. Samlet koster dette nesten like mye som de 312 millioner skattekronene Norge ga i bistand til Uganda i fjor. Dette burde medføre riksrett (Riksrett.no). Derfor – ikke stem på noen av de partiene som sitter på Stortinget – gi heller et bidrag til Hjemmesitterpartiet (Hjemmesitterpartiet.no).


--------------------------------------------------------------------------------------


Multi­kulturelle samfunn bryter sammen


Publisert 1. august 2021


Et mellomvalg i Batley og Spen i England viser hvor ødeleggende multikulturen er for det britiske samfunnet. Labour bygger bevisst opp under rasisme og hat for å vinne muslimske stemmer. Dette er et nytt bunnpunkt for Labour, skriver Brendan O’Neill, som er redaktør i Spiked. Labour er det britiske sosialdemokratiske partiet. Man trenger ikke mye utdannelse for å forstå at dette handler om å skaffe stemmer blant muslimene med pakistansk bakgrunn. Pakistan og India ble splittet i to land etter religiøse skillelinjer i et rent blodbad i 1947, og har vært i konflikt siden, særlig i grenseområdene i området Kashmir. Man kan altså ikke stole på De konservative, som er i kontakt med de fæle folka fra India, synes Labour å si. De utnytter hatet pakistanere føler for både hinduismen og India.


De norske partiene på venstresiden følger hakk i hel. Vi trenger nye mennesker med kunnskap, erfaring og klokskap inn på Stortinget.


--------------------------------------------------------------------------------------


"Tøffe gutter bruker kjole"


Publisert 28. juli 2021


Statsminister Erna Solberg (H) viser i juni 2021 frem en t-skjorte med teksten "Tøffe gutter bruker kjole". Pride-kampanjen viser dermed totalitære trekk. Det eneste vi nå kan håpe på er at alt dette slår skikkelig rekyl. For min del blir jeg kvalm, - ikke av homoseksuelle, transer eller hva de nå måtte være, men av hele settet. Det er idiotisk massehysteri hvor folk, politikere og bedrifter klatrer på ryggen til hverandre for å være mest mulig populistisk. Det at det skal være en rettighet å flashe sin seksualitet ved enhver anledning ovenfor andre mennesker, vitner om særdeles lite forståelse av hvordan en del mennesker oppfatter miljøet rundt seg.


Sorry Erna du har ved en rekke anledninger vist at du ikke er noen leder, ikke det minste, du er en dilter, - en av "nikkerne"! Så derfor: Ikke stem på Høyre – og meld deg inn i Hjemmesitterpartiet.no.


--------------------------------------------------------------------------------------


«Det farlige hatet»


Publisert 23. juli 2021


Filter Nyheter er en norsk nettavis som ble grunnlagt i 2016 av tidligere journalister fra Dagbladet og har som mål å tilby undersøkende journalistikk. Det innvandrervennlige Filter Nyheter ferdigstiller i disse dager spesialmagasinet «Det farlige hatet», som skal oss et innblikk i høyreekstremisme, raseideologi og muslimfiendtlighet i Norge ti år etter 22. juli-angrepene. Over tid har de jobbet målrettet med journalistiske undersøkelser i norske miljøer som de mener sprer urovekkende og til dels ekstremt tankegods. Dette skal – etter eget utsagn - ha resultert i flere store avsløringer. Det er trist at vi har en regjering som ikke klarer å hamle opp med disse kollaboratørene og landssvikerne. Ansvarlig redaktør er Harald S. Klungtveit


--------------------------------------------------------------------------------------


En verdensomspennende ummah


Publisert 19. juli 2021


Når man ønsker å redusere islams innflytelse og å forhindre islamsk maktovertakelse, kommer man ikke utenom følgende realiteter:
- Islams mål er en verdensomspennende ummah. Det er ingen grunn til å tro at dette målet tapes av syne, eller reelt sett fravikes der hvor islam er etablert, såsom i Vest-Europa. Målet er det samme, uavhengig av om imamer utdannes i Vest-Europa eller andre steder, uansett om moskéer finansieres av stater utenfor Europa eller europeiske midler/borgere.
Forkynnelsen vil alltid måtte ha ummah'ens utbredelse som mål, og enhver muslim vil måtte arbeide for å nå målet. Er nå dette så vanskelig da?


--------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk fundamentalisme


Publisert 14. juli 2021


Voldelige islamister truer samfunnssikkerheten på grunn av terrorfaren, men i lengden er den islamske fundamentalismen en større sikkerhetstrussel fordi den strider mot demokratiske verdier – skriver noen forskere i en kronikk.


De mener mange innvandrere har fundamentalistiske holdninger og aksepterer religiøs vold. Derfor er problemet med å ta opp islamsk fundamentalisme at det fort ender opp i ufruktbare diskusjoner om rasisme og islamofobi. Det er likevel viktig å kunne snakke om selv de vanskeligste ting - uten at diskusjonen stoppes fordi den er politisk ukorrekt.


De ovenfor-nevnte forskerne gjør noe alle akademikere burde gjøre, men som ikke lenger er så moteriktig i store deler av akademia: De observerer virkeligheten. Det finnes «sterk empiri» om trusselen fra den islamske fundamentalismen.


--------------------------------------------------------------------------------------


Norske myndigheter svikter fatalt


Publisert 5. juli 2021


En fersk undersøkelse fra Frankrike viser at mer enn halvparten av unge franske muslimer nå foretrekker å leve under sharia-lover framfor fransk lovgivning. I Norge ser man lignende tendenser, observerer forskere, som tar til orde for å «markere klarere grenser mot» den islamske fundamentalismen og støtte opp om reformvennlige krefter. Her kunne man kanskje ha dristet seg til å antyde at norske myndigheter og institusjoner i sin alminnelighet svikter fatalt når det gjelder islams inntreden i det norske samfunn. Ikke glem dem!


--------------------------------------------------------------------------------------Grove voldtekter – og innvandrere


Publisert 29. juni 2021


Seks gutter er i Oslo tingrett kjent skyldige i grove voldtekter mot en jente som var 15 år da overgrepene skjedde kan NTB fortelle i mai 2021. Alle de tiltalte guttene var 15 eller 16 år da overgrepene ifølge tiltalen ble begått sommeren og høsten 2019. Flere ganger skal guttene ha utsatt det samme offeret for grove voldtekter, trusler, vold og kroppskrenkelse. Ved de to alvorligste tilfellene i tiltalen gikk flere gutter sammen om å holde jenta eller truet med å drepe henne mens voldtektene ble utført. Rettssaken ble holdt i Oslo tingrett under strenge regler om referatforbud og innskrenkning av åpenheten i domstolen. Først senere ble dommen mot guttene offentliggjort.


Her ser en at både NTB og rettsvesenet gjør hva de kan for å beskytte den kriminelle innvandrerungdommen. Kanskje det er på tide med et nytt landssvikoppgjør?


--------------------------------------------------------------------------------------


Ung norsk muslim


Publisert 24. juni 2021


For kort tid siden møttes unge krefter og gikk sammen om å opprette en ungdomskomite under Islamsk Råd Norge (IRN). – I en tid hvor islamofobien øker og muslimske barn og unge i større grad opplever muslimhat og utenforskap, ser man behovet for å jobbe målrettet for å snu denne utviklingen, skriver IRN. Komiteen består av ti ungdommer. Sammen skal de jobbe for å endre narrativet og ta tilbake definisjonsmakten på det å være en ung norsk muslim. Ayesha Zaeem og Zakaria Hussain, ble valgt som leder og nestleder av komiteen.


Dette er enda et bidrag til parallellsamfunnene.


--------------------------------------------------------------------------------------


Flerkulturelle råd


Publisert 20. juni 2021


Konstitueringen av det første flerkulturelle rådet i Viken tok sted tidligere i år. Rådet kommer til å spille en nøkkelrolle ved at mangfoldet i Viken blir synliggjort, lyttet til og hørt i ulike sammenhenger, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) stiller seg bak det som ble sagt av fylkesrådslederen, og gratulerer medlemmene med dagen. Rådet består av tolv medlemmer og ni varamedlemmer, som skal sikre god dialog mellom innvandrerdelene av befolkningen i Viken, de folkevalgte, i fylkestinget og fylkesrådet, og andre deler av Viken-samfunnet. Bijan Gharakhani og Honoratte Basemake Muhanzi ble valgt til henholdsvis leder og nestleder i rådet.


--------------------------------------------------------------------------------------


Innvandrere – og paragraf 185


Publisert 16. juni 2021


Innvandrergjenger som raner eller voldtar, går systematisk etter norske ofre. Derfor er det på høy tid å spørre: Hvorfor defineres ikke dette som rasistisk motivert hatkrim? Hvorfor er det ikke straffeskjerpende?

Det gjelder forøvrig ikke bare gjenger. Også enkeltvis slår, raner og voldtar innvandrere, og de velger påfallende ofte nordmenn som ofre. I mai ble syriske «Hassan» dømt til ungdomsstraff for å ha voldtatt «Emilie» (15) i Tromsø. I april ble en annen syrer dømt for å ha voldtatt en 14 år gammel jente på Sunnmøre. I mars ble to syrere siktet for henholdsvis voldtekt og seksuell omgang med to norske jenter under 16 år i Sandnes.


Men de blir aldri tiltalt etter straffelovens rasismeparagraf - paragraf 185. Hvorfor?

Kan det ha noe med feministiske kvinner i politiet og rettspleien å gjøre?


--------------------------------------------------------------------------------------


Tenker ikke på Norge


Publisert 10. juni 2021


Nordmenn er gjennom mange tiår blitt indoktrinert og propagandert av NRK og partiene på Stortinget til å tenke mindre på Norge, til å godta at svære summer brukes på unyttig u-hjelp verden over, bruke ressurser på kostbare og tapte kriger i fjerne, unevnelige kaos-land og til å tro at langvarige og store inntak av et såkalt "fargerikt fellesskap" er lurt. Mange er narret til å tro at unevneligheten, som lover sikker frelse ved å drepe vantro, som fundamentalt undertrykker det ene kjønnet, og som bedriver utstrakt terror, er god og ufarlig, samt at hinsides sløsing av penger til det korrupte og overnasjonale EU og det unevnelig dominerte FN samt til klimatøvet, er nødvendig og gagnlig for Norge. Slik er det ikke. Jfr. Hjemmesitterpartiet.no


--------------------------------------------------------------------------------------


Sosialistiske kvinner


Publisert 6. juni 2021


Når en løgn gjentas mange ganger, kan man være rimelig sikker på at det ligger en ubehagelig sannhet bak den. Slik er det når politiets “forebygging som hovedstrategi” forespeiler å gi et mindre kriminelt samfunn.

Med et politi med stadig flere sosialistiske kvinner i strategiske stillinger er det ikke rart at sosioøkonomiske forklaringsmodeller for vold tar stor plass. Det er heller ikke rart at deler av politiet ønsker å forsterke innsatsen på det forebyggende feltet, blant annet ved oppsøkende virksomhet blant 13-14-åringer og ved «god dialog» og «samarbeid på tvers av etater».

Politikerne har spilt en avgjørende rolle i å fremme denne formen for politifaglig arbeid. De har valgt å måle meningsløse parametere, ansette ledere uten fagkompetanse og gjennom retorikk gitt klart uttrykk for hva som er gangbart.

--------------------------------------------------------------------------------------


Heksejakten mot Trump


Publisert 2. juni 2021


Heksejakten mot Trump er ikke over. Tidligere president Donald Trump sier han er utsatt for den største heksejakten i USAs historie.

Donald Trump har sendt ut en kommentar til meldingene fra amerikanske medier hvor han avviser etterforskningen av seg - og omtaler den som «utelukkende politisk» fordi etterforskningsleder Vance er demokrat.


Trump mener også at saken «er en fortsettelse på den største heksejakten i USAs historie». – Det har aldri tatt slutt. Ingen annen president i historien har måttet holde ut med det jeg har måttet tåle, sier Trump. Det har han nok rett i.


-------------------------------------------------------------------------Det må gjøres noe med Aftenposten


Publisert 19. mai 2021


I et brev til Pressens Faglige Utvalg og Norsk Presseforbund dokumenterer Norsk Folkeparti avisen Aftenpostens manglende etikk med hensyn på nasjonens nasjonale interesser og krav når det gjelder nasjonal sikkerhet, innvandring og islamisering. Avisen bedriver omfattende og systematisk sensur av meninger og fakta som ikke passer inn i avisens venstreekstreme aktivitet.

Noe av problemet kan ligge i det faktum at ledelsen i avisen og dens eier er gjennomfeminisert og promoterer skadelig kjønnskamp og engasjement for kvinner – spesielt innvandrerkvinner - både i staben og i journalistikken.

Vi ber om at de som har makt og myndighet til å gjøre noe, setter en stopper for avisens samfunnsskadelige virksomhet.

--------------------------------------------------------------------------------------


En politikers drøm


Publisert 13. mai 2021


I Norge har vi et styrt demokrati, ikke et folkedemokrati. Hvordan har dette blitt til? Jo – ved at politikerne har gjort «politikk til butikk». Enkelt, ved å omgjøre folkemakt til partimakt. Og slik makt til de mest maktsyke, de med spissede og hensynsløse albuer. For gjennom generøs partistøtte, selvbestemt stats-subsidiering, noe folket knapt forstår seg på, er hvert parti blitt som en lønnsom bedrift med en sjef som ikke lenger behøver å tenke på folket, men hvordan best å fremme seg selv.


La oss ta et eksempel: Erna Solberg arbeider allerede for FN hvor Hun leder FNs arbeid mot fattigdom, klimaendringer og ulikhet, parallelt med statsminister-jobben. Hun utnytter «gratis» de stats-betalte folkene i systemet rundt seg (100 stk), slik at hun kan fremme seg selv ved bruke tiden på annet enn «bare» å ta vare på Norge og folkets interesser. Dette har hun sikkert hatt til felles med forgjengerne Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg, som begge oppnådde høyt betalte skattefrie utenlandsjobber, de fleste politikeres drøm. Og gjennom UD blir slikt «tilrettelagt» – for hvor mange vet ikke jeg – men inkludert ambassadørene, samt de EU- og FN-tilknyttede tipper jeg minst 300 ønske-beskjeftigede. Jfr. Hjemmesitterpartiet.


--------------------------------------------------------------------------------------


I moskeer og koranskoler


Publisert 4. mai 2021


Ingen statsbetalte forskere har hittil våget å undersøke hva som foregår i norske moskeer og koranskoler så vidt jeg vet. Norske pedagoger og psykologer svikter oss, og særlig barna våre, både de muslimske og de norske.

Hvis det er riktig at de fundamentalistiske (bokstavtro) muslimene er i flertall blant muslimene i landet, er det viktig å få politikerne til å forstå dette, for fundamentalister vil med nødvendighet opprette en stat i staten, eller rettere sagt en stat over staten, fordi de ikke kan akseptere lover som ikke har grunnlag i Koranen. De vil hele tiden utøve et mer eller mindre subtilt press for å islamisere oss ved å påvirke og overtale både politikerne og mediene, som fremdeles lider under den vrangforestillingen at muslimene er en minoritet som må beskyttes og hjelpes frem. 


-------------------------------------------------------------------------


Kvinner i religionshistorien


Publisert 30. april 2021


Jeg har gått igjennom kvinnens stilling i de fem største religionene – Hinduismen, Buddhismen, islam, jødedommen og kristendommen. Fra tidenes morgen har alle disse satt mannen over kvinnen - mest verdslig, men også i mange tilfeller religiøst. Tradisjonelt sett ble kvinnen i mange samfunn betraktet som mannens eiendom. Kvinnens fornemmeste oppgave var å være en god hustru og mor.

Hvis kvinner og menn er psykisk og evnemessig like – hvorfor var da kvinnen underordnet mannen i alle disse religionene? Hvorfor var det ikke et eneste samfunn hvor kvinner var den dominerende parten.

Kan det ha noe med kampen for å overleve og bringe slekten videre å gjøre. Kanskje svaret er at en kvinne er en kvinne, og en mann er en mann – og de begge utfyller hverandre på godt og vondt.


I Norge i dag har feminismen overtatt i politikken og staten, blir alt bedre da – eller?


--------------------------------------------------------------------------------------


Dominanskriminalitet


Publisert 24. februar 2021


Norge sliter med samme problemer som Sverige, men foreløpig i mindre skala. Det er mistilpassede unge med bakgrunn fra land i Afrika og det islamske Asia – som begge inkluderer Midtøsten – (R3-land) som begår mye og personfarlig kriminalitet. Og de blir yngre og yngre. De angriper i flokk, opptrer svært truende og/eller raner et enslig offer. Mange våger ikke å anmelde av frykt for represalier. Fordi de er så unge, står myndighetene nærmest maktesløse. Slik kan vi ikke ha det.

Dette kalles dominanskriminalitet, og som i all hovedsak uføres av gutter og unge menn med Midtøsten-bakgrunn som på denne måten utøver makt. Ofrene er som regel etnisk norske. Med tanke på konsekvensene ville det nok være bedre for alle parter om våre myndigheter snart manner seg opp til å sette skrekk i de kriminelle ungdommene, og antagelig deres foreldre, fremfor å la dem sette skrekk i alle andre.


Et sted går det faktisk en grense, og hvorfor vente til den overskrides?


-------------------------------------------------------------------------


Grunnlovens § 1


Publisert 19. april 2021


Grunnlovens § 1 sier m.a. følgende: «Kongeriket Norge er et fritt, sjølvstendig, udelelig og uavhendelig rike». Siden Grunnloven gjelder også for Stortinget og politikerne der, så er spørsmålet om politikerne har brutt denne paragrafen i loven. Svaret er ja.

Norge har inngått et utall avtaler hvor andre lover enn Grunnloven gjelder – det vil si at andre lands lover og internasjonale organisasjoner bestemmer hva som er gjeldende for Norge. Kort kan en nevne EØS-avtalen, Flyktningkonvensjonen, Parisavtalen, Acer-avtalen og nå EUs jernbanebyrå etc. etc. I tillegg til EØS-avtalen har Norge over 70 andre avtaler med EU. Disse avtalene som står over norsk lovgivning, medfører at Norge verken er et fritt, sjølvstendig eller uavhendelig rike. Siden politikerne er også ansvarlig for det kongen sier og gjør, spørs det om ikke kongens uttalelser om at nordmenn kommer fra f.eks. islamske Pakistan medfører brudd på loven.


Disse enkel fakta burde medføre igangsettelsen av en riksrettssak mot politikere, dommere og statsråder de siste 20 årene.


-------------------------------------------------------------------------


Husmann i eget hus


Publisert 15. april 2021


Våre «folkevalgte» styrer ikke lenger på folkets vegne. De har overlatt store deler av politikken til overnasjonale organer vi har liten innflytelse over, og våre politikere administrerer i beste fall landet på deres vegne. På samme måte som forsvaret av landets grenser og befolkningens sikkerhet så godt som i sin helhet er overlatt til NATO, er kontrollen over vår ressursbase og dermed våre handelsfortrinn overlatt til EU. Den norske velgeren står igjen med lua i handa, etterlatt som husmann i eget hus. 


Ikke stem på dem til høsten – stem heller på Norsk Folkeparti eller Hjemmesitterpartiet.no


-------------------------------------------------------------------------


Vil ikke ta vaksine


Publisert 11. april 2021


Innvandrere vil ikke ta vaksine – frykter å bli sterile og homofile. Dette kom frem under et dialogmøte i Frivilligsentralens lokaler i Halden.

Møtet ble arrangert av Frivilligsentralen og de såkalte smittevern-ambassadørene i Halden, Dette var det første møtet siden i fjor sommer, og det er nye penger fra IMDi som fikk fart i «frivilligheten».

Til stede på møtet var Rashid Bile (Østfold Innvandrerråd), Fitwi Ghebremskel (Eritreisk forening), Maaz Butt og Abdul Jabbar (Islamsk forening og Moskeen i Halden), Fereshteh Golparvar (Kurdisk Womens Rights), Ardian Haliti (Albansk trossamfunn og Moské i Halden), Naser Turkaj (Albanske organisasjonen Albano), Palwasha Kakar (Internasjonal kvinnegruppe), kommuneoverlege Kjersti Gjøsund, Per Weydahl (smittevernambassadørene) og Celine Gøperød (leder i ungdomsrådet i Halden).


Under møter kom det blant annet frem at ikke alle disse leser aviser, ser norske nyheter eller leser informasjon fra helsedirektoratet. De prioriterer TV-kanaler fra «egne hjemland», hvor «ikke alle land gir riktig informasjon».


-------------------------------------------------------------------------


Når skal vi godtas?


Publisert 6. april 2021


Når skal vi godtas skriver Ayesha Akram (19), medisinstudent ved Universitetet i Oslo

«Besteforeldrene mine gjorde alt de kunne for å bli en del av det norske samfunnet. Skiturer, «Ja, vi elsker», dugnader. 50 år senere får vi likevel spørsmål om hva vi gjør her.

Mens politikerne jevnlig minner oss om viktigheten av integrering, driver høyreekstreme grupper som Stopp islamiseringen av Norge (Sian) heksejakt mot innvandrere. Vi med innvandreropphav strever ekstra mye for å bli godtatt som nordmenn og ikke utlendinger. Derfor jobber vi beinhardt, vi betaler skatt og lever etter norske verdier og normer. Likevel må vi fortsatt høre «Hva gjør pakistanere i Norge?»

Når skal vi godtas? I dag er vi blant dem som sitter på Stortinget. Vi er blant dem som underviser fremtidens Norge på universiteter og skoler. Vi er blant dem som er i forsvarslinjen mot koronapandemien. Vi er en del av dagens Norge. Vi er norske. Jeg er norsk».


Det den unge damen ikke forstår er at man blir ikke norsk om man bor i Norge. Repatriering er den beste løsning for alle parter.


--------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner hjelpes inn i lederstillinger


Publisert 1. april 2021


Alle som jobber i organisasjonslivet, vet at påstanden om at kvinner ikke spør om fordeler, bare er tull. Store virksomheter – spesielt i det offentlige - har det som et uttalt mål at kvinner skal hjelpes inn i lederstillinger, gjerne med spesialtilpassede programmer og tiltak spesielt rettet mot å fremme kvinner. Ledere blir målt på hvor mange kvinner de gir muligheter og opprykk. Jeg har vært i flere møter med kvinnenettverk der kvinnelige ledere aktivt oppfordrer kvinner til å favorisere kvinner. Forskning fra NHH viser også at kvinner som er opptatt av likestilling har en tendens til å diskriminere menn, men ai, det er jo ikke forskning vi skal vise frem, er det?


--------------------------------------------------------------------------------------


Taper i kraft av å være menn


Publisert 28. mars 2021


Ser man på forekomst av psykiske lidelser blant norsk ungdom, øker forekomsten suksessivt i takt med at menn forsvinner fra både skole og utdanningsinstitusjoner. På samme måte som barn har behov for omsorg, lek og oppdragelse av begge foreldre fordi de i kraft av henholdsvis feminine og maskuline forskjeller tilfører ulike kvaliteter, har brukere av pedagogiske, psykologiske og helsefaglige tjenester tilsvarende behov for de ulike kvalitetene menn og kvinner besitter i kraft av kjønn. Eksemplene på at barn, og i særdeleshet gutter, taper stort på at mennene har forsvunnet fra utdanningssektoren, er mange. Men kjønnssegregeringen på andre felt gir tilsvarende utslag. I kvinnetunge systemer taper menn rett og slett i kraft av å være menn.


-------------------------------------------------------------------------


Avskyen for menigmann


Publisert 23. mars 2021


Opptøyene i USA og stormingen av Capitol Hill bør gi vestlige ledere en bratt læringskurve om utrygghet og avvisning. Det er reelle følelser i store deler av den amerikanske befolkningen – og de forsvinner ikke etter Trumps avgang.

Vi har foreløpig ingen Trump i Norge, men avskyen for menigmann eksisterer i brede politiske miljø, og vi har medier som stiller krav om at folk må ta fullstendig avstand fra Trump for i det hele tatt å bli regnet som rasjonelle. Slik demonisering bør både medier og politikere avstå fra. De har i fire år rakket ned på og delegitimert en folkevalgt president i et demokrati, men viktigere; de stempler Trump-velgerne som uverdige borgere som man ikke trenger å høre på.


Her bør norske politikere lytte spesielt godt – ikke sant?


---------------------------------------------------------------------

Forfølgelsen av kristne


Publisert 16. mars 2021


Mer enn 340 millioner kristne i verden er gjenstand for sterk diskriminering og forfølgelse på grunn av sin tro, går det frem av den siste årsrapporten fra Open Doors. Det tilsvarende antallet for ett år siden var 260 millioner. Dette er en økning på over 30 %. Hvor skal det ende?

I henhold til den siste årsrapporten ble 60 prosent flere drept på grunn av sin kristne tro i 2020 enn i 2019. Open Doors har offentliggjort slike lister årlig siden 2002, opplyser The Guardian.


Men det virker som om hverken Stortinget, Regjeringen, Kirken eller media tar dette alvorlig - selv om vi ser de samme tendensene til diskriminering og forfølgelse av kristne her i landet. Vi går spennende, men farlige tider i møte - etter koronaen.


---------------------------------------------------------------------


Flyktninger – og kvinner


Publisert 12. mars 2021


På nyhetene kan en følge med på at Norge i disse dager henter inn 35 såkalte flyktninger fra leirer i Hellas. Disse blir mottatt på det nasjonale mottakssenteret i Østfold med pomp og prakt. Men det som slår en er at hele velkomstkomiteen på over 30 personer bestod av kvinner – og det var også en entusiastisk kvinne som uttalte seg til NRK. Tilfeldig?


Nei – det viser seg at nesten alle «Welcome to Norway»-organisasjoner ledes av kvinner. Også i kommuner rundt omkring er det kvinner (60 %) som står for arbeidet med å tilrettelegge for flyktninger. Staten bidrar også – 75 % av alle lederne i staten er kvinner. Er det slik at innvandrervennlig feminisme har overtatt for demokratiet i landet?


--------------------------------------------------------------------------------------


Hvor kom hatet deres fra?


Publisert 7. mars 2021


Vi trenger en egen handlingsplan mot muslimhat for å få problemstillingen høyt på dagsorden, sier stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H).

Agendaen for dette initiativet er, som ethvert tenkende vesen forstår, å kunne forby berettiget og nødvendig islamkritikk under påskudd av at dette er muslimhat, fremmer muslimhat, stiller muslimer i et dårlig lys, etc. Det betyr å skru til enda hardere det grepet politikere, myndigheter og presse allerede har rundt strupen på det norske folk. Blir en slik handlingsplan vedtatt vil det bety å åpne dørene på vidt gap for 1984 og et sivilisatorisk mørke vi hittil ikke har sett maken til i vårt land - og som det vil vise seg å være så godt som umulig å komme ut av.


Farvel Norge, en gang var du et vakkert land, rikt og generøst, godt å leve i. Men noen bare måtte ødelegge det. Jeg bare spør: Hvor kom hatet deres fra?


-------------------------------------------------------------------------


Kjernekraftverk i Norge


Publisert 3. mars 2021


Geolog Jonny Hesthammer og kjernefysiker Sunniva Rose viser til at Bill Gates i sin nye bok «How to avoid a climate disaster» er Bill Gates krystallklar på at vi ikke når nullutslippsmålet i tide uten kjernekraft. Det er i tråd med Klimapanelets 1,5-gradersrapport, som viser at mengden kjernekraft må flerdobles fra dagens nivå for å komme i mål.


–Kjernekraft har lavest utslipp av klimagasser, samtidig som kraftleveransene er mest stabile av alle energikilder. Dette står i rak motsetning til sol- og vindkraft, som er ustabile fordi solen ikke alltid skinner og vinden ikke alltid blåser, skriver de to.


De viser til at sol- og vindkraft produserer betraktelig mindre strøm enn kjernekraft. Samtidig beslaglegger kjernekraft langt mindre natur enn andre grønne alternativ.

– Både Klimapanelet og IEA mener at mengden kjernekraft må økes vesentlig. Det står i rak motsetning til mange som mener de vet bedre. Vi velger, som Bill Gates, å lytte til ekspertene – fordi vi ønsker å stoppe klimaendringene på en bærekraftig måte, slår de fast.


-------------------------------------------------------------------------


Ståsted i FrP


Publisert 26. februar 2021


De fleste har nå forstått at Sylvi Listhaug ikke har makt til å påvirke noe som helst fra sitt ståsted i FrP, et parti som følger linjen til Erna Solberg og Høyre i det store bildet. Siv Jensen har enerådende styrt FrP i den retningen, Sylvi driver bare med. Og uansett har politikerne bak Siv Jensen vist at de ikke duger og deres privilegier er viktigere for dem enn Norges fremtid. De har ikke vært i stand til å endre den kursen i FrP som har vært negativt for Norge. Det viser at de er svake som de fleste andre politikere i Norge, i denne sammenheng klarer de ikke ta et oppgjør med lederen som tar dårlige valg for Norge. Sylvi har vært under et sterkt press og har ikke vært sterk nok til å takle det. Hva med et skikkelig mannfolk?


-------------------------------------------------------------------------------------


Muslimske tros- og livssamfunn


Publisert 21. februar 2021


I Oppegård Avis kan man i februar lese at av de 50 største tros- og livssamfunn i tidligere Oppegård kommune, er over 30 % muslimske med over 460 medlemmer. Disse får et tilskudd på kr. 1072 pr. medlem, til sammen over 495 000 kroner pr. år.

I hele landet finnes det over 200 000 muslimer, hvorav 148 000 er medlemmer i et muslimsk trossamfunn. Dette koster norske skattebetalere nesten 160 millioner kroner. Islamsk Råd Norge (IRN) har over 33 muslimske organisasjoner som medlemmer - og kontroll over 220 moskeer.


Dette til tross for at grunnlovens § 2 lyder: «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane». Burde ikke dette kvalifisere regjeringene for riksrett – jfr. Riksrett.no.


-------------------------------------------------------------------------


Landets fremtid


Publisert her den 17. februar 2021


Den norske stat driftes nå med et framførbart underskudd på over 250 milliarder kroner i året. Dette underskuddet har vært jevnt stigende de senere år og fortsetter trenden vil det om noen år ha doblet seg til nærmere 500 milliarder kroner. En betydelig del av dette underskuddet har rot i en asyl- og innvandringspolitikk der politikerne har konkurrert om hvem som kan være mest uansvarlig.

Det er egentlig ikke så komplisert å forstå disse sammenhengene, men våre nåværende politikere lever i en boble som fremmer kortsiktig tenkning og hvor hensynet til landets fremtid blir underordnet en emosjonell her og nå tankegang.


-------------------------------------------------------------------------


Strømpris


Publisert 13. februar 2021


Mange lurer på hvorfor vi har så høy strømpris her i landet, Andre lurer på hvorfor feil på et kjernekraftverk i Kina fører til at strømprisen skyter i været i Norge. Årsaken ligger i det faktum at NVE (Norges vassdrags- og energiverk) driver ikke-økonomisk energipolitikk i utlandet samt at politikerne bifaller det hele - for klimaets skyld. Kabler til utlandet og vindmøller til lands og til havs er yndlingstemaene, samt skattelegging av kraftselskapene og utbytte fra dette til andre formål enn kraftforsyning.

Norske vannkraftverk produserer ca. 150 TWh pr. år, forbruket i landet er på ca. 135 TWh pr. år – dvs. vi produsere over 11 % mer vannkraft enn vi forbruker. (I 2019 eksporterte vi 81,9 TWh og importerte bare 11,8 TWh)

Når vi vet at gjennomsnittlig pris for produksjon av en kWh er ca. 8 øre – hvorfor må vi da betale 70 – 80 øre – ja helt opp i kr. 2.56 pr. kWh? Hva er problemet?

Spørsmålet er om ikke NVE er elefanten i rommet her. Ikke bare har de mange hundrevis ansatte, men feminismen har også gjort sitt inntog. 40 % av de ansatte i Energiavdelingen er kvinner. Både direktør og seksjonssjef er kvinner. Slik kan vi ikke ha det – hverken i politikken eller offentlig sektor. Vis din misnøye ved å ikke stemme ved neste valg – jfr. Hjemmesitterpartiet.no


---------------------------------------------------------------------


Se til USA


Publisert 8. februar 2021


Statistisk Sentralbyrå har publisert en artikkel der det fremgår at det først og fremst er familier med innvandrerbakgrunn som dominerer lavinntektsklassen. i vil etter hvert se samme gjengproblematikk her i landet som USA har i sine byer. Vi vil også få slumtilstander i deler av byene. Fattigdommen følger kulturene som ankommer landet. Så lenge det ikke stilles strenge krav til de som kommer vil utviklingen bli negativ. 
Hva språk angår er det bare å se til USA igjen. Veldig mange der borte kan ikke engelsk, de snakker kun spansk. Det har blitt andre språket i landet. Vi vil få flere fremmede språk å forholde oss til da "våre nye landsmenn" ikke har et felles språk. Tolkeutgiftene vil være vedvarende høye og å være tolk kan bli en gullgruve. Vi som har jobbet i helse/sosial har sett dette i veldig mange år. Når vi har meldt det videre oppover dukker omplasseringstrusselen opp igjen. At politikerne først nå ser problemet, vil ikke hjelpe. Parallellsamfunnene er allerede godt etablert og vil neppe kunne integreres i storsamfunnet.


Våre nye landmenn vil fortsatt leve i fattigdom og snakke sitt eget språk. I toleransen og inkluderingens navn er det er ikke noe krav om å integrere seg i det norske samfunn.


--------------------------------------------------------------------------------------


34 % er nye landsmenn


Publisert 28. januar 2021


Da nesten 7000 førsteklassinger startet i Osloskolen i fjor, brukte Utdanningsetaten barn i barnehijab i promoteringen av et sommerkurs. Seks år gamle jenter som bruker hijab – er dét virkelig en norsk verdi? Cemal Knudsen Yucel, med opprinnelse fra Tyrkia, kan fortelle at han aldri hadde sett barnehijab før han kom til Norge.

Men 34% nye landsmenn og kvinner bor innenfor Oslos bygrense pr. dags dato. Om 10 år er tallet steget til 50%, og om 20 år er tallet økt til bortimot 70%. Hva tallet er om 50 år, kan man bare ane, men absolutt alle jentebarn vil da bære hijab. Man må nesten være stortingspolitiker for å tro på fortsatt integrering, som da eventuelt vil være Ola nordmanns integrering til islam!


------------------------------------------------------------------------------------


Gode gamle dager


Publisert 24. januar 2021

 

Det er med vemod man tenker på de --virkelig-- gode gamle dager, fra før 1970 - og tenker med gru på de livsbetingelser som våre barne-barn og senere etterkommere vil måtte oppleve. Slik utviklingen går, ubønnhørlig mot islamisering, vil en tilværelse som slaver under et nytt herrefolk - som representerer barbariet og flere hundre års tilbakesteg, med kaos og anarki - bli deres liv.
Vår kristne sivilisasjon, ser ut til å ha passert høydepunktet og er nå på vei nedover, mot oppløsning og utslettelse. Slik det har gått før med sivilisasjoner i verdens historie.
Og de ledende politikere, media og en stor del av befolkningen, besatt av en selvdestruksjons-psykose, heier frem en primitiv, menneskefiendtlig sivilisasjon, basert på en religiøs/ politisk ideologi – som til slutt vil overta.


Kan det bli verre?


------------------------------------------------------------------------------------


NAV – og språket


Publisert 20. januar 2021


For noen år siden var min kone i en situasjon som gjorde at vi måtte kontakte NAV for å få veiledning i saken. Kom inn på et NAV-kontor i Oslo og det sto/satt seks "fargerike damer" i ankomst-skranken. Jeg begynte å legge frem saken for så å bli henvist videre til en saksbehandler. Ingen av de seks - ingen - kunne ett ord norsk. Etter mye om og men, kom jeg i kontakt med en norsk ansatt som kunne få oss videre til en saksbehandler og alt ordnet seg.

Det er mye slikt "daukjøtt" ansatt i offentlig etater - og det er mange unyttige mennesker i hele den offentlig sektor totalt sett – takket være oljefondet og slette politikere. Det virker som om sysselsetting av innvandrerkvinner er viktigere enn servicen ovenfor vanskeligstilte nordmenn.Hva om vi ikke vil?


Publisert 13. januar 2021


Hvordan blir det for en kvinnelig feminist å implementere islam i Norge? Hva med kjønnsfascisme, kvinners pålagte giftetvang med sine egne - og ofte med egne slektninger, samt kategorisere folk i vantro og ikke vantro. Er dette kompatibelt med det sekulære samfunnet? Eller smaker makten og privilegiene som kvinnelige karrierepolitikere mer enn sannheten - og at sannheten til enhver er et spørsmål om å snu kappen etter vinden? Du verden for noen ledere vi har. Opportunister, politisk korrekte og nå motstandere av alt hva dette landet er og har vært. Med tvang skal Norge tilpasse seg. Hatprat er det nye moteordet der tvang og makt er hovedkomponentene. Hva om vi ikke vil?Rasister på arbeidsplassen


Publisert 6. januar 2021


Rune Aasen , fagforeningsleder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening har i et innlegg under tittelen «Ingen rasister på vår arbeidsplass» reagert kraftig på at bydelsdirektør Tore Olsen Pran har gitt SIAN tillatelse til å holde stand på Tøyen torg. Oslo Sporveiers Arbeiderforening tar tydelig avstand fra rasistiske organisasjoner, partier og aksjoner påstår han.

Vår bedrift har siden tidlig 70-tallet hatt en tradisjon for god inkludering av ansatte med en multikulturell bakgrunn og har en høy andel norske kolleger som har røtter fra andre land og kulturer legger han til - og mener at hans medlemmer ikke skal måtte bli utsatt for dette!


Dette er en av grunnene til at Oslo har mer enn 30 % innvandrere i sin befolkning – og en utbredt gjengkriminalitet. Landssvik er vel en treffende betegnelse på slike holdninger.Folkeopprør


Publisert 1. januar 2021


Bompengekrisen er et folkeopprør og flere opprør vil komme hvis pengesluket i det offentlige byråkratiet ikke stanses - og fagmiljøene fortsetter å bli ignorert. – Bompengeopprøret er bare forsmaken på hva vi har i vente av folkelig opprør dersom det ikke gjøres mer for å tette lekkasjene og stanse veksten i statlig byråkrati, skriver Benedikte Moltumyr Høgberg, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo i Dagens Næringsliv. Derfor er det et skrikende behov for en større utredning, ledet av erfarne og uavhengige forskere fra flere disipliner, etter modell av den Maktutredningen som fant sted ved årtusenskiftet, med det til oppgave å levere en forskningsbasert tilstandsrapport for det offentlige Norge. 


Det er mange unyttige mennesker i offentlig sektor – takket være oljefondet og slette politikere. Dette medfører at de kvinnelige feministene har overtatt alt fra stortingspresidenten og statsministeren til justisministeren og politiadvokatene. Disse kvinnenes lederskap medfører økt innvandring og islamisering av landet. Vi trenger derfor et folkeopprør – blir du med?


Godt nyttår!Bare blåbær


Publisert 23. desember 2020


Alt hat må tas på alvor, men er alt som karakteriseres som hat virkelig hat? Og når skal vi se muslimer i Norge stå fram og si at de tar det hatet som koranen formidler mot ikke-muslimer på alvor? Mye av det som påstås å være muslimhat i Norge blir jo bare blåbær i forhold til alle hatvers mot ikke-muslimer i koranen. Når skal dette tas på alvor og hvem i det muslimske miljøet i Norge skal stå fram og si at de ikke er enig med koranen og at de ikke stiller seg bak alt hatet denne boka formidler mot ikke-muslimer - og hvorfor stiller ikke flere dette kravet? Er det rett og slett fordi så få egentlig vet hva som står rett ut i koranen? Det er jo ikke vanskelig å finne ut av - koranen er jo oversatt til både norsk og engelsk og hatversene står jo skrevet rett ut så det blir umulig å tvile på at det er rent hat man får lese i denne boka mange steder i vers etter vers etter vers.Andre får ta over


Publisert 18. desember 2020


Politikerne må vel snart forstå at det glansbildet som EU lobbyen har fortalt dem, er en løgn. Det går seg ikke til, det vil bare bli verre. Nå er jo vestens ledere kommet så langt at de ikke vil høre på kritikk. De har derfor signert på at enhver kritikk vil ble definert som hatprat og straffes. Den eneste som nektet å skrive under var Trump, så han "beviste" jo med det at han er en rasist!

Kjære politikere, keiseren er naken, og Trump er omtrent den eneste som tør å si det. Han kan ikke kjøpes slik som dere har blitt, han kan ikke lokkes med en lysende fremtid i internasjonal politikk slik dere har blitt, han jobber for sitt land og folk slik dere også skulle ha gjort. Vil de ha respekt, så trekk dere fra politikken med den begrunnelse at jeg er uskikket til å styre et land. Andre får ta over!Den norske samfunnsmodellen


Publisert 14. desember 2020


Den norske samfunnsmodellen bygger i stor grad på befolkningens opplevelse av samhørighet og å være i samme båt, noe som bidrar til høy arbeidsmoral, samhold og skattevilje. En stor grad av globalisering kan true denne samfunnsmodellen. Ved høy innvandring av mennesker fra andre kulturer, risikerer man at samfunnslimet svekkes og at fellesskapsfølelsen og opplevelsen av samhørighet forvitrer. Skulle dette skje, vil det neppe være mulig å beholde velferdsstaten i sin nåværende form. Grunnlaget for en velferdsstat er nettopp at det foreligger en opplevelse av samhørighet og fellesskap. Dette er nærmere beskrevet i boken «Nasjonalstaten – velferdsstatens grunnlag» av Sigurd Skirbekk. I mange land i verden ville det ikke være mulig å ha en velferdsstat etter nordisk modell, helt enkelt fordi en slik fellesskapsfølelse ikke finnes der. Slik bør det ikke bli i vårt land.En form for selvavviklende tid


Publisert 10. desember 2020


Vi lever i en form for selvavviklende tid. For politisk ledelse har bestemt seg: Islam skal møtes med åpne armer nær sagt uansett hvilken drakt islam ikler seg. Og da er det formålstjenlig for Regjeringen å lene seg på grunnlovens § 16, hvilket gjøres i en ny trosproposisjon: «Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje»

Nettopp derfor er ikke islam til diskusjon for Regjeringen, ikke et ord om denne ideologiens politiske, juridiske og «teologiske» kjerne. Vi serveres tørre tall om islam, som at i 2008 var det 83.684 medlemmer av islamske trossamfunn, tilsvarende 1,7 prosent av den totale medlemsmassen i tros- og livssynssamfunn, mens i 2018 hadde massen doblet seg til 166.861 medlemmer. Og vi serveres dertil egenreklame fra eksempelvis Brorskapets bastion i Norge, Det islamske forbundet, moskeen som har huset flest kjente jihadister og terrorister:

Gitt all støyen og alle gnisningene islam allerede nå bringer med seg, våger man knapt å tenke på hvordan situasjonen er om 10 nye år - og en mulig ny dobling til over 300.000 medlemmer.Politikere står maktesløse


Publisert 4. desember 2020


Islams aktivister antar mange former - for ikke å si uniformer. Den makten de har tilrevet/tilrøvet seg i vårt skjøre, sekulære samfunn, gjør at de fritt og freidig kan promotere islam i det offentlige rom med sine muslimske symboler. Eksempelvis er det vel kun islam-apologeter som tror at det er kjærligheten til allah, som får muslimske kvinner - ja til og med småjenter, til å gå rundt med sine hijaber straks de beveger seg utenfor hjemmet. Selvfølgelig er det for å vise at islam nå har fått makt også utenfor den muslimske verden. Og den destruktive prosessen fortsetter mens våre politikere står maktesløse. Godt hjulpet av av NRK, TV2, Aftenposten, Dagbladet, VG etc., samt diverse byråd. Tiden da Norge var forskånet for den islamske giften, er dessverre forbi. Vårt tidligere så gode land, svekkes nå i takt med lanseringen av Mekka-profetens "verdier".Hvordan gjøre opp for seg


Publisert 27. november 2020


Det er abnorme kostnader ved de fremmedkulturelle på så godt som hvert eneste tenkelige område. Selv å snakke med dem - via tolk - skal koste samfunnet millioner på millioner. Utgiftene politi-Norge har hatt relatert til pågripelser, avhør og etterforskning med personer som ikke kan og/eller vil kommunisere på norsk, er på ca. 80 millioner i 2018.


Prisen for å støtte opp om den kyniske menneskesmuglingen er skyhøy. Men det er aldri de ansvarlige som må ta regningen for hva de har stelt i stand, det er bestandig folket ansvaret skyves over på. Det er antidemokratisk at de som er satt til å representere landets folk, bevisst driver og underminerer sin egen befolkning.


Bare de siste 20 år er folket blitt snytt for tusenvis av milliarder som følge av politikernes dårskap. Det er på høy tid at det stilles spørsmål om hvordan denne gjengen skal gjøre opp for seg.Minoritetenes minoritet


Publisert 1. november 2020


En etnisk norsk mann i tidlig 20-årene, er siktet for drapsforsøk for skyteepisoden i moskeen i Bærum.

Men nordmenn er en minoritetenes minoritet med sine 5 millioner sjeler. Derfor er det den voldelige rasismen som kommer fra islam man bekymrer seg over i dagens Europa. Det finnes over 1,5 milliarder muslimer, noe som utgjør over det dobbelte av hele Europas folketall. I tillegg har den europeiske befolkningen blitt stadig mer muslimifisert. Det er bare å ta en kikk på barneskoler i østligere strøk i Norges hovedstad. Der er det stadig flere klasser hvor nordmenn er i minoritet.

Skal man få bukt med den stadig økende muslimske rasismen, må man ta lærdom av Ungarn, og forebygge best mulig. Japan har også prioritert forebygging av rasisme, og det har gitt udiskutable resultater. Det samme vil i økende grad også skje i Italia.

Men det tar uansett langt lenger tid å reparere enn å forebygge, så det vil drøye utover dette århundret før Europa igjen blir like rasismefritt som det var på '60 og '70-tallet – før muslimene kom. Hadde dagens millenials fått tatt seg en tidsreise tilbake dit, ville de nok kommet tilbake som nyfrelste antirasister i stedet for å være angstbiterske klimahysterikere.Lesser innvandringen på det norske folk


Publisert 2. oktober 2020


Det lille minoriteten som lesser innvandringen på det norske folk virker å late som om de er majoriteten. Nærmest aldri finnes det innlegg i kommentarfeltene som går inn for innvandring. Og de ytterst få som gjør det, kommer aldri med argumenter, men utelukkende med usaklige personangrep. Kanskje fordi det bare er en liten selvgod og gjerrig elitistisk minoritet som vil ha denne "innvandringen"?

Det norske folk må gi en enda klarere beskjed om at de ikke er villige til å gi bort sitt forfedres land til fremmede og uskikkede fra hele verden. Det er trist at den store majoriteten blir skreket ned av en liten venstreekstrem minoritet som gjør propagandajobben for de storkapitalistiske bakmennene.De er en del av problemet


Publisert 25. august 2020


Vestlige land har i tiår "tatt tak" i integrering, men ingen har lyktes med å integrere islam så langt, ingen. Det finnes ikke det land i hele verden som har lyktes med å integrere islam inn i sin kultur. Det er enten eller med islam. Jada, islam eksisterer og lever her i landet, men det er ved siden av oss, ikke sammen med oss. Og jada, det finnes muslimer som faller inn under "integrert", men det er unntakene.

De land som har latt islam få skikkelig fotfeste har blitt muslimske stater til slutt. Islam er u-integrerbar, enkelt og greit. Islam er dessuten en helt annen verden enn vår åpne frie verden. Islam er et tvangssamfunn tuftet på frykt og underkastelse, og tillater ikke andre lover, regler og levesett å overstyre seg.

De av oss som i fullt alvor mener at vi må ta et skippertak, vi må prøve, vi må være villig til å se forbi det vanskelige og svelge kameler, de er en del av problemet!

Islam har overhodet ingenting her å gjøre! Islam er en altomfattende ideologi fra helvete! Det andre bygger opp, bryter islam ned og erstatter med sitt eget. Gi islam lillefingeren og du er snart uten hånd, arm, kropp og identitet!

Islam må bli forbudt og straffbart å forkynne før det er for sent!

En tragedie at folk på liv og død med godhetsflagg i handa, skal tvinge ondskapen islam på resten av befolkningen! Islam er farlig for alle andre enn dens undersåtter, forstår du virkelig ikke det?Ingen røk uten ild


Publisert 4. august 2020


I et satirisk kommentarfelt kunne man i 2019 lese følgende: Det skal bli deilig når alle disse herskesyke middelaldrende kvinnene i offentlige sjefsstillinger blir henvist tilbake i hjemmet og bakerst i moskéen, samtidig som vi konverterte muslimske nordmenn inntar våre rettmessige sjefsposisjoner både på arbeid og i hjemmet. Norge burde etablere egen shariadomstol så fort som mulig etter eksempel fra Storbritannia, slik at vi får levd ut vår religion i full frihet til å tukte våre koner i henhold til vår religiøse lov. Dess flere som konverterer desto raskere vil vi kunne gjenreise patriarkatet, og denne gangen slipper vi ikke kvinnene fra kjøkkenbenken på tusener av år, uansett hvor mange BHer de brenner.Nordmenn uten representasjon


Publisert 28. mars 2020


Nordmenn uten noe statsstøttet representativt interesseorgan eller råd sier mange nordmenn lenge har vært bekymret over norskhatet som de mener sprer seg i Norge.

Hverdagsterror og vold er et resultat av et langvarig hat mot norske som har fått lov til å bre om seg i Norge, uten at norske myndigheter har tatt denne utviklingen på alvor. Venstreekstreme og hatefulle holdninger og overgrep har blitt en hverdagskost for nordmenn.

Nordmenn uten representasjon i Norge advarer mot retorikken som føres mot nordmenn i det offentlige rom, medier og av politikere. Når nordmenn omtales som en trussel mot sitt eget samfunn av opinionsdannere og utlendinger, er det logiske resultatet av dette at enkelte i samfunnet ser det som maktpåliggende å bekjempe disse gruppene med vold. Den militante retorikken mot nordmenn er en alvorlig trussel mot fred og samhold i det norske samfunnet.

Nordmenn sier de lenge har bedt norske myndighetene iverksette konkrete tiltak mot rasisme, vold og norskofobi, uten at dette har blitt satt på dagsorden. De mener det er på tide at myndighetene erkjenner at norskhatet, norskofobi og venstre- og islamistisk ekstremisme i seg selv er samfunnsdestruktive holdninger.

Vi ser resultatet av det daglig, og konsekvensene av at norske myndigheter over lang tid har oversett denne problematikken.Loses ulovlig til de vantro


Publisert 4. mars 2020


Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée satte det norskregistrerte skipet «Ocean Viking inn i migranttrafikken over Middelhavet i juli 2019.

Men det er vel ingen som ble overrasket over denne avsløringen. Mye tyder på at islamske brorskapsaktivister også har infiltrert Leger Uten Grenser for å få enda et nytt våpen i å ødelegge vesten innenifra.

Jeg synes at Hassiba Hadj-Sahraoui, som representerer Leger Uten Grenser, burde fokusere på at muslimske "flyktninger," loses til land der de kan føle seg åndelig og kulturelt hjemme - og uten frykt for diskriminering, islamofobi og høyreekstreme. Hvorfor de skal loses ulovlig til de vantro og ikke de troendes land, burde få oppegående mennesker til å stille spørsmålet: hva er det egentlige motiver når mange muslimer så sterkt engasjerer seg for å øke den muslimske immigrasjonen til Europa?

Dersom aktivismen er motivert i ønske om å avhjelpe humanitær nød ville det jo vært mer naturlig at de rettet sin innsats der den virkelig finnes, nemlig i de landene som de mener at migrantene skal ha rett å "flykte" fra. Hvorfor er det ingen som våger diskusjon om det åpenbare?Kvinnekrigen


Publisert 11. desember 2019


Forrige uke gikk Finlands statsminister Antti Rinne av. Søndag kveld ble hans nestleder i partiet, Sanna Marin, valgt som statsministerkandidat for sosialdemokratene. Dermed er det ventet at 34-åringen blir verdens yngste statsminister på tirsdag. Kvinneandelen i regjeringen var allerede god, på 58 prosent. Dersom Sanna Marin også blir partileder ved neste landsmøte i sosialdemokratene, vil samtlige partiledere i Finlands regjering være kvinner. Fire av dem er under 35 år. Sanna Marin skal altså lede en regjering der unge kvinner styrer sjappa.

Rundt om i hele verden ser man at det blir stadig flere kvinnelige statsledere, sier Signe Bock Segaard. Hun forsker på politikk og likestilling på Institutt for samfunnsforskning. Norden er langt fremme når det gjelder likestilling. Akkurat nå har både Island, Danmark og Norge kvinnelige statsministere. Unge politikere har levd i et mer likestilt samfunn enn generasjonene over. Det gjelder ikke bare i politikken, men også i familieliv, arbeidsmarkedet og idretten. Forventningen om likestilling i samfunnet ellers påvirker det politiske landskapet.

Det er antallet kvinner i viktige posisjoner som er det nye, og det ser ut til å sammenfalle i Norden nå. Da Gro Harlem Brundtland kom til makten for første gang i 1981, markerte det et skifte. Siden har det vært søkelys på likestilling i det norske ordskiftet, men først i årets kommunevalg fikk man over 40 prosent kvinnelige kommunestyrerepresentanter. Det er tilsvarende kjønnsfordeling som i Stortinget. Men i dagens regjeringen er det kvinnene som styrer. Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Erna Solberg (H) er ledere for tre av fire regjeringspartier.

Dette skjer til tross for at all erfaring viser at kvinner – fra naturens side - ikke duger som politiske ledere. Er det de mange mannlige og kvinnelige feminister som vil medføre vestens undergang – eller?Folkets sikkerhet blir neglisjert


Publisert 9. desember 2019


På Oslo kommunes hjemmesider står i juni 2019 følgende om befolkningens landbakgrunn: Ved inngangen til 2018 bodde det 222 843 personer med en annen landbakgrunn enn norsk i Oslo. Denne gruppen består per definisjon av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og omtales som innvandrerbefolkningen. Innvandrer-befolkningen utgjorde på dette tidspunktet 33,1 prosent av byens folkemengde.

På den ene siden ser man av rapporten de usminkede realiteter, og på den annen side ser de mer kritiske sjelene at disse realitetene likevel er blitt noe sminket.

Men uansett hvordan man vrir og vender på disse tallene, er den horrible tendensen fullstendig umulig å overse. Den endrede demografiske sammensetningen av kongeriket, har gjort vårt land særdeles mye mer utrygt bare på et par tiår. Denne modusen går igjen i alle europeiske land som har forsøkt seg på samme galeien med å endre den nasjonale demografien. Det har gitt økt vold og utrygghet over hele linja.

Det man har å sammenligne med, er de europeiske landene som heller har valgt å bevare sin demografi i størst mulig grad. Det er ikke Ungarn eller Island som opplever radikale økninger av knivstikkinger, seksuelle overgrep, bilbranner og annen kriminalitet.

Våre politikere har vist en felles unnfallenhet ovenfor disse utfordringene i flere tiår, og man må undres over at det finnes en så sterk vilje til å fortsette en politikk som har vist seg monumentalt feilslått på alle mulige områder, i alle mulige europeiske land den er blitt prøvd ut.

Demografisk endring av befolkningen har ikke en suksesshistorie å vise til siden EU's forløpers spede oppstart. Det er noe fullstendig råttent i demokratiet når folkets sikkerhet blir neglisjert til fordel for politikernes egeninteresser. Av Ungarn er det mye å lære, av Sverige intet.Islamistisk radikalisering


Publisert 9. desember 2019


Ifølge en fransk parlamentarisk rapport fra juni 2019 som er basert på intervjuer med representanter for høye offentlige tjenestepersoner i Frankrike, pågår det en islamistisk radikalisering av viktige deler av fransk offentlig sektor, som både omfatter funksjonærer og personer med publikumskontakt.

Oi, hvem skulle trodd at når man importerte store antall muslimer fikk man et samfunn dominert av Islam og muslimer?


Når man masseimporterer muslimer og gradvis tilpasser landet til de mest ekstreme islamske regler (hijab, halal, burka og lar fremmede statsmakter bygge/ drive moskeer osv.), da vil det selvsagt føre til at landet islamiseres.

Det ekstreme islamske krefter nå gjør er å utnytte invitasjonen og åpenheten til å posisjonere seg i stat og kommuner, hvor de kan sette fortgang i islamiseringen via påvirkning av barn, unge, politikere, samfunnet, mm.

Det er ikke noe overraskende i at de gjerne vil ta over, det har de forsøkt flere ganger før også - men denne gang er de invitert og beskyttet av de politiske partiene (enemy within) og den øvrige "elite" under globalisme.

Om noen advarer mot denne utviklingen og sier "å ta inn veldig mange muslimer er dårlig, vi burde ikke gjøre det" er det viktig å skrike "rasist" til dem og koble dem til jødegassing, slik at de holder kjeft og ikke forstyrrer den ønskede samfunnsendringen.Brukt reaktorbrensel – avfall eller ressurs?


Publisert 9. desember 2019


Per I. Wethe, tidligere overingeniør ved IFE, Institutt for energiteknikk har i Teknisk Ukeblad et glimrende debattinnlegg om kjernekraft

Det er utbredt forestilling at kjernekraften har et «uløselig avfallsproblem». Denne seiglivete myten er godt forankret i miljøbevegelsen og i det meste av vårt politiske landskap, men kan også spores i deler av vårt teknologiske miljø.

Radioaktivt avfall oppstår i alle ledd i kjernekraftens prosesskjede, men det «uløselige problemet» er først og fremst knyttet til en del langlivete radioaktive elementer som dannes i reaktorbrenselet under drift. Dette styres av fysikken i prosessen og er i utgangspunktet et rent teknisk anliggende. I brukt reaktorbrensel er ca.95%, ubrukt uran, en liten restmengde er plutonium som er dannet i energiprosessen, og noen få prosent er radioaktive spaltningsprodukter. Det meste er altså energimateriale som kan gjenvinnes og brukes på nytt. Radioaktiviteten i det brukte brenselet styres på kort sikt av spaltningsproduktene og på lang sikt av noen få ekstremt langlivete elementer. Dette er kortversjonen av fysikken og så langt er det lite dramatikk.

Hva skjer i dag med det brukte reaktorbrenselet? Her praktiseres det ulike strategier avhengig av om brukt brensel betraktes som avfall eller ressurs. I enkelte land som Finland og Sverige planlegges det sluttlagring eller deponering av brukt brensel etter en lengre avkjølingsperiode. I andre land som Frankrike, Kina og Russland skal brukt brensel opparbeides og ubrukt energimateriale inngå i nytt reaktorbrensel. Uansett valg av strategi får man til slutt en viss mengde høyaktivt avfall som må deponeres.

Finland er i dag verdensledende når det gjelder etablering av et deponi for brukt reaktorbrensel. I 2015 ga den finske regjeringen tillatelse til bygging av et slikt anlegg, og dette arbeidet pågår for fullt ved kjernekraftverket i Olkiluoto. Finland har valgt det såkalte KBS-3- konseptet utviklet i et samarbeid med svensk kjernekraftindustri. Dette innebærer at brukt brensel plasseres i kobberkapsler omgitt av bentonittleire i stabilt grunnfjell/granitt på 500-600m dyp. Finland regner med å starte deponering noe etter 2020, Sverige noen år senere.

I begge land er det etablert et finansieringssystem som skal dekke alle kostnadene ved håndtering og sikring av brukt brensel og radioaktivt avfall gjennom en avgift til staten, regnet pr. kWh. Dette legges inn i produksjonskostnadene for kjernekraft, og utgjør i dag noen prosent av produksjonskostnadene. På denne måten betaler kjernekraftindustrien for de kostnadene som oppstår i forbindelse med alt sitt radioaktive avfall og tar dermed et fullt økonomisk og sosialt ansvar for sine radioaktive restprodukter. Avgiften skal også dekke alle kostnadene ved avvikling og demontering av anleggene. To små nordiske land har gjennom et langvarig og målrettet teknisk/vitenskapelig samarbeid løst det «uløselige avfallsproblemet». Denne løsningen regnes i dag som en internasjonal standard.Kaospartiet FrP


Publisert 9. desember 2019


Johanna fra Peru og hennes to sønner kom til Norge sammen med hennes eksmann for snart fire år siden. Han valgte å reise tilbake til Hellas i 2017. De greske brødrene, som er EØS-borgere, trivdes med venner og skole, Johanna var i full jobb, og på grunn av dette så de ingen grunn til å flytte. Det er perfekt for oss her. Sønnen Konstantinos er nøkkelen til opphold i Norge, fordi EØS-borgere har rett til å ha familien med seg, men UNE vil likevel ikke gi moren familiegjenforening med sønnen fordi han ikke kan forsørge dem.

Jeg synes det høres ut som en veldig firkantet tolkning av regelverket. Siden denne familien kan forsørge seg selv. Da mener jeg det burde vært mulig å finne praktiske løsninger, sier innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim. Han mener utlendingsmyndighetene bør være opptatt av helt andre forhold og at det er urettferdig at denne familien skal bli sendt ut.

Vår politikere har altså lagt til rette for at det er bedre å bli i Norge enn andre trygge land: «Det er perfekt for oss her». Det gjør ikke situasjonen bedre at det såkalte «lov og ordenpartiet» FrP begynner å mene ting på tvers av lovene. Helgheim og hans parti fremstår som lite egnede for den norske hverdagen.Man høster som man sår


Publisert 8. desember 2019


Stortinget inviterer i desember til den årlige juletrefesten. I år skal barn og voksne serveres kyllingpølser med lompe. Ingen andre alternativ tilbys. Aftenposten gleder seg over utviklingen, vi andre vemmes over den kulturelle kapitulasjonen for islam.

Men saueflokken har jo stemt disse politikerne frem til makten vel vitende om hva de står for. - Det står svart på hvit i partiprogrammene deres at de ønsker en "human flyktninge- og innvandringspolitikk" og at "det flerkulturelle samfunnet er grunnleggende positivt". All sutringen om at de holder sine valgløfter fra de som med egen fri vilje har stemt disse frem til makten, er like patetisk som røykere som sutrer over at røykingen gjør dem syk. Røykere må gjerne forbanne tobakksprodusentene, men de har selv valgt å kjøpe og innta produktene deres. Samme prinsippet gjelder de som stemmer på innvandringspartiene og klager på det etterpå. Man høster som man sår.Julekrigen


Publisert den 5. desember 2019


I begynnelsen av desember hadde Høyre et innlegg på sin Facebook-side: «Selvfølgelig skal det være lov å si julemat og juleball!» slo partiet fast med store bokstaver. Under la de en faksimile om ungdomsskolen i Telemark som ville at man ikke skulle bruke f.eks. ordet julemat, men tradisjonsmat. 

Daniel Thorkildsen Lea er kommunikasjonssjef i Høyre sier at det som var utgangspunktet for Høyre var å si klart ifra om det skal være helt greit å markere religiøse høytider som jul i Norge. Men dette er et lite samfunnsproblem, og det er mange andre problemer som er viktigere.

Så vi er altså kommet dit at de politiske partiene må gå ut og fortelle folk at det er ok å feire jul. Bare det at de i det hele tatt diskuterer dette er varsko om hva vi har i vente.En velferdsprofitør


Det har vært mange finurlige vinklinger i NRK på hvor «lønnsomt» det er for Norge å ta imot flyktninger. En tirsdag kveld i august 2019 fikk vi nok et eksempel. Det ble ikke mindre absurd denne gangen.


Innslaget introduseres med at nyhetsanker Atle Bjurstrøm forteller at det å ta imot flyktninger har vært en stor inntektskilde for en del kommuner.

Det settes så over til Flora kommune i Sogn og Fjordane, der reporter Bård Siem opplyser at man her har hatt et overskudd på 120 millioner kroner på å ta imot flyktninger, og at dette er penger som har blitt pumpet inn i driften av kommunen.


Men "flykninger" ønsker ikke å bli værende i Flora kommune. De vil dit det skjer. De vil til Oslo. Til de segregerte bydelene. Hjem. Til lille MENA. Hvor de så stikker sugerøret inn i kommunekassa. Også kalt sosialbudsjett. Se hvordan kommunen og NRK klarer kunststykket med å omdefinere statlige overføringer til inntekter. Det er jo ikke penger tjent, men penger som følger med "flyktningene". Når private barnehager gjør noe tilsvarende, dvs. driver effektivt, så skrikes det opp om velferdsprofitører. Det er dette hva Flora kommune er. En velferdsprofitør. NRK er et intellektuelt havari, og helt uten journalistisk integritet.Overvåking av moské-møter


Gang på gang viser det seg at politiet klarer ikke å bortvise voldelige demonstranter fra et demokratisk lovlig politisk møte. Hvorfor er det så vanskelig for politiet å sikre at lovlige demonstrasjoner på høyresiden skal få fremføre sine demokratiske rettigheter uten å bli mobbet, trakassert og få møtet ødelagt av venstreekstremister?

Hvis politiet virkelig ønsker å beskytte demokratiske rettigheter, kan det umulig være vanskelig å stenge blitzere, kommunister og radikale islamister langt unna fredelige lovlige politiske møter. Det er kanskje slik at politiet ikke evner og ikke ønsker å sikre at demokratiske møter avholdt av høyresiden, skal få bli avholdt i fredelighet slik at deres rettmessige rettigheter skal få råde?


Uansett årsak, politiet viser total udugelighet og ignoranse. Når skal politiet ha regelmessige overvåking av moské-møter for å beskytte norsk demokrati, verdier og kultur? Kan vi få et svar fra den nye sjefen i politiet, tidligere sjef i Sikkerhetsavdelingen (PST) - som er tilhenger av islam.Lærere må få bruke niqab


I august i 2018 ble det innført et forbud mot ansiktsdekkende plagg i all undervisning. Alle partiene støttet lovendringen med unntak av SV, Rødt og MDG.

 

I Norge er det derfor forbudt i undervisnings-sammenheng å være iført ansiktsdekkende plagg, som niqab. Men KrFU ønsker nå å åpne for at lærere kan bruke slike plagg.

På KrFUs landsmøte i oktober 2019 vedtok ungdomspartiet å gå inn for å tillate ansiktsdekkende plagg i norsk undervisningssammenheng. – Vi må inkludere alle. I diskusjonen om hvorvidt lærere skal få lov til å gå med religiøse symboler på jobb, kan man kun tillate noen religiøse plagg. Det blir for dumt og er urettferdig. Bare fordi noe er ukjent skal man bare stenge det ute, spør fylkesstyremedlem Ingvild Halderaker Husby i Oslo KrFU.


Den naive humanismen har forlengst fortrengt de kristne verdiene i KrF/KrFU. Her skal alle inkluderes, men underforstått skal tradisjonelle kristne ikke med. Kristentroen er i sin natur ekskluderende: Ingen kommer til Faderen foruten gjennom sønnen Jesus Kristus. KrF/KrFU har påtatt seg å korrigere denne alvorlige feilen fra Vår Herre; de vil heller ha alle andre med. Det er åpenbart at de tjener en annen herre.


Nederland innførte i august 2019 et forbud av burka, niqab og andre ansiktsdekkende plagg i landet. Loven innebærer at det ikke er lov å dekke til ansiktet på offentlige transportmidler, i offentlige bygninger og på skoler og sykehus. Lignende forbud er innført i Frankrike, Tyskland, Belgia, Østerrike og Danmark.Mindre egnet som politikere?


Greta Thunberg tok til tårene under sin tale i FN i september 2019. De fleste har vel sett klippet. Det rant faktisk ingen tårer, men de sto i øynene til 16-åringen da hun hudflettet verdens ledere på klimakonferansen.

På 1800-tallet ble det hevdet at følelsesstyrte kvinner trengte mannlige ledere. Fortsatt mener én av åtte amerikanere at kvinners følelser gjør at dem mindre egnet som politikere enn menn, ifølge en studie fra Georgetown University.


Politikerne Trine Skei Grande og Inga Marte Thorkildsen har blitt kritisert for å gråte på jobb. Det er en hersketeknikk kvinner bruker for å få det som de vil, hevder psykiater Fred Heggen.


Hvis det er hold i dette – hvordan er situasjonen i landet Norge når partilederne i regjeringen er kvinner – og den første etter kongen også er kvinne, nemlig Stortingspresidenten. Kan dette forklare noe av den miserable situasjonen landet er kommet oppi – spesielt når det gjelder innvandring og islamisering?Menneskerettigheter går fløyten

 

Det er høyst betimelig å etterlyse integrering- og assimileringsansvar hos de fremmedkulturelle sjeler. Det er de som har kommet til oss, for å leve som oss. Da må de også bli møtt med forventninger om å oppføre seg som oss. Det er liten grunn til klage på nordmenns holdninger, det er ikke nordmenn som kaster stein, knivstikker eller raner sine medmennesker.


De fremmedkulturelle har med seg en fremmed kultur. Den har både nå og tidligere vist seg helt inkompatibel med demokratiske og kristelige verdier. Da må man enten endre på de fremmedkulturelles verdier og holdninger, eller tilpasse seg de fremmedkulturelles verdier og holdninger.

Det ser i sjokkerende grad ut til at sistnevnte alternativ er det klart foretrukne fra øvrighetas side. Det alternativet er derimot ikke holdbart for å ivareta den norske kulturen som har gjort Norge til et av verdens beste land. Det ville være en dårskap uten sidestykke og heller tilpasse seg til en kultur som etter 1400 år ennå ikke har klart å etablere fungerende demokratier i sine egne land. I enda mindre grad har islamske land vist noen særlig respekt ovenfor menneskerettighetene, og det ville vært galskap og hive seg på en galei hvor både demokrati og menneskerettigheter går fløyten.


Jeg har ingen tro på at multikulti-eksperimentet skal lykkes. Når det i tillegg skal foregå nærmest etter svensk modell, er det dømt til å feile. Det eneste holdbare alternativet er da å sende flest mulig hjem for å bygge sine egne land, på sine egne premisser. Det er først når disse fremmedkulturelle sjelene lykkes med å bygge sine egne land at de også kan lykkes med å bidra til byggingen av andres land.Kjernekraft – den nye oljen


Ivar Giæver, nobelprisvinner i fysikk i 1973 har i september 2019 et innlegg i Aftenposten hvor han mellom anna skriver følgende (redigert): Nå skal du ha flyskam, være vegetarianer, ikke ha hund eller katt som er kjøttetende, høre på streikende skolebarn som klager på politikerne fordi barna blir redde av det avisene skriver om klimakrisen, subsidiere solceller, vindmøller og dyre elektriske biler, bruke biodiesel, elektrifisere oljeplattformer langt til havs og høre tomme løfter fra MDG om at Norge skal bli CO2-nøytralt om 20–30 år etc. Equinor har elektrifisert flere plattformer og startet vindfarmer, ikke fordi det lønner seg, men fordi vi later som at Norge ikke lever av oljen. Men det gjør vi! Og den andre oljen er simpelthen atomkraft. Hvorfor ikke starte med atomkraft nå og ikke om 30 år? Kjernekraft er den sikreste produksjonsmåten av elektrisitet, med færrest dødsfall pr. kilowatt-time produsert, til tross for ulykkene i Tsjernobyl og Japan. Det er ca. 50 kjernekraftverk under bygging i verden i dag, men hvorfor ingen i Norge?

Dette er kloke ord fra en nobelprisvinner i fysikk som helt klart gir beskjed om at man får kutte ut kostbar og naturødeleggende vind og sol som energiprodusenter - samtidig kan man med moderne og trygg kjernekraft legge det feministiske klimahysteriet dødt.Fremskrittspartiet lurer deg


Fremskrittspartiet har i årevis fortalt folk flest at de vil ha en streng men rettferdig innvandringspolitikk. Likevel har dette medført at 23 % av befolkningen er innvandrere eller etterkommere av innvandrere. I landets hovedstad utgjør innvandrerbefolkningen – hovedsakelig muslimer - 33 % til tross for FrPs deltagelse i regjeringen. Er dette strengt og rettferdig ovenfor den norske befolkningen – eller er det strengt og rettferdig ovenfor innvandrerbefolkningen? Disse høye tallene viser at alt FrP-snakket om integrering ikke fungerer, da gjenstår bare repatriering, jfr. Repatriering.no. Hvis ikke – hvor skal det ende?

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann i Frp skriver i september 2019 at muslimen og visepresident på Stortinget, Abid Raja, mener at FrP driver med brun propaganda - med hat mot andre mennesker. Han skriver også at det ikke er muslimer som er problemet. Muslimer flest forsøker ikke å snikislamisere samfunnet, de ønsker bare å leve sine liv i fred. Det er de som står på sidelinjen og heier frem de konservative kreftene, som er problemet, hovedsakelig norske, sekulære ikke-muslimer og kvinnesaksforkjempere på venstresiden.

Dette viser at Herr Helgheim og heller ikke FrP har forstått alvoret når det gjelder Islam og muslimenes inntog i landet. All historisk erfaring viser at muslimene krever å få overta samfunnene de lever i og at det som oftest ender med Sharialov. Ikke la deg lure av FrP og Abid Raja.Politikerklassen sviker Norge


I mai 2019 rulles det ut en stor kampanje mot netthat, kalt «Rusken på nett». Bak aksjonen står nok en nyopprettet organisasjon ved navn NOhate.no. NOhate er støttet av store aktører som Schibsted, Telia og Elkjøp, Kavlifondet og Sparebankstiftelsen. Erna Solberg var med på Youngstorget for å sparke i gang den offisielle åpningen av aksjonen. Formålet med «Rusken på nett» er etter organisasjonens egen definisjon «å rydde opp i søppelet i kommentarfeltene på internett».  


Sluttproduktet av denne "kampanjen" er nok mer sensur og straff, da visse stemmer i den politiske debatten skal knebles for enhver pris. Det gode hatet får nok være i fred for aksjonistene da venstresiden har drevet med sine trakasseringer i årtier uten at dette har vært gjenstand for noen form for oppmerksomhet fra makthaverne. Sosialisten Erna Solberg har ikke akkurat utmerket seg ved å ta avstand fra hatet mot FRP, men når nå dette såkalte hatet begynner å treffe mer "main stream" politikere pga deres forræderi, da er det likesom på tide å starte denne latterlige rusken på nettet aksjonen.


Aksjonen har vel ikke så langt definert fra hvilken retning dette hatet kommer, men det tar vel ikke så langt tid før fokuset rettes mot de såkalte "høyreekstreme". Hat er en naturlig menneskelig følelse og når så og si hele politikerklassen i sak etter sak sviker Norge, da er det ikke rart at de som er ansvarlig for sviket, får føle befolkningens reaksjoner. Hele kampanjen er totalt latterlig og selvsagt et forsøk fra politikerklassen og andre på å ta oppmerksomheten bort fra de problemene de selv har skapt for landet.Politi, politikk og feminisme


Fire menn ble i august 2019 siktet for gruppevoldtekt, men politiet vil ikke oppgi nasjonalitet.

De fire mennene er i alderen 18 til 20 år og ble framstilt for varetekt i Sør-Trøndelag tingrett etter at de var blitt siktet for gruppevoldtekt i Levanger. Politiet nekter å opplyse om nasjonaliteten til de fire voldtekts-siktede mennene. Fornærmede i saken er en kvinne i 20-årene som ifølge politiet ikke har tilknytning til de siktede i saken.


Ifølge media er mennene fra Afghanistan. Et intervju med Kjersti Brandtsegg Moe om nasjonaliteten på de siktede forløp som følgende: Spørsmål: Navnene på de siktede tyder på at alle fire er fra Afghanistan, kan du bekrefte det?

Svar: – Vi trenger ikke å gå ut med de siktedes nasjonalitet. Spørsmålet er også om det er interessant informasjon. Jeg kan si så mye at de ikke er norske statsborgere, men utover det kommenterer jeg ikke nasjonalitet.

Hva er årsaken til at politiet må holde det hemmelig hvilket land de er ifra, de som står bak voldtekter i Norge? Selvfølgelig er det interessant for folk flest.

Hvem har gitt politiet ordre om å holde det hemmelig? Det eneste politiet oppnår med dette, er at nordmenn mister tiltroen til politiet. Og dette går begge veier. Slikt kan medføre at folk ikke hjelpe politiet også når politiet ber om hjelp.


Men den genuine årsaken er vel at politiet gjør det politikerne ønsker de skal gjøre: Ikke klandre innvandrere for noe. Dette er den sittende regjerings politikk. En annen årsak er at feminismen har overtatt i politiet. Leder på politihøyskolen er kvinne, det samme gjelder Politidirektoratet og Oslo Politiforening osv.Det islamske tyranniet

 

Jeg reagerer på at SV-representanten Marian Abdi Hussein står på Stortingets talerstol iført hijab.

Norge er kommet langt på vei til å bli ett land der ekstreme krefter innen islam, radikale muslimer, blir akseptert som en normal tilstand. Det er her to problem som lille naive Norge og dets politikere og deres logrende bikkjer i mediehusene ikke har forstått: 


Hijab i seg selv forkynner at kvinnen som ikler seg plagget er en forsvarer av kvinneundertrykking. Fordi radikal islam har tre plagg som fronter at kvinner ikke er like mye verd som en mann i samfunnet, hijab, niqab og burka. Når et sosialistisk parti på venstresiden som SV kan tillate dette betyr det flere ting, men den viktigste er at dette parti og dets sympatisører slutter fra denne dag og fronte 8. mars, som er "kvinnedagen". Partiet har med dette utspillt sin rolle i forsvaret av de undertrykte i verden, herav kvinner! 


Norge som et av de mest demokratiske land og som hittil har forsvart full ytringsfrihet for alle, er på kollisjonskurs med sine demokratiske prinsipper hvis de ikke forstår at dette er alvor! Vi kan og skal forsvare de som undertrykkes i muslimske land, såvel som i ikke muslimske land, men det denne somaliske kvinnen viser er totalt det motsatte, hun står på talerstolen i nasjonalforsamlingen i ett av verdens beste og tryggeste demokratiske samfunn og forteller oss at hun syns det er helt greit at muslimske kvinner undertrykkes! 


Og hva skjedde da en tv programleder brukte ett smykke som var ett kors? Da ble det rabalder fra venstresiden, en fundamental forskjell på et smykke og en programleder i TV, og en politiker i landets nasjonalforsamling, dette bare sier at Norge er på full fart inn i det islamske tyranniet. Og at mange har falt i koma allerede.Kirken som skapte Europa


Media hadde for kort tid siden en reportasje som fortalte hvordan vikinger i førkristen tid kastet gamle og «ubrukelige» mennesker utenfor høye stup for å drepe dem. Det er vanskelig for oss å forstå hvor brutalt dette samfunnet var, men en studie av IS kan gi en pekepinn.


For muslimer handler martyriet om å drepe sine motstandere og dø i kamp for islam. Islam preges av den samme amoralske virkelighetsoppfatningen som kjennetegnet både antikkens Roma og vikingtiden. Ingen av dem skulle stå til ansvar overfor en Gud som elsket, men som også satte krav til oss.


Dette kommer klart til uttrykk i for eksempel Kongespeilet. Her møter vi en kristen middelalder mer reflektert enn dagens politikere noensinne vil komme i nærheten av. For muslimer er Allah derimot en dommer de ikke kjenner eller kan forutsi avgjørelsene til. Allah kan ikke binde seg til løfter lik Treenighetens Gud, en Gud som sa at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Samtidig som Europa ble kristnet, måtte det raskt kjempe mot trusselen fra islam, men det kristne Europa visste hva som stod på spill. De visste at tapte de troen, tapte de alt. Uten kirken var de ingenting.


Dagens politikere synes å tro at det er ved å tape troen at vi kan vinne alt, hele verden. De tror de blir sterke i egen kraft. Ingen av dem synes å forstå at det er troen, kirken, som skapte Europa slik vi kjenner det. Uten troen vil Europa miste sin sjel, sin identitet. Flere bør frykte hva en slik framtid vil innebære.Motsetningen mellom islam og kristendom


Kjærligheten mellom Faderen og Sønnen gjør at Treenigheten får en helt annen karakter enn islams Allah. Ettersom Allah ikke er relasjonell, er han heller ikke kjærlighet, og ettersom han ikke er kjærlighet er han heller ikke hellig. Han blir derimot, i motsetning til Treenigheten, absolutt allmektig og eneveldig. Det er kun kjærligheten som gir rom for fri vilje hos skapningen, og det er derfor Allah ikke kan tillate noe selvstendig ved siden av seg. Kristendommens Gud skapte derimot for å oppnå en frivillig kjærlighetsrelasjon med mennesket.


Denne motsetningen mellom islam og kristendom er så fundamental at det er vanskelig å forstå at noen kan omtale islam som en religiøs slektning av kristen tro. Islam fremstår snarere som den diametrale motsetning av kristendommen. Mens Allah i sin allmakt blir amoralsk, er Treenigheten bundet av sannheten om sin hellige natur, og dermed moralsk. Det er derfor naturlig at Allhahs profet og Treenighetens Jesus Kristus opptrer så ulikt som de gjør.


Med pinsen ble den kristne kirken levende. Med Den hellige ånd fikk alle kristne del i fellesskapet med Gud og stadfester med det at troen ikke handler om underkastelse, men en voksende nærhet til skaperen, en skaper som ofret seg selv for at det skulle kunne bli en realitet.

Denne viljen til å ofre seg selv for andre har i all tid etterpå preget den kristne kirke. Det kristne martyriet var i urkirken det høyeste ideal for mange. Å få gi sitt eget liv for Gud, slik han ofret seg selv for oss, ble bekreftelsen på en kjærlighet man ikke kunne beskrive. Europa ble snart fylt av kristne misjonærer som på kort tid forandret et helt kontinent.


Antikkens brutalitet ble erstattet av kjærlighetens evangelium.Motstandere av ytringsfrihet


TradeTracker.com stenger Resett ute og nekter avisen å være kunde etter å ha mottatt klager. I slutten av april ble Resett kastet ut av Google med begrunnelsen at nettavisen hadde brutt deres retningslinjer.


Alf Hansen: Alle firma som bruker Tradetracker, vær obs på at Resett nå bruker denne. Blokker og steng dem ute.


Egil Skallagrimsson: Resett registrerte seg som annonsør av vår reklame hos Tradetracker 31. Mai uten å bli stanset av deres kvalitetssikring på affiliates. De ekskluderes av oss umiddelbart. Takk for varsel! Fordi vi ikke vil ha våre reklamer på resett? «Til lags åt alle kan ingen gjera»


Lars Fitje: TradeTracker har rett til å godkjenne eller avvise publisister som skal får være med i vårt nettverk. Vi er nå kommet frem til at Resett ikke lenger er ønsket som samarbeidspartner. Dette er gjort ut fra en helhetsvurdering, hvor hensynet til klager fra annonsørene veier tyngst, heter det i den oppsiktsvekkende eposten signert Lars Fitje som er daglig leder i TrackeTracker.


Geir Arne Gundersen: Også strømselskapet NorgesEnergi har fjernet annonsene sine fra Resett. Markeds- og kommunikasjonssjef Geir Arne Gundersen bekrefter at de ble kontaktet og gjort oppmerksom på annonsene sine via sosiale medier. Annonsene ble fjernet denne uken, sier han til NRK.


Petter Stordalen: Nordic Choice bekrefter at de har tatt kontakt med Google for å stoppe all annonsering på Resett. Utover det har ikke hotellkjeden til Petter Stordalen noen kommentar.

Are Bjøntegaard: Interiør- og møbelkjeden Jysk bekrefter at de ikke lenger vil annonsere på nettstedet. – Vi ønsker å være politisk uavhengige, men får vi reaksjoner på de sidene vi annonserer på, velger vi å ha lavterskel på å eventuelt fjerne annonser fra nettsider som skaper reaksjoner. Vi har ikke tatt stilling til det innholdet som ligger på siden, sier salgs- og markedssjef Are Bjøntegaard i Jysk


Karl Eldar Evang: En av dem som har kontaktet annonsører på Twitter, er psykologspesialist Karl Eldar Evang. – Jeg har gjort dem oppmerksom på at deres annonser dukker opp på Resett.no og skrevet at siden er en ytre høyre-side, kjent for personrettede kampanjer og rasisme i kommentarfeltene. Jeg har spurt dem om dette er noe de kanskje ønsker å ordne opp i, sier Evang


Sveinung Rotevatn: Den 17. april fikk Evang støtte på Twitter av statssekretær Sveinung Rotevatn (V). Stortingspolitikeren henvendte seg til to annonsører som hadde reklamer på nettsiden.


Gjør ditt ytterste for at disse ikke vinner frem med sitt syn på ytringsfrihet – eller landssvik som det også kalles.SV bedriver politisk selvskading


Vi har frem til i dag bygget et samfunn basert på kunnskap og i dette kunnskapsbaserte Norge har kvinnen med harde kamper fått likeverdige rettigheter. Når SV setter en hijabkledd kvinne i front på Stortinget forstår jeg at kunnskapsformidling ikke medfører evnen til å reflektere for dette partiet, da de åpenbart ikke bryr seg om hva dette kvinneundertrykkende plagget representerer.


Identitetspolitikk trumfer frihet for kvinnen, slik jeg ser det i dette tilfellet. SV har redusert seg selv til et politisk parti hvor makt og det å tilknytte seg nye velgere, betyr mer enn frihet og likeverd mellom kjønnene. Da står de også for verdier jeg tar fullstendig avstand fra. Når kvinner i Iran fengsles i det de lar hijaben falle, understøtter SV det makabre spillet hvor kvinnen er en eiendom og kun ærbar om hun gjemmes bort i et tøyplagg.


Min konklusjon er at SV bedriver politisk selvskading av kvinnen, passiviteten er politisk naiv og berøringsangsten er proporsjonal med politisk fremgang. Jeg kjenner kun forakt for slu og kunnskapsløs politikk hvor makten rår, og prinsippene faller.George Orwell fikk rett!


I mai 2019 rulles det ut en stor kampanje mot netthat, kalt «Rusken på nett». Bak aksjonen står nok en nyopprettet organisasjon ved navn NOhate.no. NOhate er støttet av store aktører som Schibsted, Telia og Elkjøp, Kavlifondet og Sparebankstiftelsen. Erna Solberg var med på Youngstorget for å sparke i gang den offisielle åpningen av aksjonen. Formålet med «Rusken på nett» er etter organisasjonens egen definisjon «å rydde opp i søppelet i kommentarfeltene på internett».  


Da håper jeg at "Rusken på Nett" starter med å undersøke hat-pratet fra politikere og myndighetspersoner som mobber en del av befolkningen, som har andre meninger enn dem selv! Håper at Støre blir tiltalt for hat-prat mot Sylvi Listhaug, som han mobbet ut av regjeringen, og Sanners hat-prat mot Resett-følgere! Dette lover bra! 


Men, det er vel igjen vanlige mennesker, som forteller sannheten, som skal tas igjen! Det er ingen likhet for loven! Å bytte ut store deler av våre politikere er overmodent! Alt dreier seg om at det ikke må prates dritt om innvandrere, uansett hva de gjør! De har blitt hellige "kuer" i Norge! De kan si og gjøre hva de vil uten å bli kritisert! 


George Orwell fikk rett! Vi er der nå!
Allah og den kristne Gud


Jeg tror at det er god grunn til å tro at altfor mange mennesker i dag tror at kristendommen enten er altfor lett eller altfor "tung", i de fleste betydninger av ordet.

Kristendommen har ikke bare en "følelsesmessig" eller emosjonell side, den tilbyr i tillegg nødvendig "mat" for tanken og den kognitive siden av mennesket og menneskelivet. De fleste er for "slappe" i så henseende. Når de fleste så ikke forstår at Allah ikke er identisk med den kristne Gud, blir det kaos i både hjerte og tankeliv. Mange makter ikke å forstå eller se at Allah er et særnavn eller personnavn, og ikke et generisk begrep, slik f.eks. NRK gjør.


NRK gjør dermed både seg selv og folk en stor bjørnetjeneste. Under ligger et sterkt ønske om å viske ut forskjeller i den hensikt å skape et nytt "vi". Dette er i seg selv en håpløs oppgave, og noe de fleste muslimer forstår, både intellektuelt og på ryggmargsrefleks, bare ikke store deler av kirkens geistlige. Disse deler drømmen om å skape det fullstendige kaos eller verdimessige anarki, både tankemessig og emosjonelt. I det de antakelig tror at kjærligheten ikke kan ha vekstvilkår under andre omstendigheter.


Dagens kirke synes virkelig å ville skape kaos slik at den kan kompensere for egen feighet, tafatthet og stadig synkende "verdi" på et "marked" hvor hysterikere av ulike slag som kjemper om oppmerksomhet for oppmerksomhetens skyld. I rampelys og fokus føler disse seg stadig viktigere og mer verdifulle enn andre som bruker hodet i tillegg til eller ved siden av det rent emosjonelle.2005

300

Happy members

Company Statistics

30

Locations

100

Services