ARTIKLER 3

ARTIKLER 3Terrorens årsak - og motiver


Publisert 6. august 2023


Stortingspresident Gharahkhani sliter tungt med å få informert allmennheten om hvilke pass han besitter, men når det gjelder terrorens årsaker og motiver så kommer informasjonen fortløpende etter skytingen 25. juni ved Per på hjørnet i Oslo

Stortingspresidentens mildt sagt fåfengte forsøk på å isolere hat til kun å være hat uten å inkludere noe som helst av hatets opphav, er noe av det mest fordummende som noensinne har kommet ut av kjeften til en så høytstående representant for demokratiet. Det blir like naivt og enfoldig som å påstå at bilulykker kun dreier seg om biler.

Det finnes et opphav til det hatet som drepte to mennesker, og skadet over et dusin andre like så uskyldige mennesker, i tillegg til de pårørende og alle andre som slapp med skrekken. En av de definitivt mest nærliggende arnestedene til det hatet som fikk utfolde seg i fri dressur ligger i et tankegods med en religiøs overbygning som kjennetegnes av krigsropet "Allahu Akbar". Dette famøse krigsropet er utelukkende knyttet til én bestemt religiøs ideologi, og det har nå gjallet nærmest konstant over det meste av Vest-Europa gjennom hele dette århundret. Det nyligste terroranslaget intet unntak.


Da blir Gharahkhanis forsøk på brannslukking mislykket, selv ikke de mest godtroende vil ta denne åpenbare bløffen for god fisk. Vi har fått en iraner med helt andre vaner til å begå taqyya mot det norske demokratiet ved hjelp av en demokratisk forkledning, og da må det stilles noen gedigne spørsmålstegn ved hvilke fremmede makter vår Stortingspresident tjener.


------------------------------------------------------------------------------


NRK – og fakta


Publisert 18. juli 2023


I juni 2023 sendte NRK et program hvor de viste bilder fra et gamlehjem hvor beboerne utøvde vold mot de ansatte. Ifølge reporteren var det gamle med demens som jaget de ansatte. Men bildene viste tydelig at det var kun mørkhudete innvandrere blant de ansatte som ble jaget. Episodene hadde ingen ting med demens å gjøre, men oppgående beboere som blir påtvunget pleie fra noen som har en annen religion, hudfarge og klesdrakt enn den de selv har i skapet hjemme?


NRK er en skam for landet og en skam for de politikere som holder bedriften i gang - med et bidrag på 6 milliarder kroner pr. år fra skattebetalerne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bortsnakking og tåkelegging av innvandringsproblemene


Publisert 9. juni 2023


Politikerne, byråkrater og andre må – når det gjelder innvandring - forholde seg til realiteter, og endre politikk i henhold til hva som faktisk utspiller seg i samfunnet. Å styre blindt etter ideologi og overbevisninger osv. - som at man prinsipielt ønsker å være innvandringsliberal og "hjelpe utsatte», er ikke ansvarlig. Man må ha en ansvarlighet også i forhold til eget land og samfunn - og medborgere.

Vi må få redelighet omkring alle disse innvandringsproblemene som nå eskalerer i samfunnet rundt oss. Ikke bortsnakking, tåkelegging og å skyve problemene under teppet. Redelighet er det første som må skje. Uten det vil bare problemene fortsette å eskalere, slik vi har sett i Sverige og andre land. Bl.a. og ikke minst fordi man ikke har vært redelig - man har ikke villet snakke på redelig og faktaorientert måte, fordi det ikke er politisk korrekt og medfører berøringsvegring. Politikken må åpenbart endres på mange områder. Vi vil ikke ha verken svenske eller franske tilstander her i landet.

--------------------------------------------------------------------------------------


Oljepengene


Publisert 20. mai 2023


Med en offentlig sektor som er dobbelt så stor som øvrige land i OECD, og antakelig halvdelen så effektiv, sammen med en i overveiende grad statsfinansiert kultursektor og en statsstøttet presse, innebærer det et enormt utgifthull i statsbudsjettet som den vanlige skattebetalere i konkurranseutsatt sektor må dekke inn med sin arbeidsinnsats for å bringe balanse i statsregnskapet. Det er oljen og laksen som berger oss.


Oljepengene dekker over det meste. De er smurning i det politiske maskineriet. Og at det har vokst frem et politisk system som er demokratisk på papiret, men som i realiteten både er grunnleggende udemokratisk og samfunnsmessig ineffektivt, skriver selvsagt ikke den statsstøttede pressen veldig mye om. Den kommenterer tid om annen symptomene på at noe er galt, som når det gjelder pendlersakene, men går sjelden inn på de strukturelle årsakene til hvorfor politikerne stjeler fra felleskassa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi går i feil retning


Publisert 1. mai 2023


Da Erna Solberg, som statsminister, kom med sin episke uttalelse om at "nordmenn har ikke krav på Norge mer enn andre", forstod jeg at vi skal være i et multikulturelt prøveprosjekt der de etniske norske innbyggerne skal tvinges til konformitet og stillhet rundt det som skjer, til fordel for andre kulturer.

Skolen på alle nivåer er der allerede, og høyskoler og universitet følger etter. På steder der man skulle tro at studentene har begynt å tenke selv, øker i stedet homogeniseringen med tvang og trusler. Universitetene og forskningen, som skulle ha vært institusjoner med vide spekter av alle tanker, har utviklet et trangsyn og en fordømmelse av "ikke-korrekte" som man ikke har sett maken til siden -30-tallets Tyskland, eller for den del, dagens Russland.

Hvis ikke "ugresset" rykkes opp med roten, vil det fortsette å spre seg. For å få til dette, må det være politisk evne og vilje til endring. Av erfaring vet vi at endringer medfører ansvar og kritikk, og enda verre; ikke gjenvalg, og slik tør eller vil ikke politikere ha det. Da er det bedre å la det være som det er og "det går sikkert over", selv om kanskje et flertall av politikerne, og folket, mener vi går i feil retning og gjerne skulle ha korrigert kursen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Asylpolitikken


Publisert 11. april 2023


Den ekstremt liberale norske asylpolitikken bringer nye velgere til venstresiden, fargerikt fellesskap til de kulturradikale og billig arbeidskraft til næringslivet, men vil føre til omfattende demografiske endringer, samfunnsmessige konflikter samtidig som velferdsstaten og velferden til folk flest vil undergraves pga. de enorme kostnadene i et negativt innvandrerregnskap. Det er et faktum selv ikke den mest innvandringsvennlige politiker kan bortforklare.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Liksomleken med moskémiljøene


Publisert 26. mars 2023


Hvert år er det en nasjonal dialogkonferanse i den ytterliggående moskéen Central Jamaat Ehle-Sunnat i Oslo.Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) har i over 26 år arbeidet for å fremme dialog og trygghet mellom innvandrerorganisasjoner og offentlige tjenester/ myndigheter, slik at innvandrere blir en ressurs i, og en naturlig del av norsk samfunnsutvikling.Overordnet fokus er på innvandreres helse og sosiale utfordringer

Til tross for at dette er den 26. årlige dialogkonferansen foregår den fremdeles ikke på norsk. Her er kongresspråket urdu, ispedd litt arabisk under resitasjon av koranen

Hvor lenge skal dette taqiyya-preiket få fortsette? Hvor lenge skal det offisielle Norge leke denne liksom-leken med moskémiljøene? Når skal ansvarlige norske myndigheter og MSM påbegynne noe som kan ligne på en ærlig og redelig omtale av islam? Hvorfor innbiller man den norske befolkningen forestillinger om dialog mellom islams representanter og representanter som angivelig fronter vestlig humanisme?
Syretesten på om dialog er mulig burde være om det finnes noe som helst punkt hvor islam og vestlig humanisme har likhetstrekk. Den som mener å ha fått øye på noe slikt, bes redegjøre for hva som skulle kunne gjenkjennes som likhetstrekk.

-------------------------------------------------------------------------------


Likestilling - for hvem?


Publisert 13. mars 2023


9 av 10 som forsker på kjønn er kvinner, de som jobber med likestilling er som regel kvinner og de som skriver om likestilling i media er som regel kvinner. Man kan også legge merke til reaksjonene som menn får i media dersom de forsøker å ta opp mannsproblematikk. Det mangler ikke på kvinner som vil beskytte sin feministiske definisjonsmakt ved å gå til angrep på den mannlige meningsbæreren. Ofte ønsker de ikke engang å anerkjenne de objektive faktaene som mannen presenterer, men bruker isteden masse hersketeknikker for å få mannen til å være stille. Vår egen likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, har f.eks. gjort dette flere ganger den siste tiden, bla. i forbindelse med den såkalte likelønnsdagen.


Hvorfor tar ikke media og politikere dette alvorlige samfunnsproblemet på alvor?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det naive Norge


Publisert 27. februar 2023


Iranske myndigheter tillater ingen med iransk bakgrunn å besøke landet uten iransk pass. Det er videre offentlig kjent at stortingspresident Gharahkhani har vært på ferietur til Iran, der han blant annet skal ha truffet sin nåværende kone. Ferieturen der de to møttes skal ha funnet sted i 2002. Nå er det kommet frem at Gharahkhani også reiste til Iran i 2017.

Stortingspresidenten er den høyeste rangerte personen i Norge etter kongehuset. Men mediene unnlater å stille Masud Gharahkhani helt legitime og strengt tatt helt åpenbare spørsmål om sin sårbarhet overfor Iran. Noen ganger er norsk presse fullstendig udugelige.

For en må begynne å lure. En skarve ambassadør/diplomat mister sikkerhetsklareringen fordi han har fått seg en thailandsk dame mens en innvandrer med iransk pass gjøres til Stortingspresident. Her er det noe som skurrer! Tidligere stortingsrepresentant Per Sandberg ble hundset av alt fra AP til tidligere forsvarstopper fordi han hadde tatt med seg en skarve tjenestetelefon under et besøk til Iran. Ayatollahene må le seg skakk over det naive og imbesile Norge. AP har snart oppnådd å ødelegge landet fullstendig. Vi som advarer blir kalt alt mulig, men det kommer en dag og da vil de vel rope på nåde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Politisk korrekte narrativer


Publisert 14. februar 2023


I hovedstrømsmediene mørklegges rundt absolutt alle mulige problemstillinger og negative konsekvenser av den fremmedkulturelle masseinnvandringen som har pågått i flere tiår, og fremdeles pågår for full propell. Det er ikke politisk korrekt å nevne noen problemer eller negative konsekvenser. for det kan stigmatisere osv. Men vitrengerredelighet rundtfaktiskesamfunnsproblemer og uheldige trekk ved samfunnsutviklingen, og noen som tar opp alt dette og gjør det mulig for menigmann å komme med sine tanker og meninger.

Kanskje en sikkerhetsventil er løsningen? Ja en skal ikke undervurdere verdien av at det fins slike «trykkavlastningsventiler» i samfunnet vårt hvor folk kan få gi verbalt uttrykk for misnøye, frustrasjon, irritasjon osv. i forhold til problematikk de selv opplever og erfarer – og ser utspille seg i samfunnet.

Hvis det skal legges totalt lokk over absolutt alt (slik en del politikere, MSM-redaksjoner og div. aktører i praksis tar til orde for), og det ikke gis noen som helst muligheter for å gi uttrykk for frustrasjon og misnøye med politikken som føres og visse trekk i samfunnsutviklingen som en ikke liker eller er bekymret for, kan jo slik misnøye og frustrasjon i verste fall komme til uttrykk på svært mye mer uheldige og uønskede måter.

Men uansett må alle respektere og akseptere at vi lever i det som skal være et fritt, åpent og demokratisk samfunn, med grunnlovsfestet ytringsfrihet. Dette fordrer også etreeltmedie- og meningsmangfold, og det må gjeldeallesamfunnsspørsmål!

Denne endeløse jakten på og hetsen av medier, personer, grupper osv. som ikke slavisk følger visse politiske korrekte narrativer, må ta slutt. Det hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ikke stem!


Publisert 30. januar 2023


Snart er det både lokalvalg og stortingsvalg igjen - og da sier politikere av alle nyanser at du må gå og stemme. Hvorfor sier de det? Jo – for å gi inntrykk av at befolkningen støtter dem i det de gjør - og ikke minst det de sier. Men faktum er jo at dersom du stemmer på stortingspartiene, er du medskyldig i den politiske katastrofen som rir landet som en mare for tiden. Alle politikerne som sitter på stortinget - inklusive ungjentene - er ganske like – og alle tenker bare på seg og sitt - samt sin lukrative karriere som yrkespolitiker.

Derfor: IKKE STEM! En tydeligere stemme kan du ikke avgi. Hvis du må stemme av forskjellige årsaker, så stem på et parti som ikke sitter på Stortinget – så får de en sjanse til å vise at de duger i praksis. Alle partiene som sitter på Stortinget i dag, har dokumentert klart og tydelig at de ikke duger i å ivareta det norske folks interesser - det gjelder alt fra strøm og innvandring til eldreomsorg.

Noen vil nok fortelle deg at hvis du ikke stemmer, kan du ikke klage. Realiteten er det stikk motsatte. Har du stemt på noen av de likeartede stortingspartiene, vet du på forhånd hva du får – og retten til å klage og syte faller dermed bort. Så enkelt er det.

Igjen – ikke stem, eller stem på et parti som venter på deg utenfor dagens stortingssal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jeg undres …


Publisert 15. januar 2023


På vår lille klode har vi to forskjellige biologiske mennesker – kvinner og menn. Selv om de i stor grad utfyller hverandre er det en omfattende kjønnskamp som foregår i media og foreningslivet - og ikke minst i politikken og arbeidslivet. Situasjonen for øyeblikket er vel at feminismen og kvinnene bak den som leder an i slagsmålet.


Vi er altså i den situasjonen at de to eneste mennesketypene som er nødvendig for menneskets fortsatte eksistens på kloden, ikke klarer å leve sammen i et harmonisk samfunn.

Jeg undres derfor over at det likevel er mange i vårt lille land som innbiller seg at muslimer og kristne, hvite og mørkhudete, pakistanere og kinesere, russere og ukrainere - og ikke minst nordmenn og iranere etc. etc. kan leve sammen i fordragelighet. Historien har vist til gangs at slik er det bare ikke - og så får man innrette seg deretter.


Mangfold fungerer altså ikke – så enkelt er det.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kirkene er halvtomme – moskeene fullsatt


Publisert 1. januar 2023


Det foregår en befolkningsutskiftning i stor skala i Vest-Europa. Dette faktum mørklegges av mediene, faktisk går man så langt som å kalle den pågående demografiske endringen for en konspirasjon. De store endringene vi ser i byene i dag, vil om få år være normalt for hele land som i Tyskland, Belgia, Frankrike og Sverige. Endringene er ikke minst symboltunge ved halvtomme kirker og overfylte moskeer.

Ja, selvsagt er det en befolkningsutskiftning vi opplever, selv om det er politisk ukorrekt å si det. Men det er ikke muslimers skyld at kirkene er halvtomme.

Hvis europeere ikke går i kirke/frimenighet, så er det europeere selv som er skyld i utviklingen. Det vi opplever er ikke bare politikk og avtaler, det er også åndelige realiteter. Muslimer jobber åndelig for utviklingen (godt praktisk støttet av politikere Worldwide). Hvis ikke vi europeere vil kjempe åndelig mot utviklingen, mot islam, mot løgn, - ja, da taper vi.

For vi er allerede i en åndelig kamp. Europeere synes å tro de kan leve på tidligere tiders åndskjemper. Sånn funker ikke livet. Vi må selv kjempe for det vi har kjært. Vi vi kjempe for kristendom, dvs. Bibelens Gud, da må vi kjempe med åndelige våpen. Vi må finne ut om det er kristendom vi vil forsvare, eller kun restene av tidligere kristent arbeid? Rester er skjøre greier, uten egen indre kraft.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den akademiske eliten


Publisert 11. desember 2022


Først og fremst er det alvorlige feilslutninger og beslutninger hos den akademiske eliten i dette landet som er hovedårsaken til at ondskapens ansikt får vise seg i nettopp dette landet. Det er ingen av dem som fortjener verken den statlige lønna, eller prestisjen det en gang var, å være akademiker. De har vist seg totalt bortreist og snubler i sine egne kompliserte tankerekker hver gang de må svare for seg, uten manus.
Arbeidsfolket holder landet i hevd, og det er vi som må redde stumpene før den akademiske dumskap og arroganse knuser siste mulighet.
De en gang så prestisjefylte læresteder er nå bare en feig, kvalmende forsamling, fylt av forvirrede eksperter og verdensmestre.
Hvilke unnskyldninger og bortforklaringer skal vi få høre når borgerkrigen bryter ut for alvor? For det gjør den når disse "pøblene" møter motstand.
Pøbel er et mildt ord for disse ødeleggerne. De ødelegger alle steder der de klynger seg sammen. Det blir bare vold, terror og underutviklede samfunn. Klokken er fem på tolv.

-------------------------------------------------------------------------------------


Moskeene - en politisk arena


Publisert 27. november 2022


Jonas Gahr Støre erkjente indirekte at islam er politisk og at muslimene har gjort moskeene til en politisk arena, da han som utenriksminister talte i en herværende moske. Det var fordi muslimene var fly forbannet over Norges utenrikspolitikk i forbindelse med karikaturtegningene. De kom med krav om endring.

Det var jo generøst av Allahs håndlangere å overlate deres talerstol til den godtroende og velmenende sosialdemokraten Gahr Støre, så han kunne få beroliget dem og dempet deres forferdelige illsinne. Men det er lite sympatisk av dem å komme med krav til norske politikere, når man tenker på at de representerer en totalitær og reaksjonær trosretning, som de fleste nordmenn føler avsky for.

Når muslimene åpner sine moskeer for ikke-troende, og gjør dem til en politisk arena også for vantro og kafirer, så er det selvfølgelig fordi dette gagner deres sak. Det bør Jonas Gahr Støre og andre vantro norske politikere tenke på.

Imamer som blander seg inn i norsk politikk og forkynner politiske budskap fra moskeenes talerstol – budskap som er på klar kollisjonskurs med våre verdier og vår kulturarv, burde for øvrig utvises omgående! Men dessverre har landet vår en konfliktsky, svak og feig statsminister. I likhet med politikere flest. Men Jonas prater og prater, og er flink til å prate. Det skal han ha!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kan kun lære av egne feil?


Publisert 14. november 2022


Mange mener at den liberale innvandringspolitikken som Sverige har ført - uavhengig av politisk farge - har en sammenheng med feminisme og at kvinnelige politikere, statsråder, samt kvinner i byråkratiske topp-stillinger og som samfunnskommentatorer m.m. har tilført svensk politikk myke verdier. Det er blitt mindre viktig å gi straff og mer viktig å «lære den kriminelle riktige verdier». Bare svensker er snille nok, vil de som kommer legge fra seg sin kultur og bli svensker. Det har ikke skjedd og Sverige har fått alle problemer knyttet til innvandret ørkenideologi. Istedenfor å erkjenne feil så roper de venstreliberale enda høyere. Det er så trist, men en sammenheng mellom kvinnelige lærere, byråkrater og politikere, er vanskelig å unngå å se. Mer omsorg og mindre straff. Sverige har gått for langt og utvikling kan ikke reverseres. Norske politikere kan lære av Sverige, men våre politikere – viser det seg - kan kun lære av egne feil - ikke av andres feil. Alt må være selvopplevd. Det er som den pre-pubertale tenåringen som absolutt ikke vil ta til seg andres erfaringer. Det er ikke noe håp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Etnisk norske blir færre


Publisert 1. november 2022


Befolkningen i Norge var på om lag 5,4 millioner ved inngangen til 2022. Ser vi på gruppen etniske nordmenn, altså i statistisk forstand dem som er født i Norge med både norskfødte foreldre og besteforeldre, utgjorde den i overkant av 3,8 millioner personer, i overkant av 70 %. Dvs. at ca. 30 % av landets innbyggere ikke er etnisk norske.

Fra 2016 til 2022 er vi blitt nesten 46.000 færre etniske norske. I samme periode, 2016-2022, er det blitt nærmere 121.000 flere innvandrere og i overkant av 56.000 flere i andregenerasjon.Av større grupper, utover innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, finner vi de som er norskfødt med en utenlandsfødt forelder. Her vil også 2.generasjons henteekteskap befinne seg, og gruppen utgjør nå nærmere 292.000 personer. ruppen som er utenlandsfødt med en norskfødt forelder er på nærmere 40.000 personer. Dette er på størrelse med gruppen som er utenlandsfødt av norskfødte foreldre (39.236). Totalt for samtlige av disse gruppene er vi tett oppunder 1,4 millioner personer. Dette utgjør over 25 % av den totale befolkningen. I Oslo er tallet 33 %.


Kanskje tiden er inne for mindre innvandring – og mer utvandring? Og kanskje vi bør heller bytte ut stortingsrepresentantene - i stedet for befolkningen?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prosessen med å avkristne Norge


Publisert 18. oktober 2022


Forsvarets Forum melder at den muslimske helligdagen Id, som markerer avslutningen av fastemåneden Ramadan, skal høytideligholdes i mai 2022 på Krigsskolen i Oslo, på Sessvollmoen og på Sjøforsvarets rekruttskole Madlamoen. Så vel feltprester som befal er beordret til å tilrettelegge arrangementet.

Muslimene har for lengst fått sine feltimamer i Forsvaret. I alle år har katolikker, pinsevenner og baptister tjenestegjort i Forsvaret – uten å kreve egne prester og pastorer tilhørende sin dissentermenighet. De har akseptert at Den norske kirke av mange grunner står i en særstilling. Med muslimer steller det seg annerledes. De får også i Forsvaret en særbehandling som ikke er kristne minoriteter forunt.


Endringene inngår i prosessen med å avkristne Norge.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvem fortjener å bli omtalt som flyktning?


Publisert 30. september 2022


Miljøpartiet de Grønne (MdG) slutter ikke å overraske, spesielt med sin virkelighetsfjerne og totalt ulogiske tilnærming til flyktningbegrepet. Hvem fortjener å bli omtalt som flyktning? Når man skal bedømme styrken av et fluktforsett, må man ta utgangspunkt i situasjonen som det flyktes fra.


Ukrainske kvinner og barn flykter fra eliminering av sikkerhet og det basale livsgrunnlaget. De flykter fordi de fordrives fra sine hjem, og de søker midlertidig opphold i et stabilt land, inntil det blir mulig for dem å vende tilbake til fedrelandet.


Islams følgere flest lever i en temmelig stabil situasjon, med personlig sikkerhet og basalt livsgrunnlag intakt, selv om regimet de lever under selvfølgelig ikke er særlig gunstig. Dog, de er dedikert til islam, det er et islamsk samfunn de fleste vil ha. Til alt overmål tar islams følgere, som slår seg ned i Vesten, med seg til sitt nye hjemland det islamske samfunnet som de såkalt "flyktet fra" - kulturelt, politisk, lovmessig, religiøst, med klankultur, diskriminering osv. Deres overordnede mål er endog omdanning av vestlige land til kalifat.


Og så klarer de mindre begavede i MdG å trekke en eller annen sammenligning mellom ukrainere på flukt, og islams migranter, som faller ut til fordel for sistnevnte gruppe. Hører de hva de selv sier? MdG fremstår som en sekt, hvor rasjonalitet og fri tanke er totalt fraværende og forbudt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Innvandringsentusiastene


Publisert 20. september 2022


Innvandringsentusiastene kan visst aldri få nok folk hit fra radikalt fremmede kulturer i MENA-områder. Uansett økonomiske, sosiale og kulturelle konsekvenser - innvandringsentusiastene vil ikke høre snakk om konsekvenser, verken kortsiktige eller langsiktige. Det vil si, bortsett franå- når det kommer reelle flyktninger fra vårt eget kontinent som er kristne, kulturelt kompatible, erfaringsmessig integrerbare og sier de vil hjem igjen til sitt eget land så snart det blir trygt. I kontrast til folk som har strømmet hit i hundretusenvis de siste tiårene fra islamske land i fremmede himmelstrøk. Med koranen, hijab, burka og radikalt fremmed kultur og mentalitet med på flyttelasset.


Og disse reiser aldri hjem igjen til sine hjemland. Bortsett fra ferieturer til disse landene de visstnok har flyktet fra.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kriminell mentalitet


Publisert 9. september 2022


Det kan være nødvendig å understreke den rett og slett kriminelle mentaliteten som preger ledelsen i Statnett:

Statnett-sjef Hilde Tonne har 5,1 millioner i lønn. Det er 1,9 millioner mer enn det Auke Lont hadde som Statnett-sjef.

I en debatt sa NVE-sjef Rynning-Tønnesen at Statkraft lojalt fulgte opp de politisk vedtatte verneplanene for vassdrag og ikke ønsket å være noen politisk aktør.Slike begrensninger la ikke Statnett-direktør Hilde Tonne på sitt engasjement for å bygge hybridkabler, stikk i strid med politiske signaler.De to siste utenlandskablene til Tyskland og England har bidratt til å føre de høye europeiske strømprisene hit. Vinterens prissjokk har understreket alvoret i situasjonen.I stedet for å gå inn i disse problemstillingene med det alvoret de fortjener, karakteriserte Tonne debatten om utenlandskablene som «smålig».

Det er ikke for ingenting at noen har nevnt Auke Lont som en som burde vært etterforsket av Økokrim. Og Hilde Tonne følger åpenbart opp i samme psykopatiske stil. Det er klart man kan lure på om politikerne selv sikler etter tilsvarende lønninger eller i det "minste" noen styreverv til et par-tre hundre tusen i året. Men det Hilde Tonne har gjort mer enn klart nok, er at nettopp ledelsen i Statnett i seg selv har vært sterke pådrivere for å mele sin egen kake og er og har sikkert gjennom alle de år hvor de har gått inn for få dette energiregimet på plass, vært villige til å benytte seg av de simpleste hersketeknikker. Bare den siste opptreden hos NRK burde, under bare noenlunde anstendige forhold, ha vært nok til at Tonne ble fjernet umiddelbart fra stillingen og ble etterforsket av Økokrim hun også. Det dreier seg om forræderi. Her er det en virkelig ondsinnet narsissistiske mentalitet som rår.


Feminismen har gått for langt her i landet. Tonnes opptreden faller inn i mønsteret – skattebetalte kvinner gjør aldri noe galt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Topplederdebatten 2022


Publisert 28. august 2022


I Aftenposten 5. august 2022 finner man en helsides annonse for Topplederdebatten 2022 som Aftenposten arrangerer under Arendals-uka i nettopp Arendal. Bakgrunnen er at vi nå har fått kvinnelig NRK-sjef, fotballpresident og sentralbanksjef. Hva er egentlig kvinnelig lederskap og hvorfor trenger vi det nå spør Aftenposten og lurer på hvordan man skal knekke kvinnekoden. 73 % av foreleserne er kvinner, kan det bli verre?Sjef for Aftenposten er en kvinne; Trine Eilertsen. Aftenposten eies av Schibsted som også har en kvinnelig sjef; Kristin Skogen Lund etc.Fakta er vel at kvinner har overtatt både i media, politikken, idretten samt statlige og kommunale bedrifter hvor de arbeider for enda mer feminisme – i tett samarbeid med NRK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Avstanden til folks hverdagsliv


Publisert 12. august 2022


Dessverre virker det som om den sittende regjeringen hverken har forstått problemstillingen, eller har handlekraft til å gjøre det som må gjøres med strømprisene og drivstoffprisene. Regjeringen jages fra skanse til skanse av både opposisjon og folkeaksjoner. Mye tyder på at avstanden til folks hverdagsliv har blitt for stor for våre folkevalgte. Ikke bare for regjeringen, men for hele Stortinget og apparatet rundt dem. Det er på tide at de mister noen frynsegoder, slik at de selv kan kjenne konsekvensene av det de vedtar. Så kanskje de våkner – eller?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norge – flyktningenes paradis


Publisert 10. august 2022


Ved et besøk til et spisested i nærheten av Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere i Råde for noen dager siden, kunne man telle 23 biler fra Ukraina ved senteret. Spisestedet bar også preg av asylsøkere.


Årsaken til dette er at interessen for Norge er økende blant ukrainerne både i og utenfor Ukraina. UDI har den siste tiden opplevd økt pågang fra ukrainere i andre europeiske land, som ønsker informasjon om Norge, Disse henvendelsene kommer fra ukrainere i Tyskland, Belgia og flere andre land i Europa. Mange får vite om forholdene i Norge fra flyktninger som allerede har vært her en stund. Nå kommer ukrainske flyktninger som har hatt korte eller lengre opphold i nærliggende grenseland til Ukraina, som Polen og de baltiske stater, til Norge.Mens mange andre europeiske land gir flyktninger økonomisk starthjelp, har de ikke det velfungerende systemet vi har i Norge. Her har man erfaring med å integrere flyktninger og tilbyr et profesjonelt introduksjons-program mener mange.


Det er kommet færre ukrainske flyktninger til Sverige og Danmark i sommer. samtidig som antallet ukrainske asylsøkere til Norge er på vei opp. Det er helt utrolig at våre politikere har gjort Norge til en honningkrukke for innvandrere.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gjør hijabkledde kvinner til helter


Publisert 9. august 2022


Det er utrolig at vi i Norge fortsetter gi hundrevis av millioner i pressestøtte til aviser som ikke driver kritisk journalistikk, men kun er til for å sverte høyresiden og være politisk korrekte. Så lenge vi fortsetter med det så vil de moralske vokterne på ytre venstre fortsette å skape polarisering og splittelse og gjøre hijabkledde unge kvinner til helter.--------------------------------------------------------------------------------------