ARTIKLER 3

ARTIKLER 3 

Det flerkulturelle Norge


Publisert 22. november 2021


Arbeiderpartiet og AUF sitt tankegods rundt oppgjøret med 22 juli består i at vi alle må innse at de som er mot innvandring og negative til mangfold og et flerkulturelt samfunn, er rasister og Anders Bering Breivik tilhengere. Mer nyansert blir det sannsynligvis ikke. Det er bare å grue seg.


Men, alt henger sammen med alt! Når et land går fra énkultur til flerkultur på én generasjon så er det naivt å bli overasket over at det vil få konsekvenser. Landet vårt som var trygt og forutsigbart før 1973, ble på under én generasjon konfliktfylt og uforutsigbart. De som bodde på "feil" sted; der hvor innvandrerne bosatte seg, var de som fikk de negative konsekvensene av det flerkulturelle Norge.

Eliten, politiker, samfunnstopper, visesangeren, kunstnere, journalister og alle de andre som også levde i det flerkulturelle Norge, men som bodde i områder med bare etnisk nordmenn, merket liten forskjell. De synes bare det var spennende og eksotisk å besøke og handle i bydeler med innvandrere. De opplevde aldri de negative sidene ved å bo i de flerkulturelle Norge. Det blir litt som de som er mest positive til ulv i Norge bor langt unna områder hvor det finnes ulv.


-----------------------------------------------------------------------


Kvinner i vranglås


Publisert 19. november 2021


Stortingspresident Eva Kristin Hansen (AP) innrømmer at hun har brutt reglene for pendlerboliger, men har ingen planer om å trekke seg som stortingspresident. – Jeg har blitt valgt som stortingspresident med tillit i Stortinget, og har ingen planer om å gjøre noe annet, sier Hansen.

Dette er et typisk trekk for kvinnelige ledere – de innrømmer ingen skyld og nekter å trekke seg. Jfr. hva den kvinnelige lederen i SSB presterte før hun måtte gå, samt lederen i NAV og e-helse. Listen kan gjøres svært lang.


Det de fleste av oss har sett i årevis er at "likestilling" handler om kvinners stilling i makt- og statusyrker. Det viser seg at i Norge har feminismen og kvinner overtatt samfunnslivet. Det gjelder så vel i politikken som i offentlige lederstillinger – trygge og godt betalte stillinger, men nesten uten ansvar. Når ansvar gjøres gjeldende, går disse kvinnene fullstendig i vranglås, jfr. DNB, SSB, NAV etc.

Dette har medført at forsvaret og politiet, samt rettsvesenet er på det nærmeste gjort ubrukelig. Det samme gjelder kirken, foreninger og media. Ytringsfriheten og rettssikkerheten er i dag illusorisk på grunn av feministiske ledergrupper hos påtalemyndighetene og domstolene. Innvandringen øker og øker. Det er på tide at ordene maskulinitet og mannfolk blir rehabilitert.


Folket må nå kreve at stortingsrepresentantene klargjør sitt forhold til feminismen, slik at vi kan velge representanter til den lovgivende forsamling som er i takt med folkemeningen.


------------------------------------------------------------------------------------


Lite mer enn en hersketeknikk


Publisert 13. november 2021


For få norske kvinner blir internasjonale toppforskere. Det kan vi ikke være bekjent av skriver Inga Gudem Ringdalen, fungerende forskningsleder i Sintef og Sigrid Lædre, forsker i Sintef. I en kronikk i Aftenposten skriver prorektor Siri Fjellheim ved NMBU om det hun kaller «bevisst og ubevisst forskjellsbehandling av kvinner og menn i kunnskapssektoren».

Sagt med andre ord: Det er for hardt å konkurrere mot de aller beste mennene, så nå må akademia gi kvinner spesielle fordeler.


Hva med menn (og kvinner) som ikke får barn, eller menn som har en hjemmeværende kone og selv satser alt på karriere, skal ikke de da få annerkjennelse for å stå på og å bidra mer enn sine kvinnelige kolleger som ikke har prioritert på denne måten? Hva med de som ikke skal ut i lengre permisjon, men likevel hadde hatt stor nytte av "systematisk tilrettelegging og karriereplanlegging"? Hvorfor er det alltid bare kvinner sine problemer som krever tilrettelegging og tilpasning? Hvorfor sees aldri disse tiltakene i sammenheng med de ofrene menn gjør for å bli bla. fremragende forskere?


Man klarer ikke se dette på noen annen måte enn at det er veldig mange norske kvinner som skal ha i pose og sekk. De krever å skulle ha mulighet til å være en fantastisk mamma og samtidig ha en enormt vellykket karriere. Motsatt finnes det vel knapt én vellykket mann som har hatt mulighet til å ha gleden av å påta seg omsorgsrollen i hjemmet og samtidig bygge en karriere. Menn må ofre omsorgsrollen for å bli best, men mange norske kvinner forventer av en eller annen grunn at dette ikke skal gjelde dem. At de er så spesielle at de fortjener begge deler. Hvor er rettferdighetssansen deres? Hva har fått dere til å tro at dere er  så spesielle at de fortjener særbehandling?


Man vet betydningen av mangfold brukes som hovedargument for å forsvare dette, men for mange er det lite mer enn en hersketeknikk. Det er ikke rettferdig at det ene kjønnet må ofre alt, mens vi kvinner skal kreve å få spesialbehandling. Klarer du ikke å konkurrere med de beste, ja da er du rett og slett ikke god nok. Da har du ikke prioritert hardt nok! - og hvorfor er det så ille og vanskelig å akseptere?


------------------------------------------------------------------------------------


Innvandringen – en nasjonal undergang


Publisert 5. november 2021


Flere av partiene som stiller til valg i høst, ønsker en mer liberal innvandringspolitikk, samt på nytt å gå igjennom gamle søknader fra asylsøkere som har fått avslag. Dette til tross for at over 20 % av befolkningen på landsbasis har innvandrerbakgrunn – i Oslo er tallet i overkant av 30 %. I Nordre Follo kommune kan man observere at i nesten 50 % av eiendoms-overdragelser, er utenlandske navn involvert. Både på kjøpesentrene og i bybildet er hijab og afrikanske/asiatiske klær en del av hverdagen. Over 200 000 av disse som bor i Norge, er muslimer og praktiserer islamske skikker – som i disse dager blir eksponert for all verden i Afghanistan. Afghanistan er et tidsbilde på hvordan vi får det i Europa og Norge hvis vi ikke setter foten ned og repatrierer de ankomne, samt stiller de etniske nordmenn som promoterer innvandring for retten for landssvik. Dette haster mer enn klimakrisen.


-----------------------------------------------------------------------


Fra feminisme – til mer feminisme


Publisert 28. oktober 2021


Media har i oktober 2021 presentert en graf som viser kvinner og menn i regjeringen siden 1945. Denne viser en markant økning i andelen kvinner da Gro Harlem Brundtland overtok i 1986. Så langt en kan se holdt det seg for det meste på litt under eller rundt 50 % kvinner frem til oktober 2021, da Støre overtok. Da økte kvinneandelen fra 45 % til 53 %. I det viktige justisdepartementet er både justisministeren (28) og departementsråden kvinner. De fleste statssekretærer på statsministerens kontor er kvinner – fem av åtte og begge de parlamentariske lederne for AP og SP er kvinner. Den yngste på stortinget er en ung jente på 20 år – hva blir det neste?


Når vi ser hva politikerne Brundtland, Merkel og Solberg har stelt i stand i politikken, spesielt når det gjelder innvandring, må man bare slå fast at kvinner ikke egner seg som politiske ledere. Likevel blir de gang på gang overalt gitt politiske maktposisjoner – selv om de er unge jenter med nesten kun politisk erfaring. Slik kan vi ikke ha det!


------------------------------------------------------------------------------------


Sørgegudstjeneste i Kongsberg kirke


Publisert 19. oktober 2021


Et lys ble tent for hver av de drepte da Kongsberg mintes sine døde i en egen sørgegudstjeneste en søndag i oktober 2021.

Gudstjenesten ble ledet av sogneprest Reidar Aasbø, i tillegg medvirket biskop Jan Otto Myrseth, prost Roar Tønnessen og kirkens kantorer med lokale krefter og musikere. Til stede var også Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit. Dessuten Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, samt statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland.


Men til stede under gudstjenesten var også Oussama Tlili, leder for moskeen i Kongsberg. – Vi forstår fortvilelsen og vi forstår maktløsheten og vi forstår at det hele føles meningsløst, sa han. Man må undres over hva en muslimsk imam gjør i en kristen kirke i denne settingen. Dette burde få alvorlige konsekvenser for de involverte fra kirken, samt NRK ved journalist Pedja Kalajdzic som slapp til imamen i beste sendetid. Samtidig prøver politiet og media å fremstille det som at terroren ikke hadde noe med islam å gjøre. Hele situasjonen er nesten ikke til å tro - for fornuftige mennesker.


-----------------------------------------------------------------------


Feministiske politikere


Publisert 11. oktober 2021


Den høye innvandringen har endret demografien i Sverige som nå har to millioner innvandrere og åtte millioner svensker. Det er hovedsakelig de svenske kvinnene som vil ha mer innvandring. Pelle Taylor forsøker også å forstå hvorfor kvinnene, som er mest utsatte for voldtekter av innvandrere, fremdeles er positive til islamsk innvandring.


Men det er ikke bare Sverige som er ødelagt av feminister, også Norge og resten av vestlige land er nå i ferd med å bli revet i filler av feministiske politikere, som ikke fatter hva de selv holder på med! De samfunnene som nå ødelegges av dårer, var verdenshistoriens beste samfunn for 30-40 år siden! Velkommen til helvete på jord!

-----------------------------------------------------------------------


Afghanistankrigen i tall


Publisert 5. september 2021


Taliban er en bevegelse som ønsker seg en islamistisk afghansk nasjonalstat basert på sharialover. Nå har de overtatt i Afghanistan og vestlig militærutstyr for milliarder er i hendene på nettopp Taliban. Vesten hadde gått på et enormt nederlag. 20 år med krig var foreløpig kommet til et sluttpunkt. Når regnskapet skal gjøres opp, er de menneskelige kostnadene enorme. Titusenvis har mistet livet – blant dem 10 nordmenn. Selv om det afghanske folket og familiene til de mange etterlatte bærer de største kostnadene etter tjue år med krig, kan noe også regnes i kroner og andre valutaer. Og i likhet med de menneskelige tapene, er også tallene her svært store.


Det norske fellesskapet har totalt betalt over 23 milliarder for innsatsen i Afghanistan, fordelt på bistandsarbeid og utgifter til den militære innsatsen. Dette burde få konsekvenser for våre politikere.


------------------------------------------------------------------------------------


Hatefulle nordmenn


Publisert 27. august 2021


Media og majoriteten i storting, regjering og embetsverk er fullstendig på linje når det gjelder å tviholde på narrativet om muslimer som ofre for nordmenns såkalte muslimhat.
Trolig er det betydelig enklere å rette falske anklager mot en fredelig egen befolkning, enn å begynne å snakke ærlig og redelig til det voldelige og ytterst selvrettferdige islamske miljøet. Man er kanskje redd for at sikkerhetssituasjonen skal komme ut av kontroll, tror jeg. Man vil ikke for noen pris ta den nødvendige konfrontasjonen med disse muslimske løgnene om rabiate og hatefulle nordmenn.


------------------------------------------------------------------------------------


Flerkulturelt råd


Publisert 19. august 2021


Konstitueringen av det første flerkulturelle rådet i Viken fant sted tidligere i år. Rådet kommer til å spille en nøkkelrolle ved at mangfoldet i Viken blir synliggjort, lyttet til og hørt i ulike sammenhenger, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap). Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) stiller seg bak det som ble sagt av fylkesrådslederen, og gratulerer medlemmene med dagen. Rådet består av tolv medlemmer og ni varamedlemmer, som skal sikre god dialog mellom innvandrerdelene av befolkningen i Viken, de folkevalgte, i fylkestinget og fylkesrådet, og andre deler av Viken-samfunnet. Bijan Gharakhani og Honoratte Basemake Muhanzi ble valgt til henholdsvis leder og nestleder i rådet.


Har ikke Afghanistankrisen dokumentert utenfor enhver tvil at et samarbeid med islamister ikke har noe for seg.


------------------------------------------------------------------------------------


For å fylle kvinnekvoten


Publisert 12. august 2021


Regjeringen har satt som mål 30% kvinner på krigsskolene. Dette er et helt vilkårlig tall, og det er ikke gjort noen vurderinger på hvorfor dette skal være måltallet. Det er også uvisst om oppnåelse av måltallet vil gjøre Forsvaret bedre rustet til å løse sine kjernefunksjoner, som jo er å sikre nasjonens interesser med vold om nødvendig.
I det hele tatt, dette er en rent ideologisk målsetting, kun basert på antakelsen om at likestilling i seg selv et gode. Eller egentlig ikke likestilling, men equality of outcome. For likestilling har vi allerede; det er ingenting som hindrer en kvinne å søke opptak, gitt at hun klarer opptakskravene. Vi sitter igjen med at man senker kravene for innpass, slik at dårligere kvalifiserte søkere skal kunne gå foran bedre kvalifiserte, fordi man har en tanke om at flere kvinner i lederstillinger per def. er av det gode. Men er dette målbart? Eller foreligger det store, ikke-målbare fordeler ved å velge vekk bedre kvalifiserte søkere, for å fylle denne kvinnekvoten?


-------------------------------------------------------------------------------------


Bensinprisen


Publisert 3. august 2021


I dag den 2. august 2021 er bensinprisen på de fleste bensinstasjonene i osloområdet ca. kr. 18,82. Dette til tross for at Norge er en av de største råoljeprodusentene i verden – og Equinor og staten håver inn et titalls milliarder kroner i året. Den samme problemstillingen gjør seg gjeldende når det er snakk om strømprisen. Denne er for tiden ca. kr. 62,82 øre pr. kWh. Dette til tross for at det ikke koster mer enn ca. 8 øre å produsere en kWh og Norge produserer 17 % mer vannkraft enn landet forbruker. Årsaken ligger i politikernes ødeleggende avtaler med utlandet. Ikke stem på noen partier på Stortinget til høsten. 


------------------------------------------------------------------------------------


Høyesterett - en del av maktapparatet


Publisert 30. juli 2021


Media omtaler i juni 2021 saken om den 12-årige barnebruden fra Syria, som etter årevis i norsk rettssystem har fått endelig opphold i Norge. Dommen er høyst problematisk, og utelater flere vesentlige argumenter for motarbeidelse av tvangsekteskap, misbruk av barn – og ikke minst viser Høyesterett en svært manglende forståelse både for signaleffekter og psykologi hos utnyttede småjenter. I realiteten beskrives et tvangsekteskap. Det finnes ikke det menneske i Norge som vil tro at en 12 år gammel jente selv velger å ville gifte seg med en 25 år gammel mann. 12 år gamle norske jenter har leggetid halv ti og må minnes om å ta med matboksen i skolesekken.

Dette viser at Høyesterett er en del av maktapparatet. Rettens medlemmer tolker først og fremst det de mener er politisk korrekt. Deres oppgave i systemet er å forankre tidens framherskende vinder i en eller annen lovparagraf eller internasjonal bestemmelse, noe som i alle påkommende tilfeller har vist seg å være meget, meget enkelt. Hvis noen lurer på hvor dette bærer hen, så rir rettens medlemmer uavlatelig med horisonten som mål. Bare gudene vet når de beregner å nå fram.

I Frostatingsloven, en av Norges eldste lovtekster, heter det: "Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes." Synd at dagens høyeste rettsinstans også har glemt denne setningen.


------------------------------------------------------------------------------------


Kjønnskvotering


Publisert 25. juli 2021


Kvinnelige offiserer går i juli 2021 ut mot kjønnskvotering i Forsvaret fordi det kan være ødeleggende både for Forsvaret og for kvinnene selv

Ifølge Forsvarets Forum oppleves kjønnskvotering negativt for kvinnene selv og de rundt dem. Dette går frem av en casestudie ved Forsvaret, om hvordan kvinner opplever lederrollen i mannsdominerte organisasjoner.

Regjeringen satt i 2019 mål om minimum 30 prosent av begge kjønn på krigsskolene og i befalsutdanningen. Analysen viser at nesten samtlige av deltakerne opplever at fokus på kjønnskvotering gir negativ effekt for seg selv og de rundt dem. Studien er gjort gjennom spørsmål til seks kvinnelige ledere i Forsvaret. Enkelte av svarene kan til dels være tankevekkende for de mange politikere og andre som går inn for nettopp kjønnskvotering.


------------------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet – har vi det?


Publisert 21. juli 2021


Grunnlovens § 100 slår fast at «Ytringsfridom skal det være» og alle går rundt og snakker om at vi har da ytringsfrihet. For noe tøv. Vi har ingen ytringsfrihet her i landet – alle ytringer skal tilpasse det politisk korrekte, jfr. straffelovens §§ 185 og 266. Folkelige uttrykksmåter er ikke tillatt – spesielt hvis noen føler seg krenket, det ser vi i media hver dag. Derfor: Ti stille - og gå ikke rundt og påstå at vi har ytringsfrihet – for det har vi nemlig ikke.


------------------------------------------------------------------------------------


Feminisme – og NRK


Publisert 17. juli 2021


Generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité, Kate Hansen Bundt, ble invitert til Dagsrevyen der hun fikk mikrofonstativ til å snakke ned Donald Trump.

Denne dama er enten dum eller hjernevasket, eller begge delene. Vi er nå drittlei NRK som gir taletid til tullinger og sprer fake news selv. På tide å legge ned denne løgn-kanalen. Hadde vi hatt politikere med et snev av sunn fornuft hadde denne kanalen vært borte for lengst! Jeg oppfordrer alle til å boikotte NRK! NRK er et hån mot ytringsfriheten, sannheten, fakta og sunn fornuft. De er et hån mot lytterne/seerne med sine løgner!


------------------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet – hva er det?


Publisert 11. juli 2021


Sarah Zahid er en flott ung dame. Men ytringsfrihet har hun ikke peiling på. Derfor er hun et naturlig valg for supperådet Ytringsfrihets-kommisjonen. Men hvis det først skal opprettes en statlig fritidsklubb med fokus på ytringsfrihet, så bør den fortrinnsvis befolkes av de sjelene som ønsker å forsvare den, fremfor de som ønsker å bekjempe den.

Men hva skal vi med en Ytringsfrihetskommisjonen? Alle – spesielt politikere - går jo rundt og snakker om den fantastiske ytringsfriheten vi har her i landet. Vi trenger vel ingen kommisjon når vi har full ytringsfrihet allerede? Sannheten er den at vi – i strid med grunnlovens § 100 – ikke har noen ytringsfrihet her i landet.


------------------------------------------------------------------------------------


Fellesnevneren for gjenger


Publisert 9. juli 2021


Jeg har fulgt en god del rettssaker, særlig i Oslo tingrett, de fleste har dreid seg om vold, ran, voldtekt og drap. Noen ganger er det én tiltalt, men oftere er det flere, seks-syv er ikke uvanlig. Det er gjerne gjenger som begår ran, ofte voldelige. Gruppevoldtekter er forholdsvis sjeldne.


Fellesnevneren for gjenger som raner eller voldtar, er denne: Alle har innvandrerbakgrunn. Jeg kan komme på ett eneste unntak, hvor én i gjengen var norsk. Til gjengjeld er ofrene praktisk talt utelukkende norske jenter og gutter. Guttene bankes opp og ranes, jentene voldtas. Dette er eksempler. Men det finnes jo statistikk, i hvert fall på gjerningsmenn.


------------------------------------------------------------------------------------


Hva visste politikerne?


Publisert 1. juli 2021


Nå raser debatten rundt boken «Hva visste Hjemmefronten?» igjen. Hovedpoenget her er hva Hjemmefronten visste om jødeforfølgelsen under andre verdenskrig. Dette spørsmålet har vel bare nærmest akademisk interesse i dag. Et viktigere spørsmål i dagens verden er hva politikerne egentlig vet om Islamsk invadering av Europa gjennom en omfattende muslimsk migrasjon. Kanskje det om noen år kommer en bok med tittelen «Hva visste politikerne?» Vær beredt politikere – det blir en skremmende lesning om ikke dere setter Norge først omgående.  


------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk Råd Norge


Publisert 27. juni 2021


Et nytt styre er valgt i Islamsk Råd Norge; Abdirahman Diriye (styreleder), Zahib Sadiq (nestleder), Mustafa Mahmood (informasjonsansvarlig), Abubaker Bhatti (økonomiansvarlig), samt styremedlemmer Hassan Ali, Mohammad Adnan, Naeema Saeed, Zeliha Acar og Osman Chaudry.


Styrelederen er gjenvalgt, og ser det som en tillitserklæring. Likevel er det mye jobb som venter, mener han. – Vi har økt antallet styremedlemmer fordi jobbmengden vår har økt betraktelig, Handlingsplanen mot muslimhat er et av arbeidsområdene som vil oppta styrelederen og styret. Handlingsplanen er viktig for å motvirke stadig mer hets og hat mot muslimer i Norge. Her har vi et samfunnsproblem som vi vil måtte jobbe med langsiktig.

Parallellsamfunnene styrker sin posisjon i landet.  


-----------------------------------------------------------------------------------


Grunnlovens § 100


Publisert 22. juni 2021


Grunnlovens § 100 slår fast at «Ytringsfridom skal det være». Men er det noen som bryr seg om det i våre dager. Politikerne har ved straffelovens §§ 185 og 260 sørget for at det er straffbart å ytre seg hvis noen føler seg krenket. I media fremstår tusener av mennesker og krever at andre kun skal ytre seg om tema og på en måte som passer dem. Alt annet er hat og hets. Vi kan derfor slå fast at § 100 ikke lenger gjelder og at det ikke skal forekomme ytringsfrihet i landet. Husk det!


------------------------------------------------------------------------------------


Innvandret til familie


Publisert 18. juni 2021


SSB kan fortelle at siden 1990 har 312.700 innvandret til familie i Norge Derfor er det komplett idiotisk av UDI å si at under 100.000 "asylsøkere og flyktninger" har fått opphold i Norge! Det totale tallet er ca. 400.000! Altså nesten like mange personer som det bor i Bergen og Trondheim til sammen! I Norge er nå ca. 20 % utenlandskfødte eller barn av utenlands-fødte!

Norge er et sårbart, lite land, som blir fullstendig ødelagt av den sinnssyke innvandringen! Våre verdier, kultur, trygghet og kultur blir nå fortrengt i større og større hastighet, og landet er snart ikke til å kjenne igjen. Kanskje det er på tide at nettopp du gjør noe for å sette en stopper for dette.


------------------------------------------------------------------------------------


Barnehagespråk


Publisert 13. juni 2021


Det meldes om en kraftig økning av antall barn med minoritetsbakgrunn i Oslo-barnehagene. Men i barnehagen kan barna møte personell som ikke kan norsk - de er ansatt mer som tolk for foreldrekontakt.

Det er et gammelt problem at barnehager og eldreomsorg tilbyr arbeidsplasser for migranter som ikke kan norsk. Verken barn eller gamle kan protestere. Myndighetene har et lettvint forhold til krav om norskspråklige ferdigheter hos arbeidstakere. Det synes å være viktigst at kvinner uten kunnskap og med svake språklige ferdigheter har lønnet arbeid. De kaller seg flyktninger, men er i realiteten pendlere mellom Norge og sitt hjemland. Da er det heller ikke så viktig for dem å lære norsk funksjonelt.


------------------------------------------------------------------------------------


Våre eminente politikere


Publisert 8. juni 2021


Det er våre eminente politikere/partier som er den største trusselen mot Norge! Det er jo de som har sluppet islam fri og løs på oss alle - og vi må i tillegg bekoste gildet! Ingen må innbille seg at det vil komme noen restriksjoner - tvert i mot så vil islam snart få helt frie tøyler! Ingen tør å si i mot islam eller sette foten ettertrykkelig ned på noe som helst område! Frykt & terror har alltid vært islams sterkeste våpen! Det det tok over 500 år med krig sist gang de ble fordrevet fra Europa! Og denne gangen vil det bli mye verre for nå er det millioner på millioner av disiplene her - og de kommer flommende inn fortløpende!


Det kan komme andre tider – derfor bør du huske navnene på disse politikerne.


------------------------------------------------------------------------------------


Feminismen – den nye landeplagen


Publisert 4. juni 2021


I Aftenposten den 2. juni kan en lese at nasjonal kunst blir innkjøpt bak lukkedører. En nasjonal komité (Nasjonalmuseets innkjøpskomité) har makt til å definere hvilken kunst som speiler vår samtid – og handler for ca. 30 millioner i året. Men Nasjonalmuseet har bestemt at referatene fra møtene i komiteen skal holdes hemmelig. Hemmeligholdet har møtt sterk kritikk – og ser man etter finner man at 10 av de 12 komitémedlemmene er kvinner. Dette er ikke noe enestående tilfelle – i de aller fleste oppslag i media om feil og mangler i politikken og det offentlige, står det feministiske kvinner bak. Likevel fortsetter kampen for flere kvinner i styre og stell, spesielt innenfor kulturområdet – forstå det den som kan.


------------------------------------------------------------------------------------


Nå er det slutt på «lensmann»


Publisert 21. mai 2021


Regjeringen bruker sin tid på litt av hvert. Nå har man besluttet å endre tittelen «lensmann» til det kjønnsnøytrale «politistasjonssjef».

Media forteller om saken, og opplyser at regjeringen i tillegg vil erstatte begrepene «lensmannsdistrikt» og «lensmannskontor» med henholdsvis «politistasjonsdistrikt» og «politistasjon».

– Lensmannstittelen har en lang historie i det norske samfunnet. Stortingets beslutning om kjønnsnøytrale titler har imidlertid gjort det nødvendig å finne et nytt navn på denne funksjonen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Politikerne er primært blitt misjonærer for en global identitets-politisk religion, og bare sekundært opptatt av løse praktiske oppgaver som vedrører landets økonomi, lov og orden og sikkerhet. Ord, trosbekjennelser og heksejakt på kjettere er blitt viktigere enn handling. Verdireligiøs posering i det nye norske teokratiet er blitt langt viktigere enn praktiske handlinger og befolkningens allmenne velvære.


Kanskje det er for mange kvinner både i politikken og politiet.


------------------------------------------------------------------------------------


Mitt syn på muslimer


Publisert 15. mai 2021


Det hadde vært moro å vite hva som skal være det riktige inntrykket av muslimer. Etter å ha vært jevnlig i muslimske land fra 70 tallet og opp til nå så er jeg garantert overbevist om at mitt syn på muslimer er ganske så forskjellig fra det inntrykket de muslimske fanklubbene her i landet mener jeg bør ha.

------------------------------------------------------------------------------------


Kvinnedominert


Publisert 8. mai 2021


Bokhandlerkjeden Ark er en kommersiell aktør. Men de har ikke villet uttale seg om kjønnssammensetningen av juryen til Arks barnebokpris. Som forlagsredaktør i 16 år og vet jeg godt at litteraturbransjen for barn og ungdom er kritthvit og kvinnedominert. Jeg tror ikke juryen til Ark er noe unntak.

At det er så få mannlige redaktører og markedsansvarlige i forlag og bokhandel og at formidlere i bibliotek og skole for det meste er kvinner, spiller naturligvis inn på hvilke typer bøker som utgis, satses på i bokhandelen og som formidles til barna. Det ville vært naivt å tro noe annet

Av 14 prisnominasjoner til Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris er 13 kvinner mot en mann. Fire av fire nominerte til Brageprisen for barnebøker er kvinner, fem av fem nominerte til Arks barnebokpris er kvinner

Gutter ønsker å lese om gutter, og det burde ikke skape debatt. Unge menn fortjener mannlige forbilder i tillegg til bøker som utfordrer dem på etnisitet, legning og verdier. Hvis litteraturen ikke oppleves relevant, forsvinner gutter som lesere. Jeg ser at det er en utfordring for en bransje med få menn å forstå hva vil gutta lese. Men om bokhandelen ikke ser verdien av gutter som målgruppe, er jeg bekymret for fremtiden.


------------------------------------------------------------------------------------Kvinners indirekte kostnader


Publisert 2. mai 2021


Mens menn blir hatet og foraktet av det offentlige har venstresiden sydd puter under armene på "ofrene" (les: kvinner), simpelthen fordi de er født som kvinner. De er altså født med en "skavank", og sånn er det bare (og stakkars den som våger å si noe annet offentlig!). Mens kvinner i dag - i reelle tall - er vinnerne, blir de fortsatt fremstilt som taperne. Og på den måten kan de altså melke systemet for alt det er verdt.


I tillegg kommer alle indirekte kostnader som kvinner påfører oss alle. Hvem er det som promoterer "sinnsyk kunst"? Hvem er det som har stemt frem innvandring fra primitive kulturer, folk som med nødvendighet ikke kan bidra i et moderne samfunn, og dermed går rett inn i trygdesystemet? Hvem er det som heier frem muslimsk voldskultur? Hvem er det som har stemt frem velferdsgoder som ikke er bærekraftig, og påfører samfunnet kostnader så enorme, at regningen må sendes til fremtidige generasjoner?


På en måte var det bedre før, da kvinnen var økonomisk avhengig av mannen. Da var hennes driftskostnader synlige – det er de ikke i dag.

------------------------------------------------------------------------------------


Står på barrikadene


Publisert 27. april 2021


Kristendommen i middelalderen var sannelig ikke mye å skryte av. Bare les om hva de forskjellige pavene har holdt på med - og kirka var virkelig med på å kue småfolk.
Men hva med kirka i dag? Ingen står mer på barrikadene for å bukke muslimene inn i Norge enn det Den Norske Kirken - med sitt bispekollegium i spissen - gjør.

Men å tro at islam skal forandre seg tror jeg blir som å tro på julenissen. De har allerede 1400 år på baken og så langt har ingenting skjedd.


-----------------------------------------------------------------------


Feminister - og innvandrere


Publisert 22. april 2021


Trøndelag politidistrikt har diskriminert en mann av afrikansk opprinnelse fordi han har blitt stoppet i flere trafikkontroller, mener Diskriminerings-nemnda. Dette til tross for at operativt personell sier at det i ett av tilfellene er loggført at mannen ble stoppet som følge av registrering i etterretningsregistret, i to andre tilfeller er mannens kjøreadferd loggført, og i flere øvrige tilfeller handler det om rutinemessige kontroller nattestid i områder med mye kriminalitet. Men Diskrimineringsnemnda fattet følgende vedtak: Trøndelag politidistrikt diskriminerer A på grunn av etnisitet.

Velkommen til den nye tiden kan man si. I Diskrimineringsnemnda er 67 prosent kvinner og to andre er innvandrere. Lederen for sekretariatet er Ashan Nishantha (f. 1977). Det virker som om feminister og innvandrere finner hverandre oftere og oftere.

------------------------------------------------------------------------------------


Europa trenger islam?


Publisert 17. april 2021


Ifølge den egyptisk-tyske statsviteren Hamed Abdel-Samad har nå 75 % av skoleelevene i Frankfurt innvandrerbakgrunn. Muslimene utgjør en stor del av disse. Er det virkelig ingen ansvarlige i landet som forstår hva det betyr? Hvordan ser tyske storbyer ut om femten år, når disse barna blir voksne?

I det kommende kaoset vil nok mange kunne overtales til å tro at islam er løsningen, at brutale straffesystem, og at vi må oppgi vår frihet og la oss lede av islamske skriftlærde er fremtiden. Andre vil rope på en sterk mann. Fortjener vi ikke bedre kanskje?


-----------------------------------------------------------------------


Jobb nr. 1 – Riksrett!


Publisert 13. april 2021


Det er mange som skriver i media og ikke minst i kommentarfeltene i alternative media om innvandringen - og om hvem som har skylda for de negative og farlige konsekvensene av den. Mange mener at det er politikerne som i hovedsak er ansvarlig for dette. Men det hjelper lite å klage og kyte på politikerne, hvis man ikke aktivt går inn for å endre det man ikke ønsker skal få utvikle seg. Det eneste som kan sette en stopper for innvandringen, er å stille de ansvarlige politikerne for riksrett, intet annet. Alt annet er bare prat. Dette må være jobb nr. 1. Lovgrunnlaget finner du på internettsiden Riksrett.no. Blir du med?


------------------------------------------------------------------------------------


ABBs motiver


Publisert 9. april 2021


Ingen oppegående mennesker legitimerer Behring Breiviks (ABB) handlinger, men hans motiv for å gjøre dette, nemlig den omseggripende, skadelige innvandringen, er det aldri tatt et oppgjør med. Da ABB ble kjent tilregnelig etter at den politiske eliten (les AP), fikk byttet ut fagpersonene som skulle finne ut om ABB var ved sine fulle fem, var bare en farse. AP ville dømme denne mannen til evig fengsel. Hvis han hadde blitt vurdert som utilregnelig hadde ikke AP fått hevn mot ABB og de kunne ikke brukt denne terroraksjonen til å klandre høyresiden!
Når ABBs reelle motiver med hensyn på innvandring ikke ble nevnt med et eneste ord, eller tatt et oppgjør med, er dette et hån mot land og folk. Det er ikke noe rart at folk snur AP og AUF ryggen - når de ønsker å feire de fatale konsekvensene av sin egen innvandringspolitikk.


------------------------------------------------------------------------------------


Politikerne – og fete lønninger


Publisert 3. april 2021


I april i fjor nedsatte Stortingets presidentskap et utvalg av hovedsakelig tidligere og nåværende politikere: De skulle utrede felles prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer.

Utvalget var for det meste enig i konklusjonene: «Et flertall i utvalget mener at ordningen med lønnskommisjon samlet sett har fungert etter hensikten. Ordningen bidrar til økt legitimitet og tillit, samtidig som den ikke er til hinder for en åpen og nødvendig debatt om godtgjørelsene både i Stortinget og i samfunnet ellers», heter det i rapporten.

Når stortingsrepresentanter er blant de fem prosentene med høyest inntekt i landet, sender det et veldig dårlig og feil signal til folk. Det reflekterer ikke den virkeligheten folk flest er i.


------------------------------------------------------------------------------------


Gjør Norge til et bedre land


Publisert 30. mars 2021


NRK mistet i fjor hele seks prosent av seermassen sin, og har nå under 40 prosent av tv-markedet i Norge. Kan jo da være at de har blitt litt bekymret for sin egen fremtid. Det er ikke greit at NRK for det meste ikke vil fortelle hva over 300.000 muslimer betyr for Norge. Mange orker ikke å se propagandaen deres.

Likevel er det mulig at de to håndhilsesakene - også den med statsministeren og hennes to medløpere - tar såpass mye oppmerksomhet fra de virkelig store sakene med den massive kvinneundertrykkelsen, homohatet etc. at NRK godt kan tillate seg å skrive noe om håndhilsning.


Uansett; legg ned NRK og gjør Norge til et bedre land å leve i.


------------------------------------------------------------------------------------


Hva nordmenn er


Publisert 25. mars 2021


Det er vel ikke uten grunn at innvandrere svirrer rundt og later som de ikke vet hva norsk er, og påstår at alle kan være nordmenn - det betyr jo at de ikke anerkjenner eller aksepterer nordmenns eksistens, det er ikke spesielt mer komplisert enn det. 

Det har vært fullt kjør i full offentlighet i det siste, og uten blygsel driver man og forsøker å regelrett viske ut nordmenn gjennom å redefinere eller underminere hva nordmenn er og hva som er norsk - og med det også undergraver og destruerer nordmenns rettigheter som ett folk og som en unik kultur. Hvis alle er nordmenn, hvem er nordmenn da? Hvis alle fremmede kulturer er norske, hva er da norsk?

Dette er debattene vi aldri har hatt, noen bare tok seg til rette uten hensyn til andre og uten at de har noen legitimitet eller autoritet til å forvalte våre menneskerettigheter etter eget forgodtbefinnende. At man i tillegg har drevet med regelrette hatkampanjer og stigmatisering av andre i flere tiår - er bare prikken over i-en.


------------------------------------------------------------------------------------


En far og en mor


Publisert 20. mars 2021


Feminisme har med overflod å gjøre. Våre forfedre måtte kjempe for det daglige brød! De var ikke opptatt av ekstrem feminisme, abort, og kunstig befruktning. Men de skapte noe, i stedet for å ødelegge!

Det er totalt feil å tro at man har en rett til barn. Fra naturens side får de fleste barn, andre ikke; og barn kan bare bli til av mann og kvinne. Derfor er jeg også imot at homoseksuelle skal kunne adoptere eller på annen måte skaffe seg barn. Igjen: dette er en problemstilling som ikke var aktuell i samfunn som måtte kjempe.

Det er best for barn at de har en far og en mor, dette er naturens vilje. Og det er på høy tid at de som står på krava begynner å tenke på de vordende barna: Hva er best for dem?


--------------------------------------------------------------------------------Migrantkvote ved offentlige ansettelser


Publisert 15. mars 2021


I Tyskland planlegger i januar 2021 delstatsregjeringen i Berlin å innføre kvotering av personer med migrasjonsbakgrunn ved ansettelser i offentlige stillinger, viser et lovforslag utarbeidet av regjeringsapparatet.

I henhold til dokumentet skal migrantkvoten settes til 35 prosent, som er andelen av personer med migrasjonsbakgrunn i den tyske hovedstaden. Forslaget er en del av en ny lov om samfunnsdeltagelse og integrering,

Lovforslaget er det første i sitt slag i Tyskland. Ved offentlige ansettelser i Berlin skal migrasjonsbakgrunn heretter regnes som et pluss slik det allerede gjøres med funksjonshemmede og kvinner.


Kanskje noe å tenke på for den norske regjering?


--------------------------------------------------------------------


Livsforhold som gjelder i Norge


Publisert 10. mars 2021


Det må da være svært få mennesker i dette landet som hater muslimer, man hater ikke folk som man ikke har noen sosial omgang med.

Men, mange ønsker ikke muslimer i landet fordi de forfekter en menneske- og samfunns-ideologi som, hvis den får fotfeste i Norge, kan forstyrre eller ødelegge det demokratiske og sosialt harmoniske samfunn som vi har i landet. Det kan ikke være mange nordmenn som ønsker seg et samfunn tilsvarende de land der den muslimske samfunnsorden er dominerende.

Våre politikere burde kunne forstå at det å uttrykke ønske om at "muslimisme" og deres tilhenger er uønsket i Norge, er ikke ensbetydende med at man hater disse menneskene.
Dersom muslimer, i likhet med alle andre innvandrede utlendinger, hadde tilpasset seg det norske samfunn med god vilje og med respekt for de livsforhold som gjelder i Norge, da hadde vi ikke hatt noen "muslim-debatt"


-----------------------------------------------------------------------


Dette hatet til menn


Publisert 5. mars 2021


Forslaget om i barneloven å innføre begrepet fødeforelder (i stedet for mor) har vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet.

Det er merkelig hvordan alle slike nyord har en tendens til å gå utover "mann"-titler. "Pussig" nok er vel jordmor en av de få titlene som kan regne med å beholde sitt opprinnelige uttrykk. Utslettelsen spiller godt på lag med "verdier" som mannshat, hat mot autoriteter og rettighetstenkningen som også er på steroider....

Ja hvordan kan dette ha seg? Dette hatet til menn? Og i særdeleshet hvite heteroseksuelle menn? Hva er det som utløser dette hatet? Trump som et ypperlig eksempel, hvor hatet nærmet seg galskap? Vi trenger ikke gå lenger enn til vår egen lille andedam for å finne svaret, vi hvite heteroseksuelle menn er patriotiske og kjenner lojalitet, egenskaper som provoserer hinsides selvkontrollen, nettopp også grunnen til dette merkelige fenomenet hvor feminister og islamister finner hverandre, sosialister og globalister, hvordan kan dette ha seg? De hater alle sammen nettopp lojalitet og patriotisme fordi det står i veien for deres ideer om hvordan vi skal organiseres


-----------------------------------------------------------------------


Kvinner - og reproduktiv helse


Publisert 28. februar 2021


Kvinner i Russland er i dag utestengt fra 456 yrker, som anses å være fysisk krevende eller skadelige for reproduktiv helse.

Listen over yrker som har forbud mot eller sterke begrensninger for kvinner, stammer fra Sovjetunionen, og ble innført i 1974 for å ivareta kvinners sikkerhet og reproduktive helse.

Gjennom hele Sovjetunionens levetid var befolkningstallet et sentralt tema som følge av demografiske kriser som hungersnød, krig og politisk terror. Kvinner ble dermed ansett som viktigere for fødselsratene enn som arbeidskraft i utsatte yrker. Nå er forbudslisten moden for gjennomgang, ifølge Russlands arbeidsdepartement, som har fremmet forslag om å kutte antallet forbud fra 456 til rundt 98. Regelendringen forventes å tre i kraft 1. januar 2021.


Russlands offentlige sektor domineres i dag av kvinner, hvor de utgjør over to tredjedeler av alle ansatte. I vesten føder kvinner færre barn enn hva som kreves for å opprettholde befolkningen, samtidig presser politikerne unge kvinner inn i militæret slik at de kan drepes i krig og konflikt, samt at de holder åpne grensene for kolonisering av fremmede kulturer som nekter å la seg integrere.


Man kan spørre seg hvem som var mest intelligent; sovjets strateger eller feministsosialistene i vesten?


-----------------------------------------------------------------------Å fremme legal innvandring


Publisert 23. februar 2021


Visste du at daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug – nå påtroppende FrP-leder – var aktivt med på prosessen som førte frem til at Norge sluttet seg til FNs migrasjonsavtale? Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM). Dette fremgår av et referat fra møtene i tilknytning til FNs generalforsamling. Mange er rystet over at Sylvi Listhaug var med på å heie frem FN-pakten.

FN-pakten setter flyktninger og innvandrere i samme bås og bidrar til å fremme legal innvandring. På et toppmøte i forbindelse med generalforsamlingen i 2016 var flukt og innvandring blant hovedsakene, opplyste regjeringen på sin hjemmeside etter møtene i generalforsamlingen.

Statsminister Erna Solberg, daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og ambassadør Geir O. Pedersen representerte Norge under toppmøtet om flukt og migrasjon. Som forventet vedtok møtet ved akklamasjon slutterklæringen med de to vedleggene – et rammeverk for å håndtere flyktningkriser og et veikart om migranter.


------------------------------------------------------------------------------------Feminismens jerngrep


Publisert 19. februar 2021


Oppegård Avis har siden slutten av oktober jobbet med saken om den topptunge organisasjonen i Nordre Follo, som ledes i dag av en rådmann og åtte kommunalsjefer. Disse utgjør Nordre Follos øverste administrative ledelse.

Det politiske og administrative bildet ser ut som følgende:

Ordfører: Hanne Opdan

Rådmann: Jane Short Aurlien

  1. Kommunalsjef for samfunn og bærekraft: Monica Lysebo
  2. Kommunalsjef for eiendom og bydrift: Liv Karin Sørli
  3. Kommunalsjef for arbeid og inkludering: Lene Jahren
  4. Kommunalsjef for helse og mestring: Marit J. R. Kronborg
  5. Kommunalsjef for oppvekst og læring: Sten Tore Svennes
  6. Kommunalsjef for kultur og samskaping: Anne Melsom
  7. Kommunalsjef for økonomi og organisasjon: Ellen Wibe
  8. Kommunalsjef for digitalisering og innovasjon: Sten Egil Drevdal

På landsbasis er 60 % av lederne i kommunene kvinner. men i Nordre Follo består 80 % av den politiske og administrative ledelse av kvinner. Til tross for at alle disse har millionlønn, har det kommet inn mange klager på den nye kommunen – og avgiftene og innvandringen fyker i været. På kjøpesentrene i kommunen ser man at innvandringen har tatt overhånd. Kan det bli for mye feminisme?


-----------------------------------------------------------------------


Bekymret for netthets


Publisert 15. februar 2021


Den som gir hat, trusler og trakassering en kanal bør ikke lenger kunne gjøre dette uten konsekvenser. Jeg foreslår at regjeringen setter ned en kommisjon, for å utarbeide en handlingsplan for å håndtere slike ytringer skriver Kjetil Ermesjø, lokalpolitiker og listekandidat for Ålesund Arbeiderparti. - Det er på tide å sørge for at disse foraene nå blir grundig moderert, med lav toleransegrense for personangrep, hets, trusler eller trakassering.

Jeg foreslår at regjeringen setter ned en kommisjon, for å utarbeide en handlingsplan for å håndtere slike ytringer. Ingen kan være i tvil om behovet for å endre kursen på den utviklingen vi opplever, om vi skal få bukt med problemet. Jeg foreslår «Sosiale Medier-kommisjonen» Eller «SosMed-kommisjonen».


Det som truer Norge, er angrep på ytringsfriheten, som dette Ap-innlegget er et eksempel på.


-----------------------------------------------------------------------Kvinner – og fremtiden


Publisert 10. februar 2021


Kvinner i Russland er i dag utestengt fra yrke som anses å være fysisk hardt eller skadelige for reproduktiv helse.

Men Sovjetunionen har noe rett, det å bli gravid og føde barn er risikabelt og tungt i seg selv. Og klarer ikke et samfunn reprodusere seg selv, så er den kulturen og samfunnet faktisk døende. Inter mindre.
Faktisk er et av de viktigste oppgavene til ethvert samfunn og enhver kultur å klare skape gode forhold for det å få barn. For barn er fremtiden. Uten barn dør samfunnet. Da hjelper det ikke hvor fantastisk samfunnet ellers er.

Selv IS forsto dette primære i enhver samfunnsoppbygging. Det hadde ikke hjulpet det spøtt uansett hvor mange «vantro» IS-mennene hadde hogd hue av og hvor mye land deres «kalifat» hadde kriget seg til, om de ikke samtidig tok med seg sine IS-kjerringer og masseproduserte barn i raskt tempo. For det var barna deres som skulle utgjøre ryggraden i dette nye «paradiset». Uten IS-kjerringer til slik masseproduksjon, heller intet IS-kalifat. IS -kvinnene hadde derfor noe av den viktigste oppgaven i hele prosjektet; kun de kunne gjøre IS som «kalifat» levende i fremtiden.

Kanskje ikke det morsomste eksemplet. Men poenget er at uten kvinner til å føde nok barn har vi heller intet levedyktig samfunn for fremtiden. På godt og vondt. 


------------------------------------------------------------------------------------Stikker hodet i sanden


Publisert 31. januar 2021


Forestillingen om at man helhjertet sympatiserer med vår samfunnsorden og vestlig verdisett, samtidig som man er muslim, faller på sin egen urimelighet, ettersom islams krav om underkastelse under islamsk orden, er absolutt. Men uansett om en "moderat" versjon av islam skulle kunne finnes, hvem vil våge å spekulere i at den versjonen vinner frem den dag demografien ligger til rette for muslimsk maktovertakelse? Finnes en muslimsk stat på denne jord, som praktiserer "moderat" islam, dvs. basert på vestlig frihet og rettsorden? Enhver borger som tror at dette går seg til, stikker hodet i sanden. Våre politiske ledere vet garantert bedre; de styrer målrettet mot konservativt islams maktovertakelse. Men imens passer det jo bra å kaste befolkningen blår i øynene ved å omtale IS som en terrororganisasjon, og diskutere på lissom hvorvidt man skal slippe IS-krigere inn i Norge.


------------------------------------------------------------------------------------


Tornerose-søvn


Publisert 26. januar 2021


Muslimene lærer våre politikere, journalister - og resten av våre landsmenn - at islam er toleransen, likestillingens og sannhetens religion. Men alle som ikke har fått kortslutning og blitt blinde, lar seg selvfølgelig ikke forlede av sånt prat – for det vi er vitne til blant muslimene i hele den muslimske verden, er det stikk motsatte.


Det er meget interessant at vi nå får bekreftet av objektive journalister og pedagoger at det muslimene fremfører er blank løgn. Det dypt tragiske er at altfor mange naive nordmenn inkl. politikerne og journalistene, har dratt ned rullgardinen og tror på løgnen. Det er livredde for at "gode" muslimer trekker frem "Islamofobi- og muslimhatkortet" hvis de skulle finne på å kritisere islam. Dermed er dette en tapt sak. I humanismens og demokratiets høyborg vet muslimene at de kan tillate seg det meste, også å lære opp sine barn på "søndagsskolen" i moskeene å forakte vestlige verdier osv., osv.


Hvor lenge vil politikernes behagelige Tornerose-søvn vare?


------------------------------------------------------------------------------------


Koranskoler i Norge


Publisert 22. januar 2021


Det er umulig ikke å la tankene gå til norske koranskoler - som de Erdogan-moskeen nå er i gang med å reise i Stavanger sentrum, der imamene er sendt fra Tyrkia ved det statlige direktoratet for religiøse anliggender. Tror Regjeringen Solberg og Stavangers lokale politikere at undervisningsmaterialet i en moské som dette avviker fra Erdogans tyrkiske nasjonalisme og islamistiske menneskesyn? 

Men det er kristne i Norge som er (igjen) i fokus. Vi «hater» visstnok en (hel) religiøs gruppe. Verden er snudd på hodet, bevist gjennom siste dagers offentlig gjørmebryting grunnet et antakelig tungt psykiatrisk tilfelle av en ung nordmann som tok seg inn i en moské med skytevåpen.

Og da er det vanskelig ikke å minne om hvor hatet trives ualminnelig godt, her i Oslo fra moskeen i Urtegata. Men snakke om realiteter, nei takk. Eller hva sier medienes ideologiske førere og politisk ledelse etter å ha solt seg i glansen av hverandre en uke til ende i Arendal?


------------------------------------------------------------------------------------


Krav om representasjon


Publisert 17. januar 2021


Den nye Koronakommisjonen skal granske informasjonen om covid-19 til landets innbyggere. Et punkt i mandatet er «Kommunikasjon og informasjon til befolkningen, og befolkningens adferd og respons».

Men kommisjonen er uten medlemmer med minoritetsbakgrunn. - Bruk oss! Vi kjenner kulturen i ulike minoritetsmiljøer. Vi vet hvordan man skal kommunisere slik at det blir forstått, sier Samina Tagge. Hun er leder for en gruppe frivillige ressurspersoner med minoritetsbakgrunn som har dannet et eget utvalg: Minoritetsutvalget. Tagge mener det er på høy tid at sånne som henne i større grad slipper til med sin kompetanse på språk og kultur for å få ut livsviktig informasjon om covid-19 til innvandrere.

Dette dokumenterer igjen at parallellsamfunnene i større og større grad begynner å stille krav til innflytelse i det norske samfunnet.  Dette er uansvarlig


Publisert 11. januar 2021


I Oslo utgjør allerede andelen innvandrere mer enn 1/3 av befolkningen. Tilsvarende gjelder bl.a. Drammen, og i flere andre byer og tettsteder skjer tilsvarende utvikling. Som media skrev tidligere er nå 42% av alle nyfødte i Oslo barn av innvandrerforeldre. Prognosen er at i 2025 vil andelen være over 50% og i 2035 over 60%!

Likevel mener mange politikere at Norge skal fortsette ufortrødent, i det uendelige - uansett konsekvenser, kan det virke som - med fortsatt fremmedkulturell masseinnvandring. Det er asylanter, kvoteflyktninger, familiegjenforeninger og henteekteskap m.m. i en endeløs strøm, som aldri tar slutt. Dette er uansvarlig.Trekk i nødbremsen


Publisert 3. januar 2021


Statistisk Sentralbyrå (SSB) opplyser at antallet stemmeberettigede ved kommunevalget i 2019 var på 4,2 millioner, opp fra nærmere 3,8 millioner i 2011. Det er rundt 400 000 nye stemmeberettigede på bare åtte år, og innvandring står for tre fjerdedeler av denne økningen.

Av alle stemmeberettigede i 2019 utgjorde norske statsborgere med innvandrerbakgrunn 293 500 – opp fra 181 800 i 2011. Utenlandske statsborgere utgjorde 388 900, opp fra 207 000 i 2011. Til sammen utgjør disse to gruppene hele 682 400 av landets 4,2 millioner stemme-berettigede. For bare 8 år siden utgjorde de samme gruppene 388 800 av landets stemmeberettigede.

Der disse to gruppene utgjorde 10,2 prosent av alle stemmeberettigede i 2011, utgjorde de i 2019 16,2 prosent. Det er en formidabel økning, men disse oppsiktsvekkende forholdene er ikke en gang nevnt i de etablerte mediene. Hvor skal det ende er det mange som spør.Kvinner i gatebildet


Publisert 30. desember 2020


Det er nå områder i vårt land hvor kvinner ikke lenger kan gå, uttalte den franske kvinnerettsministeren Pascale Boistard i 2016 - etter at TV-stasjonen France 2 hadde dokumentert hvordan kvinner er i ferd med å forsvinne fra gatebildet i innvandrertette områder - og hvordan innvandrermenn med bakgrunn fra R3-land sakte, men sikkert overtar det offentlige rom. De avviser kvinner på kaféer og gjør deres alminnelige ferdsel i gatene ubehagelig.


I forstedene vokser innvandrermennenes diktatur, skrev den svenske vänsterpartisten Amineh Kakabaveh i 2015, og fortsatte. – Klimaet i svenske forsteder blir stadig mer kvinnefiendtlig. Kvinner er ikke lenger velkomne på en del kaféer. Enkelte steder kan ikke unge jenter vise seg ute etter middagstid og kvinner kan ikke lenger kle seg som de vil.


Så dermed vet vi hva vi har i vente her i landet - om kort tid.Programmert


Publisert 21. desember 2020

Av Anders Jensen


Kristne verdier gjør kristenfolket veldig sårbare, spesielt når de lever der islam rår. Nå er ikke Jøder kristne, men basisverdiene er nokså like. Jøder og demokrati fungerer utmerket, det er Israel et bevis på, men når man er omringet av islam blir det åpenbart nødvendig å gå på akkord med ideelle verdier om man skal overleve.

Vi er ikke der, men vi bør ta grep nå for ikke å komme dit. Etter mitt syn, bør skolen være arenaen for å informere den oppvoksende slekt om forskjellene mellom islam og kristendom. Trolig vil muslimer protestere, men det må de tåle om de skal bo her i landet. Trakassering av muslimer på grunn av troen, må dog ikke forekomme. Bortsett fra noen meget få konvertitter er de jo muslimer rett og slett fordi de er programmert fra fødselen av.Fremmedkulturell innvandring


Publisert 16. desember 2020

Av Harald Johnsen


Andel personer med innvandrerbakgrunn i Tyskland ligger nå på 25,5 prosent. I Norge har i underkant av 20 % innvandrerbakgrunn – i Oslo har i overkant 30 % innvandrerbakgrunn.

Dette er en alarmerende utvikling - man kan bare lure på hvordan Europa vil være om et tiår eller to. For ikke å snakke om en generasjon eller to. Hva slags samfunn vil våre barn og etterkommere være nødt til å forholde seg til, og leve i, pga. uansvarlig asyl- og innvandringspolitikk? For dette er jo utvilsomt resultatet av en radikal og uansvarlig asyl- og innvandringspolitikk, der politikerne nekter kategorisk å drive konsekvenstenkning, eller diskutere konsekvenser.

Også i Norge er det mange politikere som tar til orde for kontinuerlig fremmedkulturell masseinnvandring og -migrasjon, endeløst – uten noensinne å skulle stoppe – uansett konsekvenser, kan det virke som.

42 % av alle nyfødte i Oslo nå barn av innvandrerforeldre. Prognosen er at i 2025 vil andelen være over 50 % og i 2035 over 60.

Over 1/3 av befolkningen i Oslo er per i dag innvandrere. Når er det nok? Når andelen er over 50 %, som i Antwerpen; 80 %? Fins det noen grense? Hva mener politikerne? Skal laizzes faire-politikken, uten antydning til konsekvenstenkning, bare fortsette og fortsette i det uendelige?


Merk deg navnene - la ikke disse politikerne bli glemt.Kulturer på kollisjonskurs


Publisert 12. desember 2020


Når 30 – 50 % av landets befolkning er skeptiske/kritiske til muslimer - som utgjør 20 – 30 % av befolkningen - er det da landets opprinnelige innbyggere som bør endre sine verdier, eller de frivillig innflyttede?


Det siste århundret har det vært mange negative holdninger til kristendommen. Dette har medført debatt og kritikk, og omsider kristendommens fall. Ingen har kalt kritikerne "kristofobe". Både kristendom og islam er overtro - milliarder av mennesker har brukt betydelige deler av sitt liv på troen, uten å komme opp med et fnugg av bevis. Det merkverdige er at hvis jeg tror på et spøkelse i veggen og lar dette styre mitt liv, da er jeg sinnssyk. Men hvis jeg tror på en fiktiv allah eller gud, og lar en 1400 år gammel skrift styre livet mitt, da kan jeg påberope meg beskyttelse mot kritikk og statsstøtte!


Dette handler ikke bare om religion, men også om kulturer på kollisjonskurs i grunnleggende verdispørsmål. Islam vil helst ikke endre seg. Det i seg selv er skremmende, fordi deres gud har rett i deres øyne. Å påberope islamofobi vitner om islams fanatisme. Å påberope noe som forbindes med psykiatrisk diagnose ("islamofobi") hos ens kritikere - forteller meget om en selv.Religion foran demokrati


Publisert 7. desember 2020


I juni i 2019 banket et enstemmig statsråd gjennom en proposisjon om Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven), som ble sendt over til Stortinget for votering. I proposisjonen fra Barne- og familiedepartementet kommer følgende frem: prinsipielt skal det ikke kreves at «det enkelte tros- og livssynssamfunnet positivt understøtter eller fremmer slike demokratiske verdier som vårt samfunn bygger på, som vilkår for tilskudd». Altså er det fritt frem for totalitær salafisme – dertil offentlig finansiert. Dette er utvilsomt en gavepakke til moské-Norge.Husk hva de har gjort!


Publisert 1. desember 2020


Demokrater, og folk innad i det republikanske partiet som ikke støtter Trump, har allerede begynt å skremme dem som har støttet den amerikanske presidenten. Den omstridte politikeren og kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez oppfordrer folk til å dokumentere og skrive ned navn på dem som støtter Trump slik at de kan bli holdt ansvarlig i fremtiden. – Vi må aldri glemme de som fremmet Trump-agendaen, står det videre

Slik burde vi også tenke i Norge om dem som politisk, forvaltningsmessig og personlig har opptrådt som landssvikere når det gjelder innvandring og islamisering. Noen av disse er nevnt på internettsidene Riksrett.no, Landssviker.no og Landssvikoppgjoer.no. Kollaborasjonen.no er også et godt tips. La dem ikke bli glemt når det politiske, juridiske og økonomiske regnskapet skal gjøres opp en gang i fremtiden.Må ta hatet på alvor


Publisert 24. november 2020


Stortinget må sørge for at samfunnet har reell kompetanse om hva det faktisk innebærer å være muslim skriver Sarah Zahid, jusstudent og leder av Mino.Jur (minoritetsjurister) ved Universitetet i Bergen.

Hun vil at politikerne skal ta tak i det økende muslimhatet fremfor å skyve problemene under teppet. - Fremfor å iverksette effektive tiltak for å bekjempe denne diskrimineringen, vil enkelte i maktapparatet forholde seg passive. Noen benekter til og med at problemet eksisterer, mener hun. - Selv er jeg født og oppvokst på Holmlia, er muslim og har pakistansk bakgrunn. Jeg har sett hvordan innvandring har vært positivt og nødvendig for Norge. Vi trenger mangfold, kulturelle impulser og arbeidskraft legger hun til.


Ja – det er visst mange i landet som er enig i at innvandringen er en berikelse for land og folk.Bruk din fornuft


Publisert 21. november 2020


Jeg alene kan ikke redde verden fra verken islams ekstremisme eller global oppvarming. Likevel, det jeg lille menneske kan foreta meg, er iallfall å ikke opptre falskt og feigt. Jeg skal derfor ikke ignorere og bare late som ingenting, snakke pent om religionsfrihet og respektere fremmedkulturer når jeg ser at islam og masseinnvandringen er i ferd med å destabilisere demokratiene og rettsstaten. Alene er vi ingenting, sammen står vi sterkere, det gjelder det meste i denne verden, og det er lite konstruktivt å diskutere hvem som har skyld i at isbreene forsvinner grunnet høyere temperaturer, iskremen du har smelter fort om du ikke spiser den. Ikke gjør som mannen som ville overraske kona med en iskrem da hun våknet om morgenen, han la den på nattbordet og da forstår de fleste hva som skjedde, det var bare papiret da hun våknet. Historien er sann, bruk din fornuft i alle sammenhenger og opptre redelig, ikke la det gå prestisje i saker som er viktige for oss alle.Man snur seg bort


Publisert 2. oktober 2020


En etnisk norsk mann i tidlig 20-årene, er siktet for drapsforsøk for skyteepisoden i moskeen i Bærum.

Nå er det uhyre sjelden at kristne er en trussel mot andre, men om vi allikevel snur det rundt og tenker oss at en muslim hadde tatt seg inn i en kirke og skutt mot en kirkegjenger og skadet en person. Hva hadde Erna gjort da? Noe aktivt? Tenker hun hadde trukket på skuldrene og sagt at nå må vi vente til politiet har gjort jobben sin. Det er denne enorme forskjellsbehandlingen som jeg tror irriterer de som er kritiske til islam.

I Norge, - og verden for øvrig, bagatelliseres og unnskyldes islamsk vold og undertrykkende menneskesyn. Man snur seg bort og vil ikke høre om det. Man endog tar aktivt del i å hindre meningsytringer mot denne voldelige religionen. Det internasjonale samfunn gjør det. Samtidig er man full av sympati dersom noe kan oppfattes som fornærmende for en muslim.
Framsnakkingen av en kultur som har et tankesett som er tusen år bak vår egen er påfallende. Det er beklagelig at høyreorienterte ikke skjønner at man må bruke silkehansker mot islam, hvis ikke så skader man sin egen kultur.Våre topp-politikere har ikke anelse


Publisert 25. august  2020


Det var klokt av Erna Solberg å vise støtte og sympati for muslimer etter terrorforsøket i Bærum, men å legitimere bokstavtro og ultrakonservative miljøer kan være farlig. Trenger virkelig Solberg og resten av regjeringen et kurs i hva de ulike islamske trossamfunnene står for og kjemper for? Det er ganske besynderlig at våre topp-politikere ikke har den fjerneste anelse om hva de ulike moskeer og trossamfunn står for og hva de vil iverksette i landet vårt. Hvorfor velger Erna Solberg og regjeringen å spesielt støtte ultrakonservative trossamfunn - som dyrker og vil fremheve verdier som står i direkte motstrid til grunnleggende norske verdier som ytringsfrihet og andre frihetsverdier, demokrati, likeverd og likestilling?Må tolerere hverandre


Publisert 4. august 2020


Kommentaren til Trine Skei Grande i en opphetet situasjon var god: "Alle parter må tolerere hverandre". Men hvor er muslimenes toleranse for det samfunnet de har tvunget seg på?
To eldre herrer fra Pakistan som ikke kunne norsk, ble fremstilt i media som helter og redningsmenn etter attentatet i Bærum. Hvorfor er de kommet til Norge? Når kom de? Er de kommet som besteforeldre i god tid før pensjonsalder? Når de har bodd i Norge i tre år, har de krav på folketrygdens minstepensjon. Er det den de venter på før retur til Pakistan? Media burde undersøke hva som skjuler seg bak fasaden.
Islam med sin motvilje mht. integrering i samfunnet, er en meget kostbar affære både økonomisk, kulturelt og sosialt.

Vi har ikke infrastruktur til mer enn 3 millioner mennesker i Norge.
Migrasjon av ikke integrerbare muslimer fører til at hele samfunnet kommer i ubalanse. Det er riktig at folk kan "tro det de vil", men vi trenger ikke betale for det. Spesielt ikke når vår egen kultur undergraves.Vi slår ring om vårt muslimske miljø


Publisert 28. mars 2020

Av Bjarne Nilsen


Statsminister Erna Solberg (H) sier vi må bekjempe muslimfiendtlige holdninger sammen. En søndag etter moskeattentatet er hun til stede under eid-feiringen på Thon Hotell i Sandvika. Statsministeren skal holde en tale under eidbønnen. Imamen skal holde en tale og det skal være en bønn, sier informasjonsansvarlig ved al-Noor Islamic Center, Waheed Ahmed.

I dag feirer muslimer over hele Norge Eid sammen med sine kjære. En feiring som mange har gledet seg til, men angrepet på moskeen i Bærum skaper frykt og uro. Hat og muslimfiendtlige holdninger må vi bekjempe sammen. Vi slår ring om vårt muslimske miljø når de går til bønn i dag, skriver Solberg på TwitterSer ikke lyst ut


Publisert 18. mars 2020

Av Martin Gundersen


Når man ser hvordan politikere og media reagerer på moskeattentatet i Sandvika, så ser det svært svart ut for det norske samfunn. For nå ser det ut som vi alle skal kaste oss ned for islam. For en makt disse muslimer har over oss. Kun fordi de gjemmer seg bak en religion, kan de ytre og dyrke de mest motbydelige holdninger til mennesker og Erna jubler. Vi skal ikke snakke om pedofili, steining av homofile, undertrykking av jenter og kvinner - og for gudsskyld, ikke angrip de menneskene som dyrker denne ideologien; muslimene. For de skal liksom ikke stå til ansvar for den ideologi de faktisk tilber. Så nei - det ser ikke lyst ut for fremtiden.Ola og Kari nordmann


Publisert 24. mars 2020

Av Bergljot Bringeland


I den senere tid har det i norsk språk foregått en betydningsinnsnevring av «mann» til å bli hovedordet for person av det maskuline kjønn.

Men kulturministeren burde oppmuntre til å bruke mann som kjønnsnøytralt ord. Det er «kar» som historisk har vært motstykket til «kvinne». «Mann» betyr tradisjonelt begge kjønn, slik som ordet «person» i teorien skal gjøre i dag. Mann = menneske/person av begge kjønn. Kvinne – kar. Dame – herre. Kjerring – kall

Mann betød menneske, og betyr det i mange sammenhenger i dag.

Det er når kvinner trer inn i arenaer vi tenker har vært forbeholdt «karer», at behovet for ny terminologi melder seg og at praksis virker enten rart eller kjønnsdiskriminerende.

Fylkesmann og sysselmann er vel etablert. Betegnelser som sykesøster og jordmor er i en annen liga, de viser til kjønn.

«Person» er i ferd med å bli det nye «mann». Hva er vitsen med det? La oss heller ta «mann» tilbake. Det er god kvinnesak. Vi er fortsatt Ola og Kari nordmann, vel?

La meg enn så lenge være en nordmann som lyder «alle mann på dekk» og forskrekkes av «mann over bord». Jeg vil være mann!Språkkrav er rasisme


Publisert 25. mars 2020

Av Martin Magnussen


Oslo kommune deler i mars 2020 ut skriftlig informasjon om coronaviruset på 14 språk – her skal det ikke mangle på service. Likevel viser det seg at mange av de som er blitt smittet nettopp bor i det tett befolkede parallellsamfunnet Grønland i Oslo.

Svenskene har tatt det et skritt lenger: Etter at det ble kjent at mange av de som døde av coronaviruset i Stockholm var somaliere, har SVT begynt å sende nyhetsrapporter på arabisk og engelsk. Da coronaviruset spredte seg til Sverige, var det ikke så mye informasjon på somali og mange mennesker levde som vanlig, sier Jihan Mohamed, styremedlem i Svensksomaliske legeforeningen. – Jeg vet ikke hvorfor Järva-området skiller seg ut når det gjelder avdøde i henhold til Covid-19, men mange bor trangt her. Flere generasjoner kan bo i samme leilighet, og det kan spille en rolle. Samtidig vet vi også at folkehelsen generelt er verre i slike utsatte områder, sier Mohamed.

Sverige er blitt et multikulturelt samfunn og innvandrere har fortsatt ikke lært seg språket. Sverige har i likhet med Norge gjennom årene vært veldig slappe med å kreve noe av innvandrerne. Noen har også sagt at språkkrav er rasisme. Nå kan det bli uante konsekvenser fordi de ikke kjenner språket.Flerkultur og demokrati


Publisert 17. februar 2020


Flerkultur og demokrati er uforenelig, og det på flere måter.

For det første har Norge to urbefolkninger som bare har et land som de ikke har bedt politikerne om å demontere. Innvandringspolitikken med massiv innvandring undergraver den nasjonale enheten og suvereniteten som det norske demokratiet var fundert på.

For det andre lar ikke islam og demokrati seg forene. Når vår statsminister ønsker å inkludere islam sier hun samtidig at demokratiet må ekskluderes.

Nettopp fordi flerkultur og islam ikke er forenelig ser vi nå at ytringsfriheten er under daglige angrep. Ikke minst beviser dette fremfor noe hvor riktig påstanden er: Islam og demokrati lar seg ikke forene.


Vanskelig å føle seg norsk


Publisert 20. februar 2020


Paul Thomas og Abdul-Razak Kuyini Alhassan, begge førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Sørøst-Norge skriver i februar 2020: Vanskelig å føle seg norsk. Vi som har forsket på ungdom med innvandrerbakgrunn (og selv har en slik bakgrunn), savner en diskusjon i offentligheten om tilhørighet. I underkant av 40 prosent av barn i grunnskolen i Oslo har minoritetsbakgrunn. Da er det merkelig at ordskiftet fortsatt domineres av kriminalitet, vold, tvangsekteskap og lignende. Minoritetsungdom har fortalt oss at det er vanskelig å føle seg norsk når storsamfunnet ikke er villig til å la dem høre til.

Det disse skriveglade innvandrerne ikke forstår er at minoritetsungdom som velger islam fremfor sekulære verdier, lukker dører. Prioriterer man hijab eller nikab over tilpasning og modernitet, setter man opp en fysisk og mental barriere mellom seg selv og storsamfunnet. Så enkelt er det faktisk. Men var ikke forutsetningen for asyl at de skulle reise tilbake til hjemlandet når det var trygt – dette gjelder vel også førsteamanuensiser i pedagogikk. Her har våre politikere sviktet totalt.En økende trend


Publisert 20. februar 2020


Paul Thomas og Abdul-Razak Kuyini Alhassan, begge førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Sørøst-Norge skriver i februar 2020: Vanskelig å føle seg norsk. Vi som har forsket på ungdom med innvandrerbakgrunn (og selv har en slik bakgrunn), savner en diskusjon i offentligheten om tilhørighet. I underkant av 40 prosent av barn i grunnskolen i Oslo har minoritetsbakgrunn. Da er det merkelig at ordskiftet fortsatt domineres av kriminalitet, vold, tvangsekteskap og lignende. Minoritetsungdom har fortalt oss at det er vanskelig å føle seg norsk når storsamfunnet ikke er villig til å la dem høre til.

Her ser man konturene av en økende trend – innvandrere klager på etniske nordmenn. Men ikke bare det – de anmelder dem også. Formann i Norsk Folkeparti ble bøtelagt fordi han mente at innvandrere og deres etterkommere burde repatrieres dvs. sendes tilbake til sine opphavlige hjemland. Høyesterett var enig i bøteleggelsen.Hedre de som bygde landet


Publisert 30. juli 2019


Den som er blitt sjokkert over den bisarre utviklingen vi ser i Vesten og spesielt i Sverige, der en kvinne i Malmø nylig ble nektet adgang til en buss fordi hun ifølge bussjåføren var for lettkledd, har virkelig ikke fulgt med i samfunnsutviklingen, eller har problemer med å forstå innlysende sammenhenger. 

Det er først og fremst våre egne som svikter sin egen kultur. Det er det som gjør det hele så nitrist. Gjennom generasjoners møysommelige arbeid, slit og forsakelse, ble Norge et av verdens beste land. Vi var en fredelig avkrok i verden som det var all mulig grunn til å være stolt av.

Den kulturen blir nå ikke holdt i hevd av våre egne. Det gir en kulturell retardasjon som snart gjør oss til det samme søppellandet som Sverige og andre land man helst ikke bør sammenligne seg med.

Skal man iverksette en annen kultur enn sin egen, må det i tilfelle være en høyere utviklet kultur, ikke en primitiv kultur som er preget av vold, rasisme, kjønnsapartheid og rasering av menneskerettighetene. Det er skammelig mange blant oss som ikke står opp for den arven våre forfedre og formødre ga oss.

Det er mangt man skal skamme seg over om dagen. Det snakkes om både flyskam og kjøttskam. Men mest av alt føler jeg skam over at så mange av mine landsmenn ikke er villige til å hedre de som bygde et av verdens beste land.Vinke farvel til vårt styresett


Publisert 4. mars 2020


Folk føler seg bare bundet av demokratiske valg når de har felles bånd til de fleste av de andre velgerne. Hvis andre velgeres erfaringer er fremmede for meg, og jeg ikke tror de bryr seg om mine følelser eller mine livsnødvendige interesser, har jeg ingen som helst grunn til å akseptere valgresultatet selv om jeg blir nedstemt med 100 mot én. Demokratiske valg fungerer vanligvis bare i befolkninger som har felles bånd fra før, med samme religiøse tro og nasjonale myter. De er et middel som kan løse uoverensstemmelser mellom folk som er enige om det grunnleggende i utgangspunktet.

Med andre ord kan vi med fordel vinke farvel til vårt styresett i det øyeblikk det multikulturelle eksperimentet har ferdigfragmentert staten Norge. Da vil vår form for demokrati ikke lenger fungerer, folk flest vil gi blaffen i både valg og lover, ytringsfriheten vil være fjernet i det godes navn, og vi vil måtte løse våre tvister på alternative måter. Landets ledere de siste par generasjoner har allerede gjennomført de første og grunnleggende skrittene på denne veien. Våre etterkommere kommer til å forbanne dem.