ARTIKLER 3

ARTIKLER 3
Moskeene - en politisk arena


Publisert 27. november 2022


Jonas Gahr Støre erkjente indirekte at islam er politisk og at muslimene har gjort moskeene til en politisk arena, da han som utenriksminister talte i en herværende moske. Det var fordi muslimene var fly forbannet over Norges utenrikspolitikk i forbindelse med karikaturtegningene. De kom med krav om endring.

Det var jo generøst av Allahs håndlangere å overlate deres talerstol til den godtroende og velmenende sosialdemokraten Gahr Støre, så han kunne få beroliget dem og dempet deres forferdelige illsinne. Men det er lite sympatisk av dem å komme med krav til norske politikere, når man tenker på at de representerer en totalitær og reaksjonær trosretning, som de fleste nordmenn føler avsky for.

Når muslimene åpner sine moskeer for ikke-troende, og gjør dem til en politisk arena også for vantro og kafirer, så er det selvfølgelig fordi dette gagner deres sak. Det bør Jonas Gahr Støre og andre vantro norske politikere tenke på.

Imamer som blander seg inn i norsk politikk og forkynner politiske budskap fra moskeenes talerstol – budskap som er på klar kollisjonskurs med våre verdier og vår kulturarv, burde for øvrig utvises omgående! Men dessverre har landet vår en konfliktsky, svak og feig statsminister. I likhet med politikere flest. Men Jonas prater og prater, og er flink til å prate. Det skal han ha!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kan kun lære av egne feil?


Publisert 14. november 2022


Mange mener at den liberale innvandringspolitikken som Sverige har ført - uavhengig av politisk farge - har en sammenheng med feminisme og at kvinnelige politikere, statsråder, samt kvinner i byråkratiske topp-stillinger og som samfunnskommentatorer m.m. har tilført svensk politikk myke verdier. Det er blitt mindre viktig å gi straff og mer viktig å «lære den kriminelle riktige verdier». Bare svensker er snille nok, vil de som kommer legge fra seg sin kultur og bli svensker. Det har ikke skjedd og Sverige har fått alle problemer knyttet til innvandret ørkenideologi. Istedenfor å erkjenne feil så roper de venstreliberale enda høyere. Det er så trist, men en sammenheng mellom kvinnelige lærere, byråkrater og politikere, er vanskelig å unngå å se. Mer omsorg og mindre straff. Sverige har gått for langt og utvikling kan ikke reverseres. Norske politikere kan lære av Sverige, men våre politikere – viser det seg - kan kun lære av egne feil - ikke av andres feil. Alt må være selvopplevd. Det er som den pre-pubertale tenåringen som absolutt ikke vil ta til seg andres erfaringer. Det er ikke noe håp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Etnisk norske blir færre


Publisert 1. november 2022


Befolkningen i Norge var på om lag 5,4 millioner ved inngangen til 2022. Ser vi på gruppen etniske nordmenn, altså i statistisk forstand dem som er født i Norge med både norskfødte foreldre og besteforeldre, utgjorde den i overkant av 3,8 millioner personer, i overkant av 70 %. Dvs. at ca. 30 % av landets innbyggere ikke er etnisk norske.

Fra 2016 til 2022 er vi blitt nesten 46.000 færre etniske norske. I samme periode, 2016-2022, er det blitt nærmere 121.000 flere innvandrere og i overkant av 56.000 flere i andregenerasjon.Av større grupper, utover innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, finner vi de som er norskfødt med en utenlandsfødt forelder. Her vil også 2.generasjons henteekteskap befinne seg, og gruppen utgjør nå nærmere 292.000 personer. ruppen som er utenlandsfødt med en norskfødt forelder er på nærmere 40.000 personer. Dette er på størrelse med gruppen som er utenlandsfødt av norskfødte foreldre (39.236). Totalt for samtlige av disse gruppene er vi tett oppunder 1,4 millioner personer. Dette utgjør over 25 % av den totale befolkningen. I Oslo er tallet 33 %.


Kanskje tiden er inne for mindre innvandring – og mer utvandring? Og kanskje vi bør heller bytte ut stortingsrepresentantene - i stedet for befolkningen?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prosessen med å avkristne Norge


Publisert 18. oktober 2022


Forsvarets Forum melder at den muslimske helligdagen Id, som markerer avslutningen av fastemåneden Ramadan, skal høytideligholdes i mai 2022 på Krigsskolen i Oslo, på Sessvollmoen og på Sjøforsvarets rekruttskole Madlamoen. Så vel feltprester som befal er beordret til å tilrettelegge arrangementet.

Muslimene har for lengst fått sine feltimamer i Forsvaret. I alle år har katolikker, pinsevenner og baptister tjenestegjort i Forsvaret – uten å kreve egne prester og pastorer tilhørende sin dissentermenighet. De har akseptert at Den norske kirke av mange grunner står i en særstilling. Med muslimer steller det seg annerledes. De får også i Forsvaret en særbehandling som ikke er kristne minoriteter forunt.


Endringene inngår i prosessen med å avkristne Norge.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvem fortjener å bli omtalt som flyktning?


Publisert 30. september 2022


Miljøpartiet de Grønne (MdG) slutter ikke å overraske, spesielt med sin virkelighetsfjerne og totalt ulogiske tilnærming til flyktningbegrepet. Hvem fortjener å bli omtalt som flyktning? Når man skal bedømme styrken av et fluktforsett, må man ta utgangspunkt i situasjonen som det flyktes fra.


Ukrainske kvinner og barn flykter fra eliminering av sikkerhet og det basale livsgrunnlaget. De flykter fordi de fordrives fra sine hjem, og de søker midlertidig opphold i et stabilt land, inntil det blir mulig for dem å vende tilbake til fedrelandet.


Islams følgere flest lever i en temmelig stabil situasjon, med personlig sikkerhet og basalt livsgrunnlag intakt, selv om regimet de lever under selvfølgelig ikke er særlig gunstig. Dog, de er dedikert til islam, det er et islamsk samfunn de fleste vil ha. Til alt overmål tar islams følgere, som slår seg ned i Vesten, med seg til sitt nye hjemland det islamske samfunnet som de såkalt "flyktet fra" - kulturelt, politisk, lovmessig, religiøst, med klankultur, diskriminering osv. Deres overordnede mål er endog omdanning av vestlige land til kalifat.


Og så klarer de mindre begavede i MdG å trekke en eller annen sammenligning mellom ukrainere på flukt, og islams migranter, som faller ut til fordel for sistnevnte gruppe. Hører de hva de selv sier? MdG fremstår som en sekt, hvor rasjonalitet og fri tanke er totalt fraværende og forbudt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Innvandringsentusiastene


Publisert 20. september 2022


Innvandringsentusiastene kan visst aldri få nok folk hit fra radikalt fremmede kulturer i MENA-områder. Uansett økonomiske, sosiale og kulturelle konsekvenser - innvandringsentusiastene vil ikke høre snakk om konsekvenser, verken kortsiktige eller langsiktige. Det vil si, bortsett franå- når det kommer reelle flyktninger fra vårt eget kontinent som er kristne, kulturelt kompatible, erfaringsmessig integrerbare og sier de vil hjem igjen til sitt eget land så snart det blir trygt. I kontrast til folk som har strømmet hit i hundretusenvis de siste tiårene fra islamske land i fremmede himmelstrøk. Med koranen, hijab, burka og radikalt fremmed kultur og mentalitet med på flyttelasset.


Og disse reiser aldri hjem igjen til sine hjemland. Bortsett fra ferieturer til disse landene de visstnok har flyktet fra.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kriminell mentalitet


Publisert 9. september 2022


Det kan være nødvendig å understreke den rett og slett kriminelle mentaliteten som preger ledelsen i Statnett:

Statnett-sjef Hilde Tonne har 5,1 millioner i lønn. Det er 1,9 millioner mer enn det Auke Lont hadde som Statnett-sjef.

I en debatt sa NVE-sjef Rynning-Tønnesen at Statkraft lojalt fulgte opp de politisk vedtatte verneplanene for vassdrag og ikke ønsket å være noen politisk aktør.Slike begrensninger la ikke Statnett-direktør Hilde Tonne på sitt engasjement for å bygge hybridkabler, stikk i strid med politiske signaler.De to siste utenlandskablene til Tyskland og England har bidratt til å føre de høye europeiske strømprisene hit. Vinterens prissjokk har understreket alvoret i situasjonen.I stedet for å gå inn i disse problemstillingene med det alvoret de fortjener, karakteriserte Tonne debatten om utenlandskablene som «smålig».

Det er ikke for ingenting at noen har nevnt Auke Lont som en som burde vært etterforsket av Økokrim. Og Hilde Tonne følger åpenbart opp i samme psykopatiske stil. Det er klart man kan lure på om politikerne selv sikler etter tilsvarende lønninger eller i det "minste" noen styreverv til et par-tre hundre tusen i året. Men det Hilde Tonne har gjort mer enn klart nok, er at nettopp ledelsen i Statnett i seg selv har vært sterke pådrivere for å mele sin egen kake og er og har sikkert gjennom alle de år hvor de har gått inn for få dette energiregimet på plass, vært villige til å benytte seg av de simpleste hersketeknikker. Bare den siste opptreden hos NRK burde, under bare noenlunde anstendige forhold, ha vært nok til at Tonne ble fjernet umiddelbart fra stillingen og ble etterforsket av Økokrim hun også. Det dreier seg om forræderi. Her er det en virkelig ondsinnet narsissistiske mentalitet som rår.


Feminismen har gått for langt her i landet. Tonnes opptreden faller inn i mønsteret – skattebetalte kvinner gjør aldri noe galt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Topplederdebatten 2022


Publisert 28. august 2022


I Aftenposten 5. august 2022 finner man en helsides annonse for Topplederdebatten 2022 som Aftenposten arrangerer under Arendals-uka i nettopp Arendal. Bakgrunnen er at vi nå har fått kvinnelig NRK-sjef, fotballpresident og sentralbanksjef. Hva er egentlig kvinnelig lederskap og hvorfor trenger vi det nå spør Aftenposten og lurer på hvordan man skal knekke kvinnekoden. 73 % av foreleserne er kvinner, kan det bli verre?Sjef for Aftenposten er en kvinne; Trine Eilertsen. Aftenposten eies av Schibsted som også har en kvinnelig sjef; Kristin Skogen Lund etc.Fakta er vel at kvinner har overtatt både i media, politikken, idretten samt statlige og kommunale bedrifter hvor de arbeider for enda mer feminisme – i tett samarbeid med NRK.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Avstanden til folks hverdagsliv


Publisert 12. august 2022


Dessverre virker det som om den sittende regjeringen hverken har forstått problemstillingen, eller har handlekraft til å gjøre det som må gjøres med strømprisene og drivstoffprisene. Regjeringen jages fra skanse til skanse av både opposisjon og folkeaksjoner. Mye tyder på at avstanden til folks hverdagsliv har blitt for stor for våre folkevalgte. Ikke bare for regjeringen, men for hele Stortinget og apparatet rundt dem. Det er på tide at de mister noen frynsegoder, slik at de selv kan kjenne konsekvensene av det de vedtar. Så kanskje de våkner – eller?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Norge – flyktningenes paradis


Publisert 10. august 2022


Ved et besøk til et spisested i nærheten av Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere i Råde for noen dager siden, kunne man telle 23 biler fra Ukraina ved senteret. Spisestedet bar også preg av asylsøkere.


Årsaken til dette er at interessen for Norge er økende blant ukrainerne både i og utenfor Ukraina. UDI har den siste tiden opplevd økt pågang fra ukrainere i andre europeiske land, som ønsker informasjon om Norge, Disse henvendelsene kommer fra ukrainere i Tyskland, Belgia og flere andre land i Europa. Mange får vite om forholdene i Norge fra flyktninger som allerede har vært her en stund. Nå kommer ukrainske flyktninger som har hatt korte eller lengre opphold i nærliggende grenseland til Ukraina, som Polen og de baltiske stater, til Norge.Mens mange andre europeiske land gir flyktninger økonomisk starthjelp, har de ikke det velfungerende systemet vi har i Norge. Her har man erfaring med å integrere flyktninger og tilbyr et profesjonelt introduksjons-program mener mange.


Det er kommet færre ukrainske flyktninger til Sverige og Danmark i sommer. samtidig som antallet ukrainske asylsøkere til Norge er på vei opp. Det er helt utrolig at våre politikere har gjort Norge til en honningkrukke for innvandrere.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gjør hijabkledde kvinner til helter


Publisert 9. august 2022


Det er utrolig at vi i Norge fortsetter gi hundrevis av millioner i pressestøtte til aviser som ikke driver kritisk journalistikk, men kun er til for å sverte høyresiden og være politisk korrekte. Så lenge vi fortsetter med det så vil de moralske vokterne på ytre venstre fortsette å skape polarisering og splittelse og gjøre hijabkledde unge kvinner til helter.--------------------------------------------------------------------------------------